ประวัติศาสตร์

ตั้งอยู่บนชายฝั่งด้านตะวันออกเฉียงใต้ของจีน ด้วยตำแหน่งที่ตั้งอันเป็นยุทธศาสตร์ของฮ่องกงบนเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจปากแม่น้ำเพิร์ลและทะเลจีนใต้ทำให้ฮ่องกงเป็นแหล่งรวมผู้คนหลายชาติหลายภาษาและเป็นเมืองที่เฟื่องฟูที่สุดในโลกแห่งหนึ่งเลยทีเดียว

ฮ่องกงที่เรารู้จักในปัจจุบันถือกำเนิดขึ้นในสมัยที่ราชวงศ์ชิงของจีนพ่ายแพ้ในสงครามฝิ่นครั้งแรกเมื่อปี 1842 จึงเป็นเหตุให้อังกฤษเข้ายึดครองเกาะฮ่องกง และในช่วง 60 ปีต่อมา รัฐบาลอังกฤษจึงได้ทำสัญญาเช่าเกาลูน นิวเทอร์ริทอรี่ส์และเกาะรายรอบอีก 235 แห่งเพิ่มเติม อย่างไรก็ดี เรื่องราวความเป็นมาของอาณาบริเวณพื้นที่กว่า 1,100 ตารางกิโลเมตรของฮ่องกง สามารถย้อนกลับไปได้ไกลกว่าสงครามในสมัยราชวงศ์ชิงอีกกว่าพันปีเลยทีเดียว และขณะที่คุณกำลังเดินสำรวจมรดกทางวัฒนธรรมอันมีสีสันของนครแห่งนี้ คุณก็จะได้ค้นพบเรื่องราวของตระกูลแซ่ที่ทรงอิทธิพล กลุ่มโจรสลัดที่บุกปล้นสะดม และบรรดาพ่อค้าชาวยุโรปไปด้วยในเวลาเดียวกัน

ฮ่องกงเป็นศูนย์กลางพาณิชย์นานาชาตินับตั้งแต่สมัยตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษในยุคแรกๆ และช่วงการเปลี่ยนแปลงในต้นศตวรรษที่ 20 ประชากรของฮ่องกงได้เพิ่มจำนวนมากขึ้นจากผู้ลี้ภัยซึ่งส่วนใหญ่มาจากจีน และการย้ายถิ่นของผู้อพยพจำนวนมากนี้เองที่ช่วยผลักดันให้ฮ่องกงได้มีบทบาทใหม่ในฐานะศูนย์กลางการผลิตที่สำคัญ ช่วงหลายสิบปีมานี้ เศรษฐกิจของจีนแผ่นดินใหญ่กำลังขยายตัว ฮ่องกงจึงต้องปรับตัวอีกครั้ง โดยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจะเน้นที่การบริการเป็นหลักและเป็นเส้นทางสำคัญสู่ตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย

ฮ่องกงคืนสู่อ้อมอธิปไตยของจีนเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 1997 โดยมีสถานะเป็นเขตปกครองพิเศษของสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้หลักบริหาร ‘หนึ่งประเทศ สองระบบ’ การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ฮ่องกงมีสิทธิ์ปกครองตนเองในระดับสูง สามารถผูกขาดระบบนายทุน มีอิสระในการพิจารณาคดีและออกกฏหมาย ค้าขายได้อย่างเสรีและมีเสรีภาพในการพูด

การศึกษาประวัติศาสตร์ฮ่องกงจะนำมาซึ่งความประทับใจหาใดเทียบเพราะความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ยั่งยืนสำหรับฮ่องกง แม้จะสร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาใหม่หมด แต่จิตวิญญาณของฮ่องกงก็ยังมิแปรเปลี่ยน แท้จริงแล้ว ตอนนี้พลังงานขับเคลื่อนที่เปลี่ยนฮ่องกงจากหมู่บ้านชาวประมงอันเงียบสงบมาเป็นเส้นทางการค้าระหว่างนานาประเทศ ได้ชักนำมหานครระดับโลกของเอเชียแห่งนี้เข้าสู่ศตวรรษที่ 21 สัมผัสจิตวิญญาณและความเป็นมาของฮ่องกงผ่านการสำรวจ มรดกและวัฒนธรรมอันมั่งคั่ง

