จังหวัดสระแก้ว

คำขวัญ ประจำจังหวัด ชายแดนเบื้องบูรพา ป่างาม น้ำตกสวย มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ ย่านการค้าไทย – เขมร

สระแก้ว ในอดีตเป็นชุมชนที่มีความรุ่งเรืองมาก่อน มีความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยอาณาจักรสุวรรณภูมิและอาณาจักรทวาราวดี ซึ่งปรากฏหลักฐานความเจริญของอารยธรรมโบราณ คือกลุ่มปราสาทศิลปะขอม และจารึกต่างๆ ที่เป็นส่วนประกอบของสถาปัตยกรรม และชนิดลอยตัว เช่น ใบเสมา ซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับอารยธรรมในยุคขอมโบราณ
เดิมสระแก้วมีฐานะเป็นเมืองบริวารของปราจีนบุรี (เมืองประจิม ในสมัยโบราณ) เมื่อปราจีนบุรีได้รับการยกฐานะเป็นจังหวัด เมื่อปี พ.ศ. 2476 และยกเลิกระบบเทศาภิบาล สระแก้วจึงกลายเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดปราจีนบุรี ต่อมาได้แยกตัวออกจากปราจีนบุรีพร้อมกับผนวกอำเภออีก 5 อำเภอ เพื่อรวมเป็นจังหวัดใหม่และได้รับการประกาศให้เป็นจังหวัดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2536ลักษณะภูมิประเทศ
สระแก้วเป็นจังหวัดชายแดนภาคตะวันออกของประเทศมีแนวเขตพรหมแดนติดประเทศอาณาจักรกัมพูชายาวประมาณ 165 กิโลเมตร สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบจนถึงลักษณะภูเขาสูงชันทางตอนเหนือมีลักษณะเป็นเนินสูงจนถึงภูเขา ได้แก่ อุทยานแห่งชาติปางสีดา ทางตอนใต้มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลาดจนถึงเนินเขามีสภาพเป็นป่าดงดิบและป่าโปร่งได้แก่ทิวเขาจันทบุรี ด้านตะวันออกลักษณะเป็นที่ราบจนถึงลักษณะเนินเขา มีสภาพเป็นป่าโปร่ง ทางด้านตะวันตก เป็นที่ราบโดยมีบริเวณอำเภอวัฒนานครเป็นสันปันน้ำ ทางตะวันตกลาดลงสู่อำเภอเมืองสระแก้ว ทางตะวันออกลาดลงสู่อำเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว มีพื้นที่ประมาณ 7,195 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 4,496,961 ไร่ อาณาเขตทิศเหนือจดจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดบุรีรัมย์ ทิศใต้จดจังหวัดจันทบุรี ทิศตะวันออกจดประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา ทิศตะวันตกจดจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรา แบ่งการปกครองเป็น 6 อำเภอ และ 2 กิ่งอำเภอ คืออำเภอเมือง อำเภอวัฒนานคร อำเภออรัญประเทศ อำเภอตาพระยา อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอคลองหาด กิ่งอำเภอเขาฉกรรจ์ และกิ่งอำเภอโคกสูง

อำเภอต่างๆในจังหวัดสระแก้ว เมืองสระแก้ว  คลองหาด ตาพระยา  วังน้ำเย็น วัฒนานคร  อรัญประเทศ เขาฉกรรจ์  โคกสูง วังสมบูรณ์  

ลักษณะภูมิอากาศ
สระแก้วมีสภาพภูมิอากาศเป็นแบบฝนเมืองร้อน มีสภาพอากาศที่แห้งแล้งและชุ่มชื้นสลับกันอย่างชัดเจน ในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีอากาศชุ่มชื้นและฝนตกตลอดฤดู แต่ในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือหรือฤดูหนาวจะมีอากาศแห้งแล้ง มีฤดูที่แตกต่างกัน 3 ฤดู คือ
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม
ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์
ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม
อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 27-30 องศาเซลเซียส (83-86 องศาฟาเรนไฮต์)

 หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
โทร. 0 3742 5127
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว
โทร. 0 3742 5125
ที่ว่าการอำเภออรัญประเทศ
โทร. 0 3723 1016
ด่านตรวจคนเข้าเมืองอรัญประเทศ
โทร. 0 3723 1131
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว
โทร. 0 3742 5066-7
สถานีเดินรถโดยสารประจำทาง
โทร. 0 3724 2362
สถานีตำรวจภูธร อ.ตาพระยา
โทร. 0 3726 9111
สถานีตำรวจภูธร อ.เมือง
โทร. 0 3724 1017
สถานีตำรวจภูธร อ.วัฒนานคร
โทร. 0 3726 1507-8
สถานีตำรวจภูธร อ.วังน้ำเย็น
โทร. 0 3725 1111
สถานีตำรวจภูธร อ.อรัญประเทศ
โทร. 0 3723 1203
โรงพยาบาลวัฒนานคร
โทร. 0 3726 1772-5
โรงพยาบาลอรัญประเทศ
โทร. 0 3723 3075-9
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
โทร. 0 3724 2532, 0 3724 1011-2,
โทร. 0 3724 3018-20
โรงพยาบาลตาพระยา
โทร. 0 3726 9009, 0 3751 0252
โรงพยาบาลวังน้ำเย็น
โทร. 0 3725 1108-9
โรงพยาบาลคลองหาด
โทร. 0 3751 2258-61
อำเภอตาพระยา
อำเภออรัญประเทศตลาดโรงเกลือ
Rong Kluea Market 
(สระแก้ว)

อำเภอเขาฉกรรจ์
อำเภอเมือง
แผนที่จังหวัดสระแก้ว/map of SAKAEO

เชิญแสดงความคิดเห็น


สำหรับนักท่องเที่ยว
ตรวจสอบระยะทาง
แผนที่ 77 จังหวัด
คู่มือ 77 จังหวัด(PDF)
จองโรงแรม
ข้อมูลโรงแรม
เส้นทางท่องเที่ยว(PDF)
ข้อมูลวีซ่า
จองตั๋วเครื่องบิน
จองตั๋วรถทัวร์
ทัวร์ต่างประเทศ
รถเช่า
197 ประเทศทั่วโลก
แลกเปลี่ยนเงินสากล
ซื้อหนังสือท่องเทียว
dooasia.com แนะนำ
  เที่ยวหลากสไตล์
  มหัศจรรย์ไทยเแลนด์
  เส้นทางความสุข
  ขับรถเที่ยวตลอน
  เที่ยวทั่วไทย 77 จังหวัด
  อุทยานแห่งชาติในไทย
  วันหยุดวันสำคัญไทย-เทศ
  ศิลปะแม่ไม้มวยไทย
  ไก่ชนไทย
  พระเครื่องเมืองไทย

ภาคอีสาน

ภาคกลาง