จังหวัดไพลิน

ไพลินเป็นเมืองเล็ก ๆ ทางตะวันตกของประเทศกัมพูชาติดกับชายแดนของประเทศไทย เมืองเอกของpailinจังหวัดไพลิน คือเมืองไพลิน และเป็นที่รู้จักกันมากเมืองหนึ่งของโลกในฐานะที่เป็นพื้นที่  ที่มีผู้นำเขมรแดงจำนวนมาก ที่ลี้ภัยมาอยู่ หลังจากการล่มสลายของพวกเขา จนถึงปี 2001 ไพลินเคยเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดพระตะบอง แต่ถูกยกระดับให้เป็นเมืองจึงกลายเป็นเขตจังหวัดอิสระในช่วงทศวรรษที่ 1980 -1990 ผู้นำเขมรแดงยังคงอยู่ที่นั่นบางส่วนและซ่อนตัวอยู่ในความหวาดกลัวจากการลงโทษ

เมืองไพลินหรือจังหวัดคลองไพลิน ชาวเขมรออกเสียงว่า “ไบ่หลิน”  อยู่ห่างจากด่านผ่านแดนบ้านผักกาด จังหวัดจันทบุรี 26 กิโลเมตร (เมืองปรม กัมพูชา) จะมีรถมาจากพระตะบอง หรือจะมาจากด่านไทยก็ได้ หากนั่ง taxi จากด่านไทยก็ประมาณ 100 บาท จากพระตะบองมาค่ารถก็กว่าร้อยบาท เมืองไพลินเป็นเมืองฐานที่มั่นของเขมรแดงเก่า เป็นเมืองสวยเมืองหนึ่ง ที่ว่าสวยเพราะเมื่องคล้ายอยู่ในหุบเขามีแนวเขารายล้อม

แหล่งที่ท่องเที่ยวที่เมืองไพลินคือวัดพนมยัด เป็นวัดใหม่ที่พึ่งสร้าง การมาเที่ยวเมืองไพลินจะต้องเตรียมตัวป้องกันกับไข้มาเลเลียสักหน่อย  เพราะเมืองนี้มีชื่อเสียงเรื่องเชื้อมาลาเรียดื้อยา เจ้าหน้าที่ของเขมรบอกว่า “จะต้องมีการส่งเลือดชาวเขมรไปตรวจฝั่งไทยเป็นประจำ หากออกนอกเขตเมืองไปตามป่าก็เสี่ยงเป็นมาลาเรียแล้ว” ดังนั้นหากไม่จำเป็นอาจหลีกเลี่ยงการพักในเมืองไพลิน  หรือหากนอนที่เมืองนี้ควรมียาทากันยุงป้องกันด้วย

เชิญแสดงความคิดเห็น