จังหวัดเปรยแวง

ที่ยวจังหวัดเปรยแวง(Prey Veng) จังหวัดเปรยแวง (Prey Veng) จังหวัดเล็กๆทางด้านเหนือของสวายเรียง ทางใต้ของกำปงจาม จังหวัดที่มีไม่น้ำโขงไหลเฉียดตัวเมืองเปรยแวงที่เป็นเมืองหลวงของจังหวัด แม่น้ำโขงจะไหลมาจากจังหวัดกำปงจามผ่านนาเรืองซึ่งเป็นเมืองหนึ่งของเปรยแวงทางใต้ แล้วไหลลงไปยังตอนใต้ของประเทศ เมืองหลวงของจังหวัดที่ชื่อเมืองเปรยแวง มีทะเลสาบติดกับตัวเมืองกว้างไกลและเป็นที่ทำมาหากินของชาวเปรยแวง

 

การเดินทางไปจังหวัดเปรยแวง

หากเป็นนักท่องเที่ยวปกติควรเดินทางมาจากเมืองพนมเปญ ซึ่งจะมีทั้งรถโดยตรงและรถผ่านมายังเมืองเปรยแวง 

จังหวัดเปรยแวงยังมีการใช้รถม้าขนของ มีรถวัวเทียมเวียนวิ่งใช้ถนนร่วมกับรถยนต์ จังหวัดนี้เงียบๆเล็กๆ คุณอาจทางไปยังจังหวัดเปรยแวงโดยเดินหากมาจากจังหวัดสวายเรียง นั่งรถตู้มาลงที่นาเรือง (neak-leung) จากนั้นเช่ามอเตอร์ไซต์จากนั่นระยะทาง 30 กิโลเมตร ค่ารถประมาณ 100 กว่าบาท จริงๆแล้วการเดินทางมายังตัวจังหวัดเปรยแวงแบบปกติ ให้ขึ้นรถจากพนมเปญมีทั้งรถมาเปรยแวงตรงๆ หรือรถที่ผ่านไปกำปงจามก็ได้ ในการเดินทางกลับจากเปรยแวงไปพนมเปญรถจอดอยู่หน้าโรงแรมมิตภาพ (Mittapheap)

เชิญแสดงความคิดเห็น