 

 ความเป็นมา

700 BC
ชุมชนประมงพื้นเมืองสร้างชุมชนลอยน้ำ
50 BC
จีนรวบรวมดินแดนทั้งหมด
AD 960 –  1500s กลุ่มคนตระกูลแซ่ต่างๆ เข้ามาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ และสร้างกำแพงล้อมหมู่บ้านป้องกันพวกผู้ร้ายและโจรสลัด
1514 พ่อค้าชาวโปรตุเกสสร้างฐานประจำการในถวนเหมิน
Early 1800s พ่อค้าชาวอังกฤษใช้ฝิ่นแลกเปลี่ยนกับผ้าไหม เงิน เครื่องเทศและใบชาของจีน
1840 – 42 สงครามฝิ่นส่งผลให้อังกฤษยึดเกาะฮ่องกงจากจีนมาเป็นกรรมสิทธิ์ และประกาศเป็นอาณานิคมฮ่องกง
1860 อังกฤษยึดคาบสมุทรเกาลูนและเกาะสโตนคัตเตอร์
1898 อังกฤษทำสัญญาเช่านิวเทอร์ริทอรี่ส์ 99 ปี และอาณานิคมดังกล่าวก็กลายเป็นท่าเรือพาณิชย์สำคัญ
1910 สร้างทางรถไฟสายเกาลูน-แคนตันมุ่งสู่ชายแดนจีนได้สำเร็จ
1911 –1949 ผู้ลี้ภัยหลบหนีสงครามและความวุ่นวายทางการเมืองในจีนแผ่นดินใหญ่ ทำให้ฮ่องกงมีประชากรเพิ่มขึ้น
1941 – 45 ญี่ปุ่นเข้ายึดครองในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
1950 – 1970s ผู้อพยพจากจีนบุกเบิกอุตสาหกรรมผลิตหลอดไฟและสิ่งทอจนขึ้นชื่อ และส่งออกสินค้าที่มีคำว่า ‘Made in Hong Kong’ ไปทั่วทุกมุมโลก
1980s ฮ่องกงกลายเป็นศูนย์กลางการเงินนานาชาติและมีระบบเศรษฐกิจติดสิบอันดับโลก
1984 จีนกับอังกฤษออกแถลงการณ์ร่วมกันเกี่ยวกับอนาคตของฮ่องกง
1997 (July 1) ฮ่องกงมีสถานะเป็นเขตปกครองพิเศษของสาธารณรัฐประชาชนจีน
1998 สนามบินนานาชาติฮ่องกงเปิดทำการที่เช็กแล็ปก็อกและมีชื่อติดอันดับหนึ่งในสิบสุดยอดสิ่งก่อสร้างแห่งศตวรรษที่ 20 ของสมาคมผู้ผลิตด้านอุตสาหกรรมก่อสร้าง (CIMA) ในปีต่อมา
2008 ฮ่องกงเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการแข่งขันประเภทขี่ม้าในโอลิมปิคเกมส์ 2008 และพาราลิมปิคเกมส์ 2008
2011 เทศกาลทั้งสี่ของฮ่องกง อันประกอบด้วยเทศกาลซาลาเปาบนเกาะเฉิ่งเจ้า  เทศกาลพาเหรดเรือมังกร ไทโอ่ เทศกาลแห่มังกรไฟ ไท่ หางและเทศกาลเซ่นไหว้ผีหยู่หลานของชุมชนชาวแต้จิ๋วในฮ่องกงเป็นวัฒนธรรมเก่าแก่ ที่ได้รับอนุมัติขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมประจำชาติตามที่ประชุมองค์การยูเนสโกได้ประกาศไว้

 

Source: discoverhongkong.com

เชิญแสดงความคิดเห็น