จังหวัดรัตนคีรี

เที่ยวรัตนคีรี (Rattanak Kiri) จังหวัดรัตนคีรี (Rattanak Kiri) มีเมืองหลวงของจังหวัดชื่อเมืองบ้านลุง (BanLung) จังหวัดรัตนคีรี (Rattanak Kiri) อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกัมพูชา ติดกะลาวทางเหนือและติดกะเวียดนามทางภาคตะวันออก ตรงนี้มีด่านผ่านแดนสากลเขมรและเวียดนามด้วย ด่านผ่านแดนในจังหวัดรัตนคีรีตรงนี้อยู่ไม่ไกลด่านผ่านแดนไปเข้าที่เมืองปเลกู (Play Cu) เมืองปเลกูนี้ขึ้นกะจังหวัดซาลาย (Gia Lai) ระยะทางจากตัวเมืองบ้านลุงไปชายแดนเวียดนามประมาณ 1 ชั่วโมง มีตั๋วรถโดยสารขายในโรงแรมที่พัก

จังหวัดรัตนคีรี (Rattanak Kiri) ภูมิประเทศเป็นภูเขาเป็นส่วนใหญ่ มีชนกลุ่มน้อยอาศัยจำนวนมาก คนที่จังหวัดนี้และสตรึงเตรงมีคนลาวอยู่ส่วนหนึ่งหมายถึงพูดภาษาลาวได้ หรืออีกนัยคือพูดภาษาไทยได้นั้นเองเพราะลาวไทยภาษาคล้ายๆกัน เมืองบ้านลุงจังหวัดรัตนคีรีใหญ่กว่าเมืองแสนมโนรม จังหวัดมณฑลคีรีมากครับ มีคนมากกว่าเจริญกว่า แต่เท่าที่ผมดูผมว่ามีโรงแรมและเกรสเฮ้าไม่มากนักอาจเป็นเพราะว่ากระจายอยู่ทั่วๆไปของตัวเมืองนี้ก็ได้

images1

การเดินทาง

สามารถเดินทางไปได้โดยทางอากาศ ทางบก และทางเรือ โดยเดินทางจากพนมเปญ ไปกระแจะหรือสตึงแตรงตอนหน้าฝนเท่านั้น, หรือ ต่อรถจากกระแจะ, โดยเครื่องบินหรือรถจากสตึงแตรงไปยังรัตนคีรี

เชิญแสดงความคิดเห็น