จังหวัดมัณฑลคีรี

Mondulkiri_1จังหวัดมนฑลลคีรีตั้งอยู่ทางตะวันออกของกรุงพนมเปญ ในระยะทาง 380 กิโลเมตร มีพื้นที่ 14 ,288 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยพื้นที่ราบเป็นดินสีแดงและดำ  คน มีชายแดนติดเวียดนาม แถวนี้เป็นเขตที่ราบสูงตอนกลางของเวียดนาม ที่สูงจากระดับน้ำทะเลมากกว่า 800 เมตร มีตัวสนขึ้นสวยงามมาก มีคนอาศัยอยู่ในจังหวัดนี้ไม่มากประมาณ 50 ,000 เพราะว่าที่ราบมีน้อย อาณาเขตด้านตะวันออกติดกับประเทศเวียดนาม ด้านตะวันตกติดกับจังหวัดการ์ตี้ ด้านเหนือติดกับจังหวัดสตรึงเตร็งและจังหวัดรัตนคีรีและด้านใต้ติดกับประเทศ เวียดนาม มีจุดผ่านแดนของภูมิภาคที่ Labanseak และ จุดผ่านแดนร่วมที่ Dak kham

ด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจหลักของจังหวัดประกอบด้วย
สวนมากที่นี้จะทำการเกษตรเป็นหลักมีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่
– ข้าว พื้นที่เพาะปลูก 13 ,454 เฮคเตอร์ ผลผลิต 1.94 ตัน / เฮคเตอร์
– พืชเกษตรอุตสาหกรรม พื้นที่เพาะปลูก 963 เฮคเตอร์ ผลผลิต 0.81 ตัน / เฮคเตอร์ – พืชอื่น พื้นที่เพาะปลูก 1,124 เฮคเตอร์

ด้านการท่องเที่ยว

มีการ ท่องเที่ยวหลายแบบได้แก่ Waterfall Bosra , Romanear, Monoroum , Dak kham , Phum Phouloung, Chamkarsros, Otonlon , Domnak Sdach, Ote
การ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ได้แก่ Pnhom Soporkalay , Kamphy , Chhroy Rey , PreackChrey mon , Phit dolphin , Phnom Kokir , Phnom Pras

การเดินทาง

การเดินมาท่องเที่ยวจังหวัดมณฑลคีรี จังหวัดนี้ห่างจากพนมเปญเกือบ 400 กิโลเมตร ทางส่วนหนึ่งเป็นภูเขาเดินทางลำบากนิดหน่อย แนะนำให้นั่งรถมาครับ รถมีวันละ 1 เที่ยว เวลา8.15 น. ใช้เวลา 7 ชั่วโมง ไปถึงเมืองแสนมโนรา จังหวัดมณฑลคีรี ช่วงบ่ายค่ำๆ หรือเดินทางมาจากพนมเปญสะดวกที่สุด

ในการเดินทางกลับจากมณฑลคีรีจะนั่งรถไปพนมเปญจากเมืองแสนมโนรมที่ออกตอนเช้าๆ เลยก็ได้ แต่หากต้องการต่อรถไปทางกระแจะก็ต้องมาต่อรถที่แยกสโนว์ แล้วนั่งรถตู้ไปกระแจะแล้วต่อรถไปทางสตรึงเตรง หรือรัตนคีรี หรือต่อรถจากสตรึงเตรงไปปากเซ ประเทศลาวก็ได้มีรถวันละสองเที่ยวจากสตรึงเตรงไปลาว จากมณฑลคีรีหากต้องการไปเสียมเรียบแนะนำให้มาต่อรถที่กำปงจาม

เชิญแสดงความคิดเห็น