จังหวัดสตึงแตรง

งหวัดสตึงแตรง เป็น 1 ใน 2 จังหวัดของราชอาณาจักรกัมพูชาที่อยู่ทางตอนเหนือสุดของประเทศ ชาวลาวเรียกชื่อที่แห่งนี้ว่า เซียงแตง (ลาว: ຊຽງແຕງ) ส่วนในภาษาไทยเดิมเรียกตามภาษาลาวว่าเชียงแตง บ้างก็ทับศัพท์เป็น สตึงเตรง หรือ สะตึงแตรง พื้นที่ส่วนนี้เคยเป็นเขตแดนของอาณาจักรล้านช้างจำปาสัก (ภายหลังเป็นประเทศราชของสยาม) ในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 23 – 25 ก่อนจะตกมาเป็นของกัมพูชาใน พ.ศ. 2447 จากการที่ฝรั่งเศสได้พื้นที่ฝั่งขวาของแม่น้ำโขงในบังคับสยามมาเป็นส่วนหนึ่งของอาณานิคมอินโดจีนฝรั่งเศส

เที่ยวจังหวัดสตรึงแตรง (strung treng Province) จังหวัดสตรึงแตรงเป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศกัมพูชา ติดกับแขวงจำปาสัก ประเทศลาว จากตัวเมืองเล็กมีความสำคัญขึ้นทันทันทีเมืองมีด่านผ่านแดนถาวสตรึงแตรงและจำปาสัก ในแต่ละวันนักท่องเที่ยวจากดอนเดชหลี่ผีนับร้อยคนจะผ่านแดนมาจังหวัดนี้แล้วเที่ยวล่องต่อไปยังเสียมเรียบหรือพนมเปญ มีการสร้างถนนและที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองของทั้งลาวและเขมรอย่างใหญ่โตรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคต

วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสตึงแตรง
วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสตึงแตรง

เขตการปกครอง

จังหวัดสตึงแตรง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เมือง ดังนี้

  1. เซซาน
  2. เสียมโบก
  3. เสียมปาง
  4. สตึงแตรง เมืองเอกของจังหวัด
  5. ธาราบริวัตร

เชิญแสดงความคิดเห็น