จังหวัดบันเตียเมียนเจย

จังหวัดบันเตียเมียนเจย แปลว่า “ปราการแห่งชัยชนะ” ภาษาไทย เรียกว่า “จังหวัดบ้านใต้มีชัย ” หรือ “บันทายมีชัย ” อยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ เมืองหลวงคือศรีโสภณ (Sisophon; Serei Saophoan) จังหวัดบันเตียเมียนเจยติดต่อกับประเทศไทยทางทิศตะวันตกที่เมืองปอยเปต

จังหวัดบันเตียเมียนเจย เคยเป็นจังหวัดพิบูลสงครามของสยาม ซึ่งในปี ค.ศ. 1907 สยามได้ยกพื้นที่นี้ให้แก่ประเทศฝรั่งเศส และรวมเข้าเป็นจังหวัดพระตะบอง ต่อมาในปี ค.ศ. 1988 จังหวัดบันเตียเมียนเจย จึงได้แยกออกจากจังหวัดพระตะบอง เดิมประกอบด้วย 5 อำเภอ คือ มงคลบุรี ธมโปก ศรีโสภณ พระเนตรพระ และพนมศก

banteay-meanchey
แม้จะหักพังไปเป็นจำนวนมาก แต่บันทายฉมาร์ก็ยังมีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ คือ “บันทายฉมาร์” มหาปราสาทยักษ์   ชื่อของ “บันทายฉมาร์”แม้ไม่เป็นที่รู้จักโด่งดังเท่านครวัด-นครธม แต่ปราสาทแห่งนี้นับว่ามีความน่าสนใจไม่น้อย โดยในบทความ “บันทายฉมาร์ อาณาจักรแห่งนิทรากาล” ที่เขียนโดย “นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว” ได้ระบุถึงความสำคัญของปราสาทแห่งนี้ว่า

พระพักตร์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร
พระพักตร์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร

 

“…บันทายฉมาร์นับเป็นปราสาทหินเขมรที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ที่สุดในโลก ใหญ่ยิ่งกว่านครวัดที่คนทั่วไปได้เคยพิศวงมาแล้วรอให้คุณไปชม”(เป็นข้อมูลที่ระบุจากตัวบุคคล ไม่ได้เป็นหลักฐานอ้างอิงอย่างเป็นทางการ)

 

ขอขอบคุณข้อมูล www.manager.co.th

เชิญแสดงความคิดเห็น