ท่องเที่ยว || เพิ่มข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว|| ดูดวงตำราไทย|| อ่านบทละคร|| เกมส์คลายเครียด|| วิทยุออนไลน์ || ดูทีวี|| ท็อปเชียงใหม่ || รถตู้เชียงใหม่
  dooasia : ดูเอเซีย   รวมเว็บ   บอร์ด     เรื่องน่ารู้ของสยาม   สิ่งน่าสนใจ  
 
สำหรับนักท่องเที่ยว
ตรวจสอบระยะทาง
แผนที่ 77 จังหวัด
คู่มือ 77 จังหวัด(PDF)
จองโรงแรม
ข้อมูลโรงแรม
เส้นทางท่องเที่ยว(PDF)
ข้อมูลวีซ่า
จองตั๋วเครื่องบิน
จองตั๋วรถทัวร์
ทัวร์ต่างประเทศ
รถเช่า
197 ประเทศทั่วโลก
แลกเปลี่ยนเงินสากล
ซื้อหนังสือท่องเทียว
dooasia.com แนะนำ
  เที่ยวหลากสไตล์
  มหัศจรรย์ไทยเแลนด์
  เส้นทางความสุข
  ขับรถเที่ยวตลอน
  เที่ยวทั่วไทย 77 จังหวัด
  อุทยานแห่งชาติในไทย
  วันหยุดวันสำคัญไทย-เทศ
  ศิลปะแม่ไม้มวยไทย
  ไก่ชนไทย
  พระเครื่องเมืองไทย
 
 
ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศเกาหลี
ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศลาว
ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศกัมพูชา
ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม
ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศพม่า
ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศจีน
 
เที่ยวภาคเหนือ กำแพงเพชร : เชียงราย : เชียงใหม่ : ตาก : นครสวรรค์ : น่าน : พะเยา : พิจิตร : พิษณุโลก : เพชรบูรณ์ : แพร่ : แม่ฮ่องสอน : ลำปาง : ลำพูน : สุโขทัย : อุตรดิตถ์ : อุทัยธานี
  เที่ยวภาคอีสาน กาฬสินธุ์ : ขอนแก่น : ชัยภูมิ : นครพนม : นครราชสีมา(โคราช): บุรีรัมย์ : มหาสารคาม : มุกดาหาร : ยโสธร : ร้อยเอ็ด : เลย : ศรีสะเกษ : สกลนคร : สุรินทร์ : หนองคาย : หนองบัวลำภู : อำนาจเจริญ : อุดรธานี : อุบลราชธานี : บึงกาฬ(จังหวัดที่ 77)
  เที่ยวภาคกลาง กรุงเทพฯ : กาญจนบุรี : ฉะเชิงเทรา : ชัยนาท : นครนายก : นครปฐม : นนทบุรี : ปทุมธานี : ประจวบคีรีขันธ์ : ปราจีนบุรี : พระนครศรีอยุธยา : เพชรบุรี : ราชบุรี : ลพบุรี : สมุทรปราการ : สมุทรสาคร : สมุทรสงคราม : สระแก้ว : สระบุรี : สิงห์บุรี : สุพรรณบุรี : อ่างทอง
  เที่ยวภาคตะวันออก จันทบุรี : ชลบุรี : ตราด : ระยอง

  เที่ยวภาคใต้ กระบี่ : ชุมพร : ตรัง : นครศรีธรรมราช : นราธิวาส : ปัตตานี : พัทลุง : พังงา : ภูเก็ต : ยะลา : ระนอง : สงขลา : สตูล : สุราษฎร์ธานี
  อาณาจักรเก่าในสุวรรณภูมิ

อาณาจักรเก่าในสุวรรณภูมิ

 

                สังคมมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ยังใช้ชีวิตเร่ร่อนไปอยู่ไปตามริมน้ำบ้างตามป่าเขา  ตามถ้ำ  อาศัยการปรับตัวกับธรรมชาติอยู่นานวัน  จากอยู่คนเดียวจนมากขึ้นเป็นสองคน  และมาขมขึ้นในไม่ช้าก็จับกลุ่มกันอยู่  เพื่อหนีภัยธรรมชาติร่วมกันหาสัตว์ด้วยกัน  หาที่อยู่อาศัยแห่งเดียว  และตั้งเป็นชุมชนขึ้นตามเผ่าพันธุ์  ในที่สุดได้รวมเผ่าพันธุ์สร้างชนชาติของตนสร้างอาณาจักรขึ้นดูแล

 

ดังนั้นการกำหนดสังคมของคน  จึงอาศัยความเชื่อและการสร้างอำนาจเข้าควบคุมดูแลบ้านเมืองให้รวมตัวการเป็นศูนย์กลาง  ทำให้เกิดสังคมของเมืองและพัฒนาสังคมนั้นจนสามารถสร้างเป็นอาณาจักรของชนชาติได้ที่สุด

 

ผู้ปกครองหรือผู้นำของชนชาติหรือเผ่าพันธุ์  จึงพยายามนำสิ่วที่เป็นความเจริญมาใช้เป็นแบบอย่างในการสร้างอาณาจักรให้กว้างใหญ่ไพศาล  แพยายามที่จะแพร่อำนาจเข้าไปครอบครองแผ่นดินที่อ่อนแอหรือด้อยกว่า  ผู้นำของอาณาจักรจึงนิยมที่จะยึดเอาแบบอย่างความเจริญจากประเทศที่เจริญมาก่อน  โดยเฉพาะดารนำความเชื่อทางสิทธิศาสนาและวิทยาการความรู้ต่าง ๆ  มาเรียนรู้เพื่อใช้หรือปรับใช้ในบ้านเมืองของตน

 

การขยายอำนาจของผู้ครองอาณาจักรโดยการทำสงครามสู้รบแย่งชิงผู้คน  และแผ่อิทธิพลทางการเมืองเข้าไปยังดินแดนอื่นนั้น  ได้ทำให้ผู้คนล้มตายด้วยการแย่งชิงเข้าปลาอาหารและผู้คนเป็นกำลังหรือทาส  ตลอดจนการขยายดินแดน  ทำให้เกิดความเดือดร้อนอยู่บ่อยครั้ง  และเกิดเหตุการณ์ผลัดเปลี่ยนอาณาจักรอิสระในสมัยโบราณจึงสามารถที่จะเกิดได้และล้มสลายไปได้เช่นกัน

 

ดังนั้นการแก้ปัญหาความเดือกร้อนจากเกิดสงคราม   การสร้างความเป็นปรึกแผ่นให้อาณาจักรเป็นอิสรภาพอย่างมีมั่นคงนั้น  ผู้ครองประเทศมักใช้ศาสนาเป็นหลักในพระธรรมนูญบรรดานักปราชญ์ในหลายประเทศต่างค้นหาหลักการปกครองและนำศาสนาธรรมมาควบคุมสังคมหรือบ้านเมืองให้อยู่ร่วมกันด้วยความสุข

 

การเผยแพร่ศาสนาและสร้างลัทธิความเชื่อต่าง ๆ  ขึ้นนั้นเป็นวิธีการหนึ่งของผู้เป็นต้นแบบอารยธรรมหรือผู้ชนะนั้น  สร้างขึ้นเพื่อใช้เชื่อมสัมพันธ์ แห่งมนุษย์ชาติให้มีฐานะและรูปแบบสังคมเดียวกัน  ในที่สุดการคบหาสมาคมและร่วมเป็นไมตรีทางการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้ากัน

 

อาณาจักรทั้งหลาย  ได้ใช้ศาสนธรรมเป็นหลักในการกำหนดสังคมชาติ  ศาสนาที่สามารถเผยแพร่หลักธรรมหรือคำสั่งสอนไปรังดินแดนต่าง ๆ  นั้นมี  ศาสนาพราหมณ์  พุทธศาสนา  คริสต์ศาสนา  ศาสนาอิสลาม  เป็นต้น

