ประเพณีผูกผ้าเรือหัวโทง กระบี่

0

หลังจากที่ได้มาสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติที่หลากหลายที่ใน จ.กระบี่  วันนี้เราจะมาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้าง เนื่องจากเราได้มาตรงกับวันที่มีพิธีผูกเรือหัวโทงที่บริเวณหาดอ่าวนาง หาดที่อยู่ด้านหน้าที่พักของเราพอดีดังนั้นจึงไม่รอช้าที่จะเก็บภาพและเรื่องราวต่างๆ มาฝากเพื่อนๆกัน เพราะถือว่าเป็นประเพณีที่หลายๆ คนอาจจะยังไม่เคยได้ยินหรือไม่เคยได้เห็นมาก่อน ดังนั้นวันนี้เราจะขอเล่าเรื่องราวต่างๆ ให้เพื่อนๆ ได้รู้กัน

เรือหัวโทงเป็นเรือที่ให้บริการการขนส่งผู้โดยสารทางน้ำ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวประเภทหนึ่ง ที่นักท่องเที่ยวนิยมใช้บริการท่องเที่ยวตามเกาะต่างๆ เพื่อดำน้ำดูปะการังสร้างรายได้ให้กับจังหวัดกระบี่ 500 ล้านบาทต่อปี สำนักงานขนส่งทางน้ำที่ 5 สาขาจังหวัดกระบี่ ร่วมกับผู้ประกอบการเรือหัวโทงนำเที่ยว ประเพณีนี้มีมายาวนานแล้ว แต่เริ่มมีการจัดงานประเพณีผูกผ้าเรือหัวโทงขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2552 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประกอบการเรือหัวโทงนำเที่ยวก่อนนำเรือมาให้บริการกับนักท่องเที่ยว

นอกจากนี้ยังเพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีการสืบทอดตลอดไปเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี สร้างความสามัคคีระหว่างผู้ประกบการเรือหัวโทงนำเที่ยวกับหน่วยงานราชการให้มีความแน่นแคว้นมากยิ่งขึ้นและปลูกจิตสำนึกการมีระเบียบวินัยในการให้บริการขนส่งทางน้ำได้รับความสะดวกสบายและมีความปลอดภัย

สำหรับการจัดงานก็เพื่อแสดงถึงประเพณีที่สืบทอดกันมานานในหมู่ชาวเรือที่มี พิธีการผูกผ้าหัวเรือหัวโทงเพื่อความเป็นสิริมงคล สืบสานประเพณี และเป็นการเปิดกาลท่องเที่ยวของจ.กระบี่ ที่เข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวแล้ว  พิธีเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น.  จะมีเรือหางยาวมาจอดเรียงที่หน้าชายหาดตลอดแนว จากนั้น จะมีพิธีทางศาสนาอิสลามและนำผ้าผูกหัวเรือ สร้างความแปลกตาให้นักท่องเที่ยวที่ไม่เคยพบเห็นพิธีกรรมนี้มาก่อน

การจัดงานประเพณีผูกหัวเรือ

ถืออนุรักษ์ประเพณีอันเก่าแก่ อีกอย่างหนึ่งเป็นการแสดงออกของผู้ประกอบการเรืองหางยาว ที่มีความรักความสามัคคี ต้องการที่จะมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพ และสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดกระบี่ ในด้านการบริการนักท่องเที่ยว ซึ่งในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาใช้บริการเรือหางยาวเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการบริการนักท่องเที่ยวจึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการเรืองหางยาวทุกคนต้องปฏิบัติ ในทางที่ถูกต้องทั้งในเรื่องของกฎหมายสำนักงานขนส่งทางน้ำฯ ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ความพร้อมในการให้บริการของกัปตันเรือและเด็กเรือ จะต้องอยู่ในสภาพที่มีความพร้อมสูง ในด้านร่างกาย จิตใจ จะต้องแจ่มใส่ การพูดจาหรือแนะนำเส้นทางนักท่องเที่ยว ต้องมีความถูกต้องและชัดเจน ดูแลนักท่องเที่ยวเมื่อขึ้นลงเรือ การอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว เป็นสิ่งที่จะสร้างภาพลักษณ์ให้เรืองหางยาวในทางที่ดี มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น นักท่องเที่ยวก็จะหลังไหล่เข้ามาใช้บริการเรือหางยาวอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ผู้ประกอบการก็จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

เชิญแสดงความคิดเห็น