เข้าอุทยานแห่งชาติ ชมน้ำตกดังเมืองพิษณุโลก ที่น้ำตกแก่งโสภา

0

sopa-waterfall (18) sopa-waterfall (19)สายน้ำช่วงหน้าฝน

จังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดที่มีความสมบูรณ์ของธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งในภาคเหนือตอนล่าง  คือมีพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงซึ่งกินพื้นที่ไปถึงเขตอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ มีลำน้ำเข็กเป็นแม่น้ำสายสำคัญ ตลอดแนวของลำน้ำเข็กยังมีน้ำตกที่สวยงามให้ชมหลายแห่ง แต่ที่นับว่ามีขนาดใหญ่และสวยงามที่สุดในแถบนี้คงจะได้แก่  น้ำตกแก่งโสภา ซึ่งเป็นน้ำตกที่มีมีความสูงถึง 70 เมตร  ทริปนี่เราพาเข้าป่าท่องไพรพักผ่อนกับบรรยากาศสบาย ๆภายใต้ธรรมชาติ  ในอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง พร้อมกับชมน้ำตกงามที่แก่งโสภา ซึ่งเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามตาม ธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งครับ

 sopa-waterfall (28) sopa-waterfall (26)sopa-waterfall (10)sopa-waterfall (11)sopa-waterfall (12)sopa-waterfall (13)sopa-waterfall (15)sopa-waterfall (16)

อุทยานแห่งชาติ ทุ่งแสลงหลวงมีเนื้อที่ทั้งหมด 789,000 ไร่  หรือประมาณ 1,262.55 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่อำเภอวังทอง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก อำเภอหล่มสัก อำเภอชนแดน อำเภอเมือง อำเภอเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ จัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2518  นับเป็นเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 3 ของประเทศไทย  สภาพภูมิประเทศทั่วไป มีลักษณะเป็นภูเขาคล้ายหลังเต่าสูง ทางด้านตะวันตกเป็นเทือกเขาหินปูนทอดเป็นแนวยาวไปทางตอนเหนือใต้และ ตอนกลาง ประกอบด้วยเทือกเขาสูงหลายแห่ง มีจุดสูงสุด คือบริเวณเขาแค สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1,028 เมตร อันเป็น ต้นน้ำลำธารหลายสาย เช่น ห้วยเข็กใหญ่ ห้วยเข็กน้อย ลำน้ำทุ้ม คลองชมพู และคลองวังทอง มีสภาพธรรมชาติ ทิวทัศน์ และเอกลักษณ์ ทางธรรมชาติ ที่สวยงามอันเป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติ แบบสะวันนาสลับป่าสน และป่าดิบชื้น ที่สมบูรณ์ที่สุดอีกแห่งของประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ หลายแห่ง ในหลายพื้นที่ อาทิเช่น ทุ่งแสลงหลวง ทุ่งนางพญา ทุ่งโนนสน แก่งวังน้ำเย็น ถ้ำพระวังแดง  น้ำตกศรีดิษฐ์  เส้นทางเข้าไปยังแหล่งท่องเที่ยวแต่ละที่เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่สวยงาม แทบทุกฤดูกาล แต่ในทริปเราจะเข้าไปยังน้ำตกแก่งโสภา  ซึ่งเป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่สวยงามอีกอีกแห่งหนึ่งในอุทยาน ไปกันเลยครับ

sopa-waterfall (6) sopa-waterfall (7) sopa-waterfall (8)

ความสวยงามของน้ำตกสายนี้ซ่อนตัวอยู่ในลำน้ำเข็กภายในอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงเขตเชื่อมต่อ อำเภอวังทองและอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลก  ซึ่งเป็นสายน้ำที่ไหลดิ่งทิ้งตัวลงมาจากหน้าผาสูงและมีขนาดกว้าง ยามฤดูฝนกระแสน้ำจะรุนแรงน่ากลัวมากสายน้ำจะขุ่นโคลน  แต่หากในช่วงฤดูหนาวน้ำจะใสสะอาดกระแสน้ำไหลจะลดความรุนแรงและได้รับการกล่าวขานกันว่า เป็นน้ำตกที่มีสวยงามไปด้วยลายหินแตกขนาดใหญ่และโพลงหินมากมายที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และลีลาการตกลง มาจากหน้าผาของสายน้ำเป็นไอย่างอ่อนโยน เฉื่อย ๆ  แลดูงดงามสบายตาเป็นอย่างมาก 

 

