เกี่ยวกับเรา

ดูเอเซีย เว็บไซต์ท่องเที่ยว เปิดมาตั้งแต่ปี 2553 เกิดจากแรงบันดาลใจที่อยากจะทำเว็บไซต์ที่มีข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว  จึงได้รวมตัวกันสร้างเว็บแห่งนี้ขึ้นมา   เพื่อใช้เป็นแหล่งหาข้อมูลสถานที่ท่องในประเทศไทย  และในประเทศอาเซียน ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ  หวังว่าจะเป็นเว็บไซต์ที่ช่วยเหลือท่านได้ครับ

เชิญแสดงความคิดเห็น