จังหวัดโพธิสัตว์

โพธิสัตว์ เป็นจังหวัดใหญ่ที่สุดที่สี่ของกัมพูชา  ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของประเทศ ติดจังหวัดพระตะบอง , โตนเลสาบ , กำปงชนัง(Kampong Chhnang), กำปงสปือ (Kampong Speu) , จังหวัดเกาะกง และติดประเทศไทยด้วย มีแม่น้ำ Pursat bisects ไหลผ่านกลางเมือง จังหวัดโพธิ์ซัด (Pursat)เป็นจังหวัดใหญ่เป็นอันดับสี่ของประเทศกัมพูชา มีทางหลวงแห่งชาติหมาย 5 จังหวัดโพธิ์ซัด (Pursat) มีเมืองโพธิ์ซัดเป็นเมืองหลวง ตั้งอยู่ห่างจากกรุงพนมเปญทางตะวันตกเฉียงเหนือ 174 กิโลเมตร

Pursat

เชิญแสดงความคิดเห็น