น้ำตกแก่งโสภา อยู่บนเส้นทางพิษณุโลก-หล่มสัก บริเวณกิโลเมตรที่ 71-72 มีทางแยกเข้าไป อีก ประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่เกิดจากลำห้วยเข็กใหญ่ไหลผ่านหน้าผาหินขนาดใหญ่ลดหลั่นกันลงไปเป็นชั้น ๆ  มีความสูงถึง 70 เมตร มีแอ่งหินขนาดใหญ่รับน้ำทางด้านล่าง สภาพโดยรอบร่มรื่นปกคลุมไปด้วยป่าดิบชื้น ตอนบนน้ำตกเป็นแผ่นหินเรียบบริเวณกว้างซึ่งถ้าน้ำน้อยสามารถเดินข้ามผ่านไปอีกฝั่งได้  ส่วนตอนล่างเป็นลายหินแตกโพลงหินและโขดหินขนาดใหญ่ ที่ถูกกระแสน้ำซัดพาดเอนเรียงกันสวยงามตามธรรมชาติ น้ำตกจะไหลลดหลั่นเป็นชั้นต่างๆ 3 ชั้น และไหลผ่านไปตามแก่งหินมากมายเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่งเลยทีเดียวครับเพื่อน ๆ

 

sopa-waterfall (21) sopa-waterfall (22) sopa-waterfall (1)sopa-waterfall  sopa-waterfall (2)

น้ำตกแก่งโสภา   เดิมชื่อ น้ำตกแก่งชั้นไดยาน หรือ บันไดยาน ซึ่งตั้งชื่อตามลักษณะที่มีน้ำตกลงมา คล้ายบันได 3 ขั้น  เมื่อปี 2502 ได้มีการสำรวจพื้นที่ป่าทุ่งแสลงหลวง และในปี 2503 ได้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโดยตัดทางแยกพิษณุโลก-หล่มสัก เข้าไปยังน้ำตก และเปลี่ยนชื่อเป็น น้ำตกแก่งโสภา โดย นาย พูนศักดิ์ จำรูญรัตน์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงคนแรก ส่วนแก่งโสภาจริงๆนั้น เป็นแก่งน้ำอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ทางต้นน้ำของน้ำตกไปประมาณ 1 กิโลเมตร จึงตั้งชื่อตามชื่อกำนันสมัยนั้น คือ กำนัน โสภา ซึ่งตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่ใกล้กับบริเวณแก่งโสภา  ชาวบ้านจึงนิยมเรียกแก่งนี้ว่าแก่งโสภา และได้นำมาตั้งเป็นชื่อน้ำตก กลายเป็นชื่อเรียกจนถึงทุกวันนี้  เรียกว่ามีชื่อเรียกที่มีประวัติความเป็นมาในอดีตครับ

sopa-waterfall (28)

การเดินทางเข้าไปชมน้ำตก จากที่จอดรถ ต้องเดินเข้าไปอีกประมาณ 200 เมตร ภายในอุทยานเมื่อเราเข้าไปถึง  ก็รู้สึกได้ถึงอากาศของที่นี่ที่ค่อนข้างเย็นสบายและอากาศชื้น เป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติเป็นอย่างมาก ภายในทำเป็นทางเดินศึกษาธรรมชาติอยู่ทั่วบริเวณ เราสามารถเดินพักผ่อนศึกษาธรรมชาติได้อีกกิจกรรมหนึ่ง   มีจุดนั่งพักผ่อนที่ทำเป็นศาลาที่พักขนาดเล็กอยู่โดยรอบ นั่งรับอากาศดี ๆ ชมนกชมไม้ หลีกหนีจากสังคมเมืองที่วุ่นวายกลับมาสู่ธรรมชาติเติมกำลังให้กับชีวิตครับ นอกจากนั้นภายในอุทยานก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ครบครับ มีทั้งห้องน้ำ ร้านค้าสวัสดิการที่มีทั้งอาหารการกินเครื่องดื่มและของฝากของที่ระลึกมากมายและมี บ้านพักสวัสดิการให้บริการ หลายหลังพร้อมมีศูนย์บริการข้อมูลอยู่ภายในอีกด้วย  เรียกว่าเป็นสถานที่พักผ่อนท่องเที่ยวที่ครบครันในทุก ๆด้านอีกแห่งหนี่งครับ

 

 ทางลงไปยังน้ำตกก็ทำเป็นทางเดินเท้าอย่างดีสองข้างทางเดินก็เต็มไปด้วยป่าปลูก และต้นไม้ป่านานาพันธุ์ มีต้นไม้หายากหลายชนิด ที่ติดป้ายข้อมูล บอกชื่อ ชนิด ของต้นไม้ให้เราได้ศึกษาเรียนรู้  อากาศเย็นร่มรื่นแทบจะไม่มีแดดเพราะมีต้นไม้แผ่กิ่งก้านสาขาปรกคลุมไปทั่วบริเวณ  น้ำตกแก่งโสภาเป็นน้ำตกขนาดใหญ่และการไหลกระแสน้ำรุนแรงโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝน หลังจากที่เราเดินมาลงมาได้สักพักเราก็เริ่มจะได้เย็นเสียงคำรามของน้ำตกแก่งโสภาที่กำลังร้องเรียกนักท่องเที่ยวให้เข้ามายลโฉมมาแต่ไกล เสียงดังไปทั่วพื้นป่าที่สงบเงียบครับ

sopa-waterfall (26)

