หน้าแรก แท็ก ตลาดบ้านใหม่

แท็ก: ตลาดบ้านใหม่

ตลาดบ้านใหม่ เมืองแปดริ้ว

ถ้าต้องนับกันจริงๆเ มืองไทยมีตลาดน้ำ ตลาดบกกัน เป็นร้อยพันแห่ง แบ่งประเภทกันไป ทั้งตลาดบก ตลาดสด ตลาดน้ำ แต่! ตลาดแห่งไหนที่เป็นหนึ่งในความประทับใจของการเดินทางตลาดใด ที่เป็นตลาดที่ยังความเป็นเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นตัวเองไว้ได้เป็นอย่างดีและ ยังคงอยู่ รักษาไว้ซึ่งความเป็นตัวตนที่แท้จริง ตลาดน้ำ ตลาดบก ตลาดสด ตลาดแห่งความประทับใจ หลายแห่งทั่วเมืองไทย ทั้งตลาดน้ำดำเนินสะดวก ตลาดน้ำอัมพวา ตลาดน้ำท่าคา ตลาดบางน้ำผึ้ง ฯลฯ  ก็ล้วนแต่ประทับใจกันไปคนละแบบ คนละสไตล์...

อัพเดทเรื่องเที่ยว