วัดพระธาตุจอมทอง 1 ใน 4 พระธาตุสี่จอม อำเภอแม่สะเรียง

0

prathat-chomtong (2) prathat-chomtong (4)

วัดพระธาตุจอมทอง  นมัสการหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ และชมอนุสาวรีย์ครูบาอินสม วัดพระธาตุจอมทองเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุคู่บ้านคู่เมือง การก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรม เป็นศิลปะล้านนาโดยแท้ วัดพระธาตุจอมทองมีจุดเด่นอยู่ที่พระพุทธรูปหลวงพ่อโตก่ออิฐถือปูน สูง 15 เมตร หน้าตักกว้าง 19 เมตร ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาผมเดินไปไม่ถึงครับ เพราะวันที่ไปปวดขาเสียก่อน  องค์หลวงพ่อโตสร้างขึ้นเมื่อ 12 มีนาคม 2532 เป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดแม่ฮ่องสอน สร้างถูกต้องตาม พุทธลักษณะ 32 ประการของพระพุทธเจ้า บนลานพระพุทธรูปนี้ สามารถชมทิวทัศน์อันสวยงามของอำเภอแม่สะเรียงได้ ช่วงเย็นมาชมพระอาทิตย์ตกดินได้ด้วยครับ

prathat-chomtong (3)prathat-chomtong (7)

วิวสวยๆ ลมเย็นๆpratat-jommon (25)

 

ประวัติ พระธาตุดอยจอมทอง แม่สะเรียง

ดอยจอมทองเป็นภูเขาสูงยาวต่อเนื่อง อยู่ทางทิศตะวันออกของตลาดแม่สะเรียง เดิมเล่ากันว่ามีถ้ำสมบัติอยู่ด้านล่างบนหลังถ้ำเป็นเนินมีเนื้อที่ราว 10 ไร่ มีพรรณไม้มีค่ามากมาย ปัจจุบันเป็นที่กักเก็บน้ำสำหรับประปาดอยหรือประปาหมู่บ้าน

prathat-chomtong (10)

พระธาตุเจดีย์ วัดพระธาตุจอมแจ้ง อ.แม่สะเรียงprathat-chomtong (9) prathat-chomtong (8)

อำเภอแม่สะเรียง เดิมชื่อ เมืองยวม พม่าเรียก ไมลองยี หมายถึงเมืองหินแร่ใหญ่ เคยมีการทำเหมืองแร่หลายชนิด มีการค้าไม้สักกับคนในบังคับอังกฤษเช่นไทยใหญ่ มอญ พม่า นำส่งทางทางระเทศพม่า มีการปกครองเป็นแขวงเมือง ขึ้นกับผู้ครองนครฝ่ายเหนือ คือมณฑลพายัพ (เชียงใหม่)

วัดจอมทองสร้างราวปีจุลศักราช 1255 แต่เนื่องจากการเดินทางลำบาก น้ำขาดแคลน ฤดูแล้งมักเกิดไฟป่า ทำไห้ขาดการปฏิสังขรไประยะหนึ่ง ในปี พ.ศ. 2512 ครูบาศรีทม มอบหมายให้ พระอินสม สุวีโร ทำการปฏิสังขร จนพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน รถยนต์สามารถขึ้นได้อย่างดี มีที่เก็บน้ำที่ต่อท่อมาจาก ห้วยผาแง ห้วยปุ๊ มาเป็นประปาดอยหรือประปาหมู่บ้าน ใช้ตลอดปี ยังได้สร้างหลวงพ่อโต องค์ใหญ่ด้านบนมีบันไดนาคขึ้นไปนมัสการ

และมีศาลาพักผ่อนสำหรับนักท่องเที่ยว หรือชมวิว เมืองแม่สะเรียง รวมทั้งอนุสรณ์สถาน ครูบาอินสม เจ้าอาวาสวัดจอมทอง และได้พระราชทานเป็น พระครูสุวีธรรมานุยุต ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอสบเมย

 

ที่ตั้งและการเดินทาง

ตั้งอยู่ที่หมู่1 ตำบลแม่สะเรียง ห่างจากตัวอำเภอ 1 กิโลเมตร ตามเส้นทางแม่สะเรียง-สบเมย

จากแยกใหญ่ตรงพิพิธภัณฑ์แม่สะเรียงเลี้ยวซ้ายไปทางสบเมยประมาณ 4-5 กิโลเมตรจะเห็นป้ายทางเข้าวัด หรือสังเกตดูหลวงพ่อโตองค์ใหญ่บนดอยได้ครับ

เชิญแสดงความคิดเห็น