แขวงบริคำไชย

Bolikhamsaiเป็นประตูสู่ลาวใต้ และยังเป็นแขวงที่มีความสำคัญด้านการท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของประเทศลาว เพราะเป็นเมืองท่าด่านติดชายแดนสองประเทศ โดยทางด้านทิศตะวันตกริมฝั่งแม่น้ำโขงบริเวณเมืองปากซัน จะตรงข้ามกับจังหวัดบึงกาฬของไทย ส่วนทางด้านทิศตะวันออกบริเวณด่านแก้วเหนือจะติดด่านกอเตรียวของประเทศเวียดนาม การท่องเที่ยวแขวงบริคำไชยสามารถนั่งรถจากแขวงเวียงจันทน์ลัดเลาะลงมาตามถนนทางหลวงหมายเลข 13 ใต้ หรือจะใช้บริการเรือข้ามฝากไปเที่ยวก็ได้

• สถานที่ตั้ง : แขวงบลิคำไซ ตั้งอยู่ระหว่างแขวงเวียงจันทน์และแขวงคำม่วน
• เมืองหลวง : เมืองปากซัน
• บอลิคำไซ เป็นประตูสู่ลาวใต้ และยังเป็นแขวงที่มีความสำคัญด้านการท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของประเทศลาว เพราะเป็นเมืองท่าด่านติดชายแดนสองประเทศ โดยทางด้านทิศตะวันตกริมฝั่งแม่น้ำโขงบริเวณเมืองปากซัน จะตรงข้ามกับอำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคายของไทย ส่วนทางด้านทิศตะวันออกบริเวณด่านแก้วเหนือจะติดด่านกอเตรียวของประเทศเวียตนาม การท่องเที่ยวแขวงบลิคำไซสามารถนั่งรถจากแขวงเวียงจันทน์ลัดเลาะลงมาตามถนนทางหลวงหมายเลข 13 ใต้ หรือจะใช้บริการเรือข้ามฝากไปเที่ยวก็ได้
ลักษณะภูมิประเทศ

ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชันทางทิศตะวันตกและพื้นที่ราบลุ่มบริเวณแม่น้ำโขง โดยมีสายน้ำใสสะอาดสีเขียวจากแม่น้ำในเมืองปากซัน ไหลออกมาบรรจบกับสายน้ำสีขุ่นของแม่น้ำโขง เกิดเป็นจุดชมวิว น้ำสองสี ที่สร้างชื่อเสียงทำให้นักท่องเที่ยวรู้จักแขวงบอลิคำไซและเมืองปากซัน

เมืองสองน้ำแห่งนี้ไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวโดดเด่นมากในภายในตัวเมือง แต่เป็นเมืองศูนย์กลางของการค้าขาย การเดินทาง และที่ตั้งของกองทัพ นับเป็นเมืองเล็กๆ ที่สามารถนั่งรถสามล้อชมเมืองได้ และจุดที่ไม่ควรที่จะพลาดคือ “แม่น้ำสองสี” บริเวณปากแม่น้ำซัน ห่างจากบริเวณตลาดใหม่ 3 กิโลเมตร บริเวณนี้มีร้านอาหารอยู่ไม่กี่ร้าน ให้บริการอาหารประเภทปลาแม่น้ำโขงและปลาแม่น้ำซัน ส่วนที่พักจะมีเป็นเกสเฮาท์เล็กๆ ส่วนมากนักท่องเที่ยวจะนิยมไปเช้า เย็นกลับ หรือเที่ยวเมืองปากซันตอนเช้าและลัดเลาะไปเมืองท่าแขก

แหล่งท่องเที่ยว
• วัดพระบาทโพนสัน : ตั้งอยู่บ้านพระบาท ห่างจากตัวเมืองปากซันทางทิศเหนือประมาณ 70 กิโลเมตร วัดพระบาทโพนสันเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในเป็นที่ตั้งของพระธาตุเก่าแก่ สูงประมาณตึก 5 ชั้น ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างในสมัยใด ภายในโบสถ์เป็นที่ตั้งของ รอยพระพุทธบาท จากลักษณะเป็นรอยพระพุทธบาทเบื้องขวา ลึก 40 เซนติเมตร กว้าง 1.20 เมตร และยาว 2.40 เมตร หันไปทางทิศตะวันออก นอกจากนี้ภายในวัดยังเป็นที่ประดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่และกลองเก่า ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ขึ้น 15 ค่ำของทุกปี ชาวลาวจะมาทำบุญนมัสการพระธาตุและรอยพระพุทธบาทกันมาก
• ปากกะดิ่ง : ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองปากซัน ห่างจากตัวเมืองประมาณ 40 กิโลเมตร ปากกะดิ่ง เป็นชื่อเรียกของปากแม่น้ำกะดิ่งที่ไหลออกมาบรรจบกับแม่น้ำโขง แต่บริเวณนี้ไม่ปรากฎเป็นน้ำสองสีเหมือนปากซัน ปากกะดิ่งเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านปากกะดิ่ง บริเวณปากกะดิ่งมีร้านค้าและแผงขายปลาให้นักท่องเที่ยวแวะมาซื้อของปละชิมปลากันได้

