เที่ยวโบสถ์เซนต์ปอล สัญลักษณ์สำคัญเกาะมาเก๊า (Ruins of St. Paul’s)

0

วิหารเซนต์ปอล โบสถ์แห่งนี้ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า  สถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออก ซึ่งก่อตั้งในปี 1594 และปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชียตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอลสร้างขึ้นในปี 1580 แต่ถูกทำลายถึงสองครั้ง ในปี 1595 และ 1601 ตามลำดับ จนกระทั่งเกิดเพลิงไหม้ในปี 1835 ทั้งวิทยาลัย และโบสถ์ถูกทำลายจนเหลือแต่ด้านหน้าของตึกฐานโบสถ์ส่วนใหญ่ และบันไดหน้าด้านหน้าของตึกแสดงให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมผสมระหว่างสไตล์แบบจีนและตะวันตกเข้าไว้ด้วยกันอย่างสวยงามและมีอยู่ที่นี่เพียงแห่งเดียวในโลกเท่านั้น

ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอลเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องมาเยือนสักครั้งก่อนจากเมืองมาเก๊า โดยมักจะพบเห็นภาพประตูโบสถ์ได้จากสื่อทั่วไปเพราะอาจเรียกได้ว่าเป็นที่ถ่ายภาพยอดนิยมมากที่สุด สิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่ของโบสถ์แห่งนี้คือประตูโบสถ์ด้านหน้าและบันไดทางขึ้นที่ลาดชันขึ้นไปมองเห็นประตูโบสถ์ตั้งเด่นอย่างสง่างาม

พิพิธภัณฑ์โบสถ์เซนต์ปอล เปิดให้บริการเวลา: 9 โมงเช้า- 6 โมงเย็น (ยกเว้นอังคาร) ที่สำคัญเข้าชมฟรีครับ

Ruins-of-St- Pauls (3) Ruins-of-St- Pauls (5) Ruins-of-St- Pauls (6) Ruins-of-St- Pauls (7)ด้านหลังโบสถ์เซนต์ ปอล

Ruins-of-St- Pauls (1) Ruins-of-St- Pauls (2) Ruins-of-St- Pauls (8) Ruins-of-St- Pauls (9) Ruins-of-St- Pauls (10)

เชิญแสดงความคิดเห็น