จังหวัดกำปงจาม

กำปงจาม เป็นจังหวัดหนึ่งทางตะวันออกของประเทศกัมพูชา มีเมืองกำปงจามเป็นเมืองหลวงของจังหวัด และเป็นจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศกัมพูชา โดยมีประชากรประมาณ 1.68 ล้านคน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อยู่ห่างจากกรุงพนมเปญ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 121 ก.ม.

สะพานไม้ไผ่ในกำปงจาม
สะพานไม้ไผ่ในกำปงจาม

การเดินทางมาเที่ยวจังหวัดกำปงจามอาจจะใช้เส้นบริการรถประจำทางเสียมเรียบ มากำปงจาม หรือจะนั่งรถจากพนมเปญมายังกำปงจามก็ได้เพราะห่างกันไม่ถึงสองชั่วโมง บริษัทรถทัวร์ที่ แนะนำคือโสรยา เป็นบริษัทใหญ่ของเขมรเดินรถ ภายในประเทศและออกไปต่างประเทศเช่นลาวด้วย

สถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดในจังหวัดกำปงจาม คือ วัดนกกอ

 

เชิญแสดงความคิดเห็น