• ล่องเรือชมสายน้ำกะดิ่งและน้ำตกวังพอง บ้านโพนยาง ห่างจากปากกะดิ่งประมาณ 17 กิโลเมตร หากคุณต้องการนั่งเรือชมความสวยงามของแม่น้ำกะดิ่ง คุณต้องเดินทางมาที่บ้านโพนยาง เป็นหมู่บ้านริมแม่น้ำกะดิ่ง ตั้งอยู่บริเวณส่วนกลางของแม่น้ำ นักท่องเที่ยวต้องอาศัยการเหมาเรือหางยาวไปเท่านั้น สามารถติดต่อเรือได้ภายในหมู่บ้านโพนยาง ราคาประมาณ 200-300 บาท / ลำ โดยสารได้ 3 – 4 คน ใช้เวลาเที่ยวประมาณ 1 ชั่วโมง แม่น้ำกะดิ่งเหมาะสำหรับนั่งเรือชมในช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาวเท่านั้น เพราะในช่วงฤดูฝนน้ำจะหลากอันตราย สายน้ำกะดิ่งเป็นสายน้ำขนาดใหญ่ที่ไหลมาจากประเทศเวียดนามออกสู่แม่น้ำโขง ระดับน้ำไม่ลึกสามารถลงเล่นได้ น้ำใสสะอาดสามารถมองเห็นพื้นทรายจากบนเรือ สองข้างทางจะเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้าน ดอนสันทรายกลางน้ำ หน้าผาหินปูนของภูเขารอบด้าน ปลายทางจะพบแก่งเล็กๆ ขวางทางไม่สามารถแล่นเรือต่อไปได้ แก่งน้ำคือ น้ำตกวังพอง บริเวณน้ำตกเหมาะแก่การเล่นน้ำ
• หลักซาวและบ้านนาแป : ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแขวงบอลิคำไซ ห่างจากเมืองปากซันประมาณ 100 กิโลเมตร หลักซาวตั้งอยู่ในเขตภูเขาหินปูน สถานที่เข้าชมได้คือ ถ้ำเมืองคอน ตั้งอยู่ทางเหนือเมืองขึ้ไปตามทางหลวงหมายเลข 8 ประมาณ 17 กิโลเมตร และมีสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงคือ บ่อน้ำอุ่นในลำน้ำพาว อยู่เลยจากถ้ำไปประมาณ 1 โลเมตร จากหลักซาวยังมีถนนผ่านไปบ้านนาแป ชายแดนด่านแก้วเหนือตรงข้ามด่านก่อเตรียวของเวียดนาม
ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
• เนื่องจากแขวงบอลิคำไซตั้งอยู่ติดกับแขวงเวียงจันทน์ และเป็นเมืองติดชายแดนจังหวัดหนองคายของประเทศไทย ทำให้แขวงบอลิคำไซเป็นเมืองท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมแบบไปเช้า เย็นกลับมากกว่าที่จะพักแรม ที่พักโรงแรมขนาดใหญ่จึงไม่ค่อยจะมี แต่ถ้าหากต้องการเที่ยวชมธรรมชาติกันหลายๆ วัน ที่เมืองปากซันจะมีเกสต์เฮาท์เล็กๆ 2 – 3 แห่ง ไว้ให้คุณเลือก โดยเกสต์เฮาท์ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในชุมชน มีให้เลือกทั้งแบบบ้านและแบบห้องเช่า มีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่มากนัก ราคาประมาณ 200-300 บาท/คืน จึงเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการออกไปเที่ยวภายนอกมากว่าที่ต้องการพักห้องพักที่สะดวกสบาย

ร้านอาหาร
• แขวงบอลิคำไซขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองสองน้ำ อาหารการกินส่วนใหญ่จึงมาจากแม่น้ำโขงและแม่น้ำซัน เมนูส่วนใหญ่จะเป็นพวกปลา ร้านอาหารส่วนใหญ่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำซัน บางร้านมีระเบียงยื่นออกไปที่แม่น้ำ อาหารเหล่านี้จะสร้างบรรยากาศด้วยการเปิดเพลงลาวให้ลูกค้าฟัง

การเดินทาง
• จากกรุงเทพฯ ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 2 ผ่านจังหวัดสระบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี มาถึงหนองคายประมาณ 616 กิโลเมตร ไปที่ด่านศุลกากร จังหวัดหนองคาย เพื่อใช้บริการเรือข้ามฟากเปิดให้บริการตั้งแต่ 09.00 – 16.30 น. ค่าโดยสารคนละ 50 บาท เรือออกไม่เป็นเวลา หรือจะเหมาไปเองก็ได้ เพื่อมาถึงเมืองปากซัน ส่วนด่านท่าเรือปากซันจะเปิด – ปิดเวลาเดียวกับไทย ในช่วงที่นักท่องเที่ยวน้อยคุณต้องเหมาเรือกลับมาฝั่งไทยเองประมาณ 300 บาท

ทางหลวง

  • เส้นทางหมายเลข 13 เชื่อมต่อกับนครหลวงเวียงจันทน์ แขวงคำม่วน แขวงสะหวันนะเขต แขวงสาละวัน และแขวงจำปาสัก
  • เส้นทางหมายเลข 8 จากตะวันตกสู่ตะวันออก ระหว่างแขวงบอริคำไชยไปยังจังหวัดเหงะอาน เวียดนาม

ด่านพรมดนที่สำคัญ

  • ด่านพรมแดนบึงกาฬ-ปากซัน เปิด 08.00 – 18.00 น.
  • ด่านพรมแดนน้ำพ้าว-ก่าวแจว เปิด 07.00 – 18.00 น.

เชิญแสดงความคิดเห็น