ทุ่งเขาแหลม

0

สรรพสิ่งธรรมชาติที่ป่าเขาใหญ่  ณ ดินแดนป่าดงพญาเย็นที่ถูกร่ำลือถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าและสัตว์ป่าที่ชุกชุม ในช่วงยุคบุกเบิกเส้นทางมิตรภาพที่เชื่อมต่อสู่ประตูอีสานอีกเส้นทางหนึ่ง และได้มีการประกาศจัดตั้งเป็นผืนป่าอนุรักษ์จัดเป็นเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ขึ้นมา โดยมีพื้นที่ครอบคลุมถึง 4 จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสีมา สระบุรี นครนายก และปราจีนบุรี ปัจจุบันก็มีเส้นทางถนนเชื่อมต่อไปยังจังหวัดต่างๆ จนรายล้อมป่าเขาใหญ่ไว้ และยังมีอีกเส้นทางหนึ่งที่เชื่อมผ่ากลางป่าเขาใหญ่จากอำเภอปากช่อง-ปราจีนบุรี 

หัวใจอันสำคัญของป่าดงพญาเย็น หรือป่าเขาใหญ่ เพราะเป็นแหล่งกำเนิดของสายน้ำที่สำคัญ อย่างเช่น ลำตะคอง ลำพระเพลิง แม่น้ำใสน้อย แม่น้ำใสใหญ่ แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำนครนายก เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่มีแหล่งมาจากผืนป่าเขาใหญ่ที่ซึมซับหยาดหยดน้ำไว้เหลือเลี้ยงป่าเอาไว้ แล้วค่อยทยอยปล่อยน้ำออกมาให้เราได้ใช้ตลอดทั้งปี เปรียบเสมือนเขื่อนธรรมชาติที่เราไม่ต้องลงทุนใดๆ เลย

 

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จัดว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อยู่ใกล้เมืองมากที่สุด มีความสมบูรณ์ของป่า มีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว ทั้งน้ำตก ทิวทัศน์ ทุ่งหญ้า ดอกไม้ และสัตว์ป่าที่มีอย่างชุกชุม ตลอดจนหมู่นกนานาชนิดที่เปรียบเสมือนโรงเรียนธรรมชาติที่เราสามารถค้นหาความรู้เพิ่มเติมได้มากมาย จากผืนป่ากว้างใหญ่

 

สำหรับเส้นทางท่องเที่ยวบนป่าเขาใหญ่จะมีเส้นทางท่องเที่ยวที่เราได้เข้าถึงธรรมชาติ แบบที่ยากและแบบง่ายๆ อย่างไรก็ตามทุกเส้นทางก็ต้องมีการเดินเท้าเดินป่ากันพอประมาณ เช่น เส้นทางไปยังน้ำตกเหวนรก ซึ่งมีทั้งชั้นล่าง ต่อด้วยชั้นล่างลงไป ซึ่งต้องเดินป่าไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร เราก็จะได้เห็นธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ของป่าเขาใหญ่แห่งนี้เส้นทางเดินป่าระยะไกลในระดับที่ยากขึ้น ก็จะมีอยู่หลายเส้นทาง เช่น เส้นทางเดินป่าขึ้นเขาสมอปูน น้ำตกวังเหว เขาร่ม-เขาเขียว หรือในเส้นทางระดับปานกลาง อย่างเช่น เส้นทางธรรมชาติทุ่งเขาแหลม บึงไผ่ คลองอีเฒ่า เป็นต้น

สำหรับเส้นทางป่าเดินป่าระดับปานกลางที่จะพบกับความหลากหลายของธรรมชาติ มีทั้งสายน้ำ โป่ง บ้านของสัตว์ใหญ่ ทุ่งหญ้า และภาพทิวทัศน์ที่สวยงาม ซึ่งจะนำเสนอในครั้งนี้ คือ เส้นทางเดินป่าทุ่งเขาแหลม เป็นเส้นทางที่เราต้องขออนุญาตทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ต้องมีเจ้าหน้าที่นำทาง เนื่องจากระหว่างทางจะพบสัตว์ป่าที่ชุกชุมด้วย

