แขวงสาละวัน

Salavanแขวงสาละวันเป็นเมืองชายแดนของสปป.ลาว ที่ ได้รับผลกระทบเสียหายร้ายแรงสมัยสงครามอินโดจีน และจากการสู้รบระหว่างฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาของลาว  สาละวันเป็นเมืองสำคัญหนึ่งของลาวใต้   เป็นเมืองที่มีขนาดเล็กท่ามกลางป่าทึบและภูเขาสูงเต็มไปด้วยทรัพยากรป่าไม้และแหล่งแร่  จัดเป็น 1 ใน 4 แขวง แห่งที่ราบสูงบอละเวน ที่ได้รับการยกย่องว่ามีธรรมชาติที่ดีมาก   มีที่ราบอยู่ริมแม่น้ำโขง   เมืองเอกคือเมืองสาละวัน 

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้แก่ สวนอุทยานแห่งชาติเชียงทอง อยู่ที่อำเภอเชียงทอง ซึ่งเป็นสวนป่าไม้ขนาดใหญ่ เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ต้นน้ำลำธารที่สำคัญและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหายาก  เมื่อเดินขึ้นเขาไปถึงยอดหน้าผาจะเห็นภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์เป็นลายแดงบนหน้าผาคล้ายที่ผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี  นอกจากนี้ยังมีน้ำตกต่างๆ เช่น น้ำตก เซเซด  น้ำตกตาดเลาะ  หรือจะเยี่ยมชมหมู่บ้านชนเผ่า เช่น หมู่บ้านกะตัง  ตั้งอยู่ในเขตเมืองตุ้มลานตอนเหนือของแขวงสาละวัน  ซึ่งชาวบ้านมีชื่อเสียงในการทอผ้าหน้าแคบแต่สีสันสวยงาม

ภูมิประเทศ

แขวงสาละวันมีพื้นที่ทั้งหมด 10,691 ตร.กม. ภูมิประเทศแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

  • เขตภูเขา (เมืองตะโอย และสะม่วย) คิดเป็นร้อยละ 40 ของเนื้อที่แขวงฯ พื้นที่ค่อยๆ ลาดชัน จึงเหมาะสมแก่การปลูกไม้อุตสาหกรรม ไม้ผล กาแฟ และเลี้ยงสัตว์ใหญ่
  • เขตที่สูง (เมืองเหล่างาม) คิดเป็นร้อยละ 20 ของพื้นที่แขวงฯ เหมาะสำหรับการปลูกกาแฟ เร่ว (หมากแหน่ง) กล้วย ถั่วดิน ถั่วเหลือง มะเดื่อ ผักเมืองหนาว ฝ้าย และไม้ผล
  • เขตที่ราบ (เมืองสาละวัน เมืองวาปี เมืองตุ้มลาน เมืองคงเซโดน และเมืองละคอนเพ็ง) คิดเป็นร้อยละ 40 ของพื้นที่แขวงฯ เป็นทุ่งกว้าง อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การปลูกข้าว พืชตระกูลถั่ว ประมง

สถานที่ท่องเที่ยว

  • สวนอุทยานแห่งชาติเชียงทอง
  • หมู่บ้านกะตัง
  • หมู่บ้านตะโอย
  • บึงจระเข้
  • น้ำตกตาดเลาะ
  • น้ำตกเซเซด

ที่แขวงนี้มีที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวรู้จักกันดีคือ น้ำตกตาดเลาะ แถวๆน้ำตกตาดเลาะมีอีกสองน้ำตกคือ “น้ำตกตาดฮัง” “น้ำตกตาดสูง” ส่วนที่ท่องเที่ยวอื่นๆก็มีแต่ไม่ค่อยรู้จักกันเป็นท่องเที่ยวชนเผ่า ที่เหลือคือการเที่ยวอยู่ในเมือง แขวงสาละวันมีแม่น้ำไหลผ่านคือแม่น้ำเซโดน วิวสวยมาก

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถึงสระบุรี เลี้ยวเข้าทางหลวงหมายเลข 2 ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 24 ไปถึงอุบลราชธานี ระยะทางประมาณ 629 กิโลเมตร ขับรถไปตามเส้นทางหมายเลข 217 ไปยังด่านพรมแดนช่องเม็ก ไปสู่เมืองปากเซ จะเลือกนั่งรถโดยสารหรือรถแท็กซี่ไปยังเมืองปากเซก็ได้ ระยะทาง 42 กิโลเมตร เมื่อถึงปากเซต้องต่อรถโดยสารสายใต้เข้าแขวงสาละวัน มีรถ 4เที่ยว/วันคือ 07.30, 09.00, 12.15 และ 14.00 น. ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง

เชิญแสดงความคิดเห็น