จังหวัดพระวิหาร

จังหวัดพระวิหาร (Preah Vihear Province) เป็นจังหวัดสำคัญทางภาดเหนือของประเทศกัมพูชา มีชายแดนติดกับประเทศไทยทางด้านจังหวัดศรีสะเกษ มีเมืองพนมตะแบงเมียนเจ็ยเป็นเมืองหลวงของจังหวัด จังหวัดนี้เป็นที่ตั้งของปราสาทพระวิหาร ซึ่งอยู่ในบริเวณชายแดนของไทย-กัมพูชาที่มีปัญหาเรื่องพื้นที่ทับซ้อน และได้เกิดกรณีพิพาทเรื่องปราสาทหินนี้จนต้องมีการตัดสินในศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ เมื่อ พ.ศ. 2505

เที่ยวจังหวัดพระวิหาร เขตเปรี๊ยะวิเฮียร์ หรือ Preah Vihear Province จังหวัดนี้สำหรับคนไทยน่าจะรู้จักกันดี ตัวจังหวัดมีชายแดนติดกับประเทศไทยทางด้านจังหวัดศรีสะเกษ เมืองหลวงของจังหวัดพระวิหารคือเมืองพนมตะแบงเมียนเจ็ย (Phnom Tbeng Meanchey) จังหวัดนี้มีปราสาทพระวิหาร ซึ่งอยู่ในบริเวณชายแดนของไทย-กัมพูชาที่มีปัญหาเรื่องพื้นที่ทับซ้อน ปราสาทพระวิหารอยู่ห่างจากเมืองหลวงตะเบงเมียนเจย 100 กิโลเมตร จังหวัดยังเป็นที่ตั้งของเกาะแกร์ (Koh Ker) เมืองหลวงเก่าของขอมโบราณก่อนนครวัด เกาะแกร์นี่คือปิรามิดแห่งเอเซีย จังหวัดนี้จึงเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญเรื่องการท่องเที่ยวมากบ

Preahvihear2
ปราสาทพระวิหาร

ปราสาทพระวิหาร (​เขมร: เปรี๊ยะ วิเฮียร์ – วิหารศักดิ์สิทธิ์; อังกฤษ: Temple of Preah Vihear) เป็นปราสาทหินตามแบบศาสนาฮินดูที่ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาพนมดงรัก (ภาษาเขมรว่า พนมดงเร็ก อันหมายถึง ภูเขาไม้คาน) สูงจากระดับทะเลปานกลาง 657 เมตร ที่ตั้งของศาสนสถานแห่งนี้รู้จักกันในนาม พนมพระวิหาร อันหมายถึง บรรพตแห่งศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ใกล้อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ อันเป็นทางขึ้นสู่ปราสาทที่สะดวกที่สุด

ปราสาทพระวิหาร สถานที่เที่ยวที่คนไทยรู้จักดี เป็นสถาปัตยกรรมแบบเขมร สร้างตามแนวเหนือใต้ซึ่งผิดแปลกไปจากปราสาทขอมส่วนใหญ่ ไทยและกัมพูชามีประวัติพิพาทเหนือตัวปราสาทเป็นเวลานานแล้ว ใน พ.ศ. 2505 ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศพิพากษาให้กัมพูชามีอธิปไตยเหนือปราสาท และวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกในประเทศกัมพูชา

เชิญแสดงความคิดเห็น