จุดเริ่มต้นของการเดินป่าสู่ทุ่งหญ้าเขาแหลม จากร้านอาหารน้ำตกเหวสุวัต เราจะข้ามลำตะคองช่วงตอนเหนือน้ำตก เมื่อข้ามพ้นลำห้วยลำตะคองไปแล้ว เราก็ก้าวสู่ผืนป่าที่สมบูรณ์ ลักษณะเป็นป่าทึบ ช่วงหน้าฝนจะมีทากชุกชุม หากเป็นหน้าแล้งจะมีเห็บตามหญ้าแห้ง ขอนไม้ผุ ดังนั้นจึงควรทายาป้องกันไว้ก่อน

ลักษณะสภาพเส้นทางช่วงแรกจะเป็นทางชัน ต่อจากนั้นมีสภาพค่อนข้างราบ มาจนถึงพื้นที่โล่งกว้าง มีแอ่งน้ำขนาดเล็กคล้ายปลักหมูป่า มีรอยสัตว์กีบและมีน้ำขุ่นๆ แสดงว่ามีสัตว์ลงมากินน้ำในแอ่งแห่งนี้ ใกล้ๆ กันจะมีโป่งสัตว์ เป็นแหล่งแร่ธาตุธรรมชาติที่สัตว์ชอบมากินเป็นอาหารเสริม 

ความหลากหลายของธรรมชาติที่เราพบเห็นได้ในระหว่างเส้นทางเดินสู่ทุ่งหญ้าเขาแหลม ก็มีดงเฟิร์นที่ขึ้นปกคลุมอย่างหนาแน่น มีลักษณะเป็นทุ่งกว้างครอบคลุมอยู่สองข้างทางที่เดินผ่าน ช่วงต้นฤดูฝนดงเฟิร์นจึงแลดูเขียวขจี จึงเป็นจุดน่าสนใจของการศึกษาธรรมชาติมาจนถึง “หนองปรือ” เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีลักษณะเป็นที่ลุ่ม เป็นจุดรองรับน้ำฝนจนกลายเป็นหนองน้ำขนาดเล็กที่มีพืชน้ำหลายชนิดขึ้นปกคลุม หน้าแล้งก็น่าจะเป็นแหล่งน้ำของสัตว์ป่าที่หากินอยู่ในแถบนี้ 

ในช่วงต่อมาเราก็เข้าสู่ผืนป่าทึบ เป็นป่าดิบชื้นมีต้นไม้สูงใหญ่ซึ่งจะเป็นอาณาจักรของสัตว์ป่าหลายประเภท เช่น ชะนี จะส่งเสียงร้องโหยหวนอยู่ตามเรือนยอดไม้สูง หรือจะเป็นนกเงือก ที่อาศัยโพรงต้นไม้สูงสำหรับทำรัง ย่ำเท้าไปท่ามกลางป่าดงใหญ่ ฟังเสียงสรรพสัตว์ที่ร้องระงมป่าไปเป็นช่วงๆ กระทั่ง เราได้เดินทะลุป่าใหญ่ สู่ทุ่งโล่ง กว้างใหญ่ที่อยู่เบื้องหน้า มีลักษณะเป็นเป็นหุบเขากว้างใหญ่ รายล้อมด้วยป่าทึบรอบด้าน ภาพที่เราเห็นข้างนี้ คือ ทุ่งเขาแหลม

ทุ่งหญ้าเขาแหลมมีลักษณะเป็นหุบทุ่งหญ้าคาที่มีขนาดกว้างใหญ่ สลับเป็นทุ่งหญ้าไปจรดแนวชายป่าดงดิบที่ติดกับเทือกเขาแหลมที่ทอดตัวยาวอยู่ข้างหน้า สภาพทุ่งหญ้าที่เขียวขจี ที่เพิ่งแตกระบัดขึ้นมาใหม่ๆ ได้ไม่กี่วัน