บริเวณตัวน้ำตกแก่งโสภา ด้านบนทางอุทยานได้จัดพื้นที่สำหรับยืนชมความสวยงามของน้ำตกเป็นบริเวณกว้าง   เมื่อเราเข้าไปใกล้ ๆตัวน้ำตกใหญ่มากและรู้สึกได้ถึงความรุนแรงของธรรมชาติ เสียงน้ำตกลงสู่พื้นหินเสียงดังสนั่น และเต็มไปด้วยละอองไอของน้ำ  ตัวน้ำตกจะเป็นมุม 90 องศา 3 ชั้น  ซึ่งมีความสูงชันมาก  เราเข้าไปในฤดูฝนพอดีสายน้ำจะไหลเชี่ยวกรากมาก ๆ น่ากลัวเล็กน้อยครับ  สายน้ำจะไหลลดหลั่นลงไปเป็นชั้น  ๆ ตามแนวผาหิน และไหลผ่านแก่งหิน สวยงามมาก ๆ  รอบตัวน้ำตก เต็มไปด้วยสีเขียวชอุ่ม ที่ถูกโอบล้อมไว้ด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์ทั้งต้นไม้ ดอกไม้และพันธุ์พืช อีกมากมาย   นั่งชมวิวน้ำตกสวย ๆ รับกับอากาศดี ๆ ที่แสนจะบริสุทธิ์ในอุทยานมันชั่งเป็นวันพักผ่อนที่สบายสุด ๆครับ น้ำตกสวยจริง ๆ สุดยอด(น้ำตกจะสวยมากที่สุดในช่วงหน้าหนาว)

 

นอกจากที่เราจะได้ชมน้ำตกสวย ๆ อย่างน้ำตกแก่งโสภาแล้ว  บริเวณใกล้เคียงก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวดี ๆ ที่รอให้เราได้ไปสัมผัสกันอีกหลายแห่ง  เช่น น้ำตกปอย น้ำตกแก่งซอง ล่องแก่งลำน้ำเข็ก และแหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงในจุดอื่น ๆ  อีกหลายที่ เดินทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติกันได้แบบเต็มอิ่มแน่นอนครับ

 sopa-waterfall (27)

น้ำตกแก่งโสภาตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ในเขตของอำเภอนครไทย-วังทอง จังหวัดพิษณุโลก  ริมถนนพิษณุโลก-หล่มสัก(ทางหมายเลข12)  ระหว่างหลักกิโลเมตร ที่ 71-72  ประตูทางเข้าเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 8.00-17.30 น. อัตราค่าธรรมเนียมในการเข้าชม คนไทยผู้ใหญ่ 40 ต่อท่าน เด็ก20 บาท ชาวต่างชาติผู้ใหญ่ 200 ต่อท่าน เด็ก100  บาท  สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ โทร 055-268019 หรือโทรไปที่ 055-252742-3,055-259907  สอบถามข้อมูลก่อนการเดินทางครับ

 

การเดินทางมาชม น้ำตกแก่งโสภา

การเดินทางสามารถมาได้  2 เส้นทาง  เส้นทางที่ 1  มาจากเพชรบูรณ์ใช้ทางหลวง 21 ไปหล่มสักระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร จากนั้นเข้าสูทางหมายเลข 12 ไปพิษณุโลก ตรงไปตามทางจนถึงบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 71-72 ก็จะเห็นทางเข้าทางด้านซ้ายมือ เส้นทางที่ 2 เดินทางจากพิษณุโลก ใช้เส้นทางพิษณุโลก-หล่มสัก( ทางหมายเลข 12 ) ตรงไปหล่มสัก ถึงบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 71-72 ก็จะเห็นทางเข้าไปน้ำตกอยู่ทางขวามือ เดินทางสะดวกสบายครับมีป้ายบอกทางเป็นระยะไม่หลงแน่นอน

น้ำตกแก่งโสภาถือว่าเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่งที่มีถนนเข้าถึง สะดวกในการเที่ยวชมและเต็มไปด้วยธรรมชาติมากมายเนื่องจากตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลกที่น่าเข้ามาเที่ยวชมพักผ่อนเป็นอย่างมากครับ หากเพื่อน ๆ จะหาสถานที่พักผ่อนในธรรมชาติซักแห่ง มาที่น้ำตกแก่งโสภาภายในอุทยานแหงชาติทุ่งแสลงหลวงก็ไม่ผิดหวังครับหรือท่านไดเดินทางมาเที่ยวเมืองพิษณุโลกหรือเดินทางมาบนทางหมายเลข 12  ก็อย่าลืมแวะเข้าไปชมน้ำตกสวย ๆและพักผ่อนกับธรรมชาติ ที่น้ำตกแก่งโสภาภายในอุทยานแหงชาติทุ่งแสลงหลวงกัน

เชิญแสดงความคิดเห็น