โทรศัพท์มือถือและเบอร์สำคัญ

0

มีเครือข่ายโทรศัพท์มือถือสองรายคือ GSM900 และ GSM1800 และมีผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือสามรายคือ SingTel, M1 และ StarHub หากต้องการโทรระหว่างประเทศ ให้ใช้ รหัส 001, 013, หรือ 019 สำหรับ SingTel และ 002 หรือ 021 สำหรับ M1 และ 008 หรือ 018 สำหรับ StarHub

international-number

หน่วยราชการไทยในสิงคโปร์

Royal Thai Embassy
370 Orchard Road, Singapore 238870
Tel : (65) 6737 2644, 6737 2158
Fax : (65) 6732 0778
Email : thaisgp@singnety.com.sg
Office Hours : 09.00-12.30 hrs., and 14.00-17.00 hrs., Monday-Friday

Office of Commercial Affairs, Royal Thai Embassy
Address : 370 Orchard Road, Royal Thai Embassy, Singapore 238870
Tel : (65) 6737 3060, 6732 7769
Fax : (65) 6732 2458
Email : thcommsg@singnet.com.sg

Office of Labour Affairs
Address : 180 Cecil Street, Bangkok Bank Building, #04-01A, Singapore 069546
Tel : (65) 6224 9940, 6224 1797
Fax : (65) 6225 9995
Email : thaiolba@singnet.com.sg

Office of Defence Attache
Address : 53 Branksome Road, Singapore 439586
Tel : (65) 6346 6372
Fax : (65) 6346 6385
Email : thnasing@singnet.com.sg

Tourism Authority of Thailand
Address : 370 Orchard, C/O Royal Thai Embassy, Singapore 238870
Tel : (65) 6235 7901, 6235 7694
Fax : (65) 6733 5653
Email : tatsin@singnet.com

samsung-omnia-pro-b7610-cell-phone-singapore

ขอขอบคุณ www.educatepark.com

เชิญแสดงความคิดเห็น