 

สภาพป่าทึบที่รายล้อมแนวทุ่งหญ้าที่พลิ้วไหวตามสายลม มีเส้นทางลำลองผ่าแนวกลางทุ่งลงไปด้านล่างที่มีลักษณะเป็นหุบทุ่งหญ้า ตรงบริเวณใจกลางทุ่งจะเป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ที่ 19 (ย่อย) เขาแหลม และจะเห็นแนวป่าทึบที่ทอดตัวยาวอยู่กลางหุบ ที่คาดว่าน่าจะเป็นลำห้วยที่ไหลผ่านตัวทุ่ง ลงไปถึงที่หน่วยย่อย ก็จะเป็นบริเวณที่พักค้างแรม สามารถตั้งแค้มป์ มีห้องน้ำ มีบ่อน้ำบาดาลที่เราสามารถใช้สอยได้อย่างสะดวกบรรยากาศการพักค้างแรมกลางป่าลึกอย่างนี้ เรามีโอกาสได้พบเห็นธรรมชาติที่สวยงาม หรือหมู่สัตว์ป่าที่ออกหากินอยู่กลางทุ่งได้ แม้กระทั่งโอกาสที่เราจะพบเห็นนกเงือกบินผ่านแนวทุ่งหญ้าเขาแหลมได้เช่นกัน เหนือทุ่งหญ้าในช่วงเย็นวันนี้ปราศจากหมู่เก้งกวางออกมาหากิน เราคาดว่าในช่วงตอนเช้าอาจจะได้เห็นฝูงออกมาโชว์ตัวอยู่กลางทุ่งบ้าง

ความมืดโรยตัวมาอย่างรวดเร็ว ทำให้บรรยากาศในป่าเงียบสงบ สลับกับเสียงช้างป่าที่ร้องลั่นป่า อันเป็นพลังเสียงที่น่าเกรงขามยิ่งนัก สำหรับเจ้าป่าเขาใหญ่ที่อาศัยหากินอยู่ตามแนวชายป่า  อากาศยามค่ำคืนเริ่มหนาวเย็น และคาดว่าจะหนาวจัด น่าจะมีอุณหภูมิเลขตัวเดียวอย่างแน่นอน ส่วนบนผืนฟ้าเราได้เห็นหมู่ดาวพร่างพราวเต็มผืนฟ้า เป็นภาพที่ให้น่าชวนชม ซึ่งปกติเราไม่ค่อยได้เห็นหมู่ดาวเต็มฟ้าอย่างนี้ เพราะสภาพพื้นที่ในเมือง จะมีแสงไฟเข้าไปรบกวนจนทำให้หมู่ดาวเจือแสงจาง จนแทบมองไม่เห็นประกายดาวสดใสเหมือนอย่างในราวไพรที่ไร้แสงสีอื่นๆ เข้ามารบกวนครั้นยามรุ่งอรุณ เราออกไปชมวิวที่เนินเขาสูง ตรงบริเวณชายทุ่งด้านบน ซึ่งเราจะได้พบภาพทิวทัศน์สายหมอก ท้องทุ่งหญ้า แสงแห่งห้วงยามเช้า พร้อมพระอาทิตย์ขึ้นในลีลาของธรรมชาติที่มีการเคลื่อนไหวไปตามแสงตะวัน

