คลิปประเพณีปอยส่างลอง อำเภอแม่สะเรียง

0

ประเพณีปอยส่างลอง หรือการบวชหมู่ ที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน http://www.dooasia.com/travel/poy-sang-long/

เชิญแสดงความคิดเห็น