3 ดินแดนสหพันธ์

0

3 ดินแดนสหพันธ์ เป็นดินแดนที่รัฐบาลกลางปกครอง

city-malaysia

มาเลเซียตะวันตก

  • กัวลาลัมเปอร์ (กัวลาลัมเปอร์)
  • ปุตราจายา (ปุตราจายา)

มาเลเซียตะวันออก

  • ลาบวน (วิกตอเรีย)

เชิญแสดงความคิดเห็น