จังหวัดตาแก้ว

จังหวัดตาแกวหรือจังหวัดตาแก้ว เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของกัมพูชา ตามแนวชายฝั่งทางใต้ของอ่าวไทย เมืองสำคัญคือเมืองตาแก้วที่มีประชากร 39,186 คน จังหวัดนี้ติดต่อกับจังหวัดกำปอตทางตะวันตก จังหวัดกำปงสปือและจังหวัดกันดาลทางเหนือและทางใต้ติดต่อกับเวียดนาม แบ่งออกเป็น 10 อำเภอและ 1117 หมู่บ้าน บุคคลที่มีชื่อเสียงที่เป็นชาวจังหวัดตาแก้วคือ ตา มอก ผู้นำเขมรแดง และ เกม โซคา หัวหน้าพรรคสิทธิมนุษยชน

การเดินทางมาจังหวัดตาแก้ว อาจใช้บริการรถทัวร์จากพนมเปญ ผ่านมาทางจังหวัดกันดาล รถใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชั่วโมง เป็นรถแอร์ที่แอร์ไม่เย็นเลยร้อนไปหน่อย รถจากพนมเปญไปตาแก้วมีวันละ 4 เที่ยวคือ 07.00 น. / 10.30 น. / 13.30 น. / 16.30 น. รถจะไปจอดหน้าตลาดตาแก้วเป้นขนส่งเล็กๆ มีคิวรถของโสริยาอยู่ตรงนั้น

เชิญแสดงความคิดเห็น