เสียงเพลงธรรมชาติของหมู่นกที่ส่งเสียงร้องเจื้อยแจ้วทั้งนกกำลังเตรียมออกจากรัง เสียงช้างป่าร้องเรียกหาฝูงดังลั่นในหุบป่าด้านชายเขาร่ม มีกลุ่มหมอกบางๆ ที่แผ่ปกคลุมทางด้านยอดเขาแหลม เมื่อออกมายังกลางทุ่งหญ้า เราก็พบโลกธรรมชาติที่สวยบริสุทธิ์ พร้อมกับเรื่องราวชีวิตสัตว์ป่าที่โลกแล่นอยู่กลางทุ่ง เราพบเห็นฝูงกวางประมาณ 5 ตัว นำหน้าด้วยกวางหนุ่มขนาดใหญ่ที่เพิ่งแตกเขาอ่อน ท่วงท่าการเดินอยู่กลางทุ่งพร้อมด้วยอาการระแวงไพร เหลียวมองหาสิ่งแปลกปลอม จึงมีท่วงท่าที่สง่างาม ก่อนที่จะหลบเข้าสู่แนวป่าทึบ อันเป็นธรรมชาติของสัตว์ป่าที่ต้องหาที่หลบภัย เมื่อมีสัญญาณอันตราย 

การเดินป่าสู่ทุ่งหญ้าแหลม เพื่อศึกษาโลกธรรมชาติของผืนป่าเขาใหญ่ ซึ่งเราจะได้สัมผัสและเรียนรู้ธรรมชาติเพียงเสี้ยวส่วนหนึ่งของป่าเขาเขาใหญ่ อันประกอบไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของป่า รวมไปถึงอาณาจักรของชีวิตสัตว์ป่าน้อยใหญ่ ซึ่งทุกวันนี้ราอาจได้พบช้างป่าเดินอยู่ตามถนน หรือบริเวณใกล้กับนักท่องเที่ยว หรือจะเป็นกวางหรือลิงที่ออกหาใกล้ชิดกับคนมากขึ้น ก็เป็นที่น่าวิตกว่าสัตว์ป่าจะมีพฤติกรรมที่กลมกลืนกับผู้คนมากขึ้น ซึ่งจะผิดแผกไปจากธรรมชาติที่ควรเป็นอยู่อย่างที่เราได้เคยเห็นบริเวณลานตั้งแค้มป์ หรือบนถนนในป่าใหญ่ หรือเหมือนอย่างที่เราได้พบเห็นสัตว์ป่าอย่างในพื้นที่ป่าเขาแหลมที่เราได้พบว่า สัตว์ป่าเหล่านั้นยังคงอิสระเสรีคงวิถีตามธรรมชาติดั้งเดิมมีสัญชาตญาณไพรในตัวตนสูง นั่นคือ ชีวิตสรรพสัตว์ป่าที่ดำรงอยู่บนผืนป่าแห่งนี้มาเนิ่นนานแล้ว

การเตรียมตัว

ก่อนที่จะตัดสินใจเที่ยวป่า ก็ลองทบทวนตัวเองว่าสามารถท่องเที่ยวในรูปแบบนี้ได้หรือไม่ ดูความพร้อมสภาพร่างกายและจิตใจของตัวเองเสียก่อน สามารถรับสภาพการใช้ชีวิตในป่าได้ เรื่องอาหารการกิน เรื่องที่พัก สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ รวมไปถึงความพร้อมทางด้านอุปกรณ์ทั้งเป้เดินป่า ถุงนอน เต็นท์หรือเปล เสื้อผ้า และอุปกรณ์ที่จำเป็นอื่นๆและอุปกรณ์เหล่านี้สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ www.outdoor.co.th ที่จัดจำหน่ายอุปกรณ์เดินป่าคุณภาพดีแต่ราคาเกินคุ้ม

เอาท์ดอร อินโนเวชั่น

ที่อยู่ : 3899 สันติคามซอย 1 ถนนสุขุมวิท 109 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

โทร : 02-744-6350-4

Email : Shopbaring@outdoor.co.th

Fax : 02-3994017-18

ติดต่อสอบถาม สั่งซื้อสินค้า ช็อปแบริ่ง : 02-7446350 ต่อ 409

มือถือ : 081 939 7401

www.outdoor.co.th

เชิญแสดงความคิดเห็น