 

ค่านิยมในศาสนานั้นเข้าไปมีบทบาทในการกำหนดสังคมประเทศ  สร้างศิลปวัฒนธรรมอันเกิดจากศาสนา  ทำให้เกิดขนบธรรมเนียมประเพณี  ตลอดจนรูปแบบศิลปกรรมที่เหมาะสมกับชนชาติของตนมากขึ้น  จนสามารถสร้างภูมิปัญญาและสร้างค่านิยมของชนชาติหรือเอกลักษณ์ของชาติในที่สุด

 

เมื่อความเชื่อทางศาสนานั้นมีบทบาทสำคัญในการสร้างอาณาจักรให้เป็นปึกแผ่นเช่นนี้   การเผยแพร่หลักธรรมคำสอนของศาสนาไปยังดินแดนต่าง ๆ  จึงถือเป็นภารกิจสำคัญของประเทศที่นับถือศาสนานั้น ๆ         เพราะการแพร่อำนาจโดยการใช้ศาสนาเป็นหลักชัยนั้นสามารถสร้างสังคมเดียวกันให้กว้างไพศาล  เป็นสังคมโลกที่มีศาสนาเป็นหลักในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  กษัตริย์ผู้นำอาณาจักรที่ใช้ศาสนาเป็นหลักชัยในการปกครองประทศนั้น  ย่อมได้รับความยกย่องถึงความเป็นพระมหาจักรพรรดิ  ที่สามารถแพร่ธรรมมานุภาพและพระเดชานุภาพไปทั่วสารทิศ  จนโลกมีศาสนาที่นำไปสู่ความสุขทั่วกัน

 

ศาสนาที่ได้เผยแพร่หลักธรรมคำสอนและใช้หลักชัยในการสร้างอาณาจักรนั้นมีหลายศาสนาและหลายลัทธิ  โดยเฉพาะอิทธิพลจากแหล่งอารยธรรมของโลก ๔ แห่ง  คือ  ลุ่มแม่น้ำไนล์  (อียิปต์)  ลุ่มแม่น้ำไทกรีสและยูเฟติส (อิรัก)  ลุ่มแม่น้ำสินธุ  (อินเดีย)  และลุ่มแม่น้ำฮวงโห

 

อารยธรรมอินเดียจากลุ่มแม่น้ำสินธุและอารยธรรมจีนจากลุ่มแม่น้ำฮวงโหนั้นได้ถูกนำมาพร้อมเรือสินค้าที่เดินทางติดต่อค้าขายไปยังชุมชนเมืองต่าง ๆ  ที่อยู่ตามเส้นทางอินเดีย  การเผยแพร่นั้นนอกจากจะมีการนำสินค้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนแล้ว  ได้มีความรู้วิทยาการและศาสนาธรรมไปเผยแพร่พร้อมกันด้วย  นักบวชหรือผู้เผยแพร่เข้าไปสร้างศาสนาธรรมหรือสร้างชุมชนนั้น  ในที่สุดศาสนาก็มีบาบาทสำคัญต่อชุมชนนั้น

 

แนะนำข้อมลเพิ่มเติม อาณาจักรเก่าในสุวรรณภูมิ
ชื่อ หรือ E-mail  
   

เชิญแนะนำข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ / Email
ข้อความ
  

 


 
 
dooasia.com
สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 ดูเอเซีย    www.dooasia.com

เว็บท่องเที่ยว จองที่พัก จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ ข้อมูลท่องเที่ยว ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม แผนที่ การเดินทาง ที่พัก ร้านอาหาร จองที่พักและโรงแรมออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ตทั่วโลก คลิปวีดีโอ ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย ลาว เวียดนาม ขอขอบคุณข้อมูลจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวลาว การท่องเที่ยวกัมพูชา การท่องเที่ยวเวียดนาม มรดกไทย กรมป่าไม้
dooasia(at)gmail.com ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย. สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์