จังหวัดกระแจะ

Kratie2จังหวัดกระแจะ  เป็นจังหวัดหนึ่งทางตะวันออกของประเทศกัมพูชามีเมืองกระแจะเป็นเมืองหลวงของจังหวัด จังหวัดกระแจะ (Kratie/Kracheh) ในภาษาเขมรแปลว่าผงเครื่องสำอาง เป็นจังหวัดของกัมพูชาที่ตั้งอยู่ในทิศตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดสตรึงแตรง ทางทิศตะวันออกเป็นจังหวัดมนดูคีรี(Mondulkiri) ทางทิศตะวันตกของกระแจะคือจังหวัดกำปงธม(Kampong Thom) ทิศใต้คือจังหวัดกำปงจาม เมืองหลวงของจังหวัดคือเมืองกระแจะ ตั้งอยู่ทิศตะวันออกของแม่น้ำโขง หากวัดระยะทางจากกระแจะมายังชายแดนอุบลที่ไกล้ที่สุดระยะห่างเพียง 170 กิโลเมตร

จังหวัดกระแจะมีภูมิอากาศมรสุมมีฤดูหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคม, ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมและฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม น้ำท่วมเป็นประจำในจังหวัดกระแจะ โดยท่วมล้นแม่น้ำโขงในเดือนพฤษภาคมประมาณ 4 เมตรในช่วงฤดูฝน

เชิญแสดงความคิดเห็น