หน้าแรก แท็ก ต้นน้ำตาปี

แท็ก: ต้นน้ำตาปี

อุทยานแห่งชาติ“เหนือฟ้า”

อุทยานแห่งชาติ“เหนือฟ้า” ต้นน้ำตาปี ความที่ตั้งอยู่บนภูเขาซึ่งสูงเสียดฟ้า ตั้งอยู่ต้นน้ำบนภูเขาหลวงซึ่งมีระดับสูงมากมองจากหมู่บ้านด้านล่าง จึงทำให้ที่นี่ถูกเรียกว่า “บ้านเหนือฟ้า” หมู่บ้านที่อยู่ระหว่างหุบเขามีอากาศเย็นชื้นเกือบตลอดทั้งปี มีฝนตกชุก เป็นต้นน้ำลำธารหลายสาย โดยมีสายหลักซึ่งเรียกว่า คลองใหญ่ เป็นหมู่บ้านที่แยกจาก หมู่ที่ 5 ตำบลพิปูน เมื่อปี พ.ศ. 2518 หลังอำเภอพิปูนถูกคุกคามโดยกลุ่มคนซึ่งเรียกตัวเองว่า สหาย (คอมมิวนิสต์) โดยท้องที่ที่เป็นที่ตั้งของบ้านเหนือฟ้าขณะนี้ เป็นจุดที่ทางการทหารใช้เป็นฐานปฏิบัติการตั้งเป็นหมู่บ้านยุทธศาสตร์ เมื่อเหตุการณ์บ้านเมืองสงบสุข หมู่บ้านที่สร้างไว้จึงเป็นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านที่กลับตัวกลับใจมาประกอบอาชีพสุจริต...

อัพเดทเรื่องเที่ยว