พิพิธภัณฑ์พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา

0

ดูเอเซียพาเที่ยวค่ายทหารอีกแล้ว! หลังจากที่ครั้งก่อนพาเพื่อนๆ ไปชม อนุสาวรีย์จอมพล ป.พิบูลสงครามกันแล้วที่ “ศูนย์การทหารปืนใหญ่” ค่ายพหลโยธิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  คราวนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งภายในศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบพิพิธภัณฑ์ที่ได้เก็บรวบรวมเอาของเก่าแก่ของบุคคลสำคัญในอดีต รวมถึงเรื่องราวในประวัติศาสตร์ไทยไว้อย่าง พิพิธภัณฑ์พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา ที่ดูเอเซียจะพาเพื่อนๆ ไปชมกันในวันนี้ค่ะอากาศครึ้มฟ้า ครึ้มฝน.. ฝนตกพรำๆ ดูเอเซียและคณะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในทริปไม้หมอนตะลอนทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ – ลพบุรี ก็ไม่ย่อท้อ เดินทางฝ่าฝนเข้าชม พิพิธภัณฑ์พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 อาคาร โดยแบ่งเป็นบ้านพักเรือนไม้สีเขียวฟ้าสวยงาม และเป็นตึกของอนุสาวรีย์ 111 ปี พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา โดยพื้นที่รอบอาคารปลูกต้นไม้นานาชนิดเป็นพันธุ์ไม้ที่หายากและต้นไม้ในวรรณคดีเพื่อเกิดร่มเย็นบริเวณพิพิธภัณฑ์ในบริเวณอาคารบ้านพักนายทหารสัญญาบัตรหมายเลข 1/16 เป็นบ้านพักที่พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนามาพักอาศัยและเพื่อเก็บรักษาไว้เป็นอนุสรณ์ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จึงได้จัดอาคารเป็นพิพิธภัณฑ์ภายในได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวมาจัดวางให้เหมือนกับในสมัยที่พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนายังมีชีวิตอยู่เช่น รูปปั้น พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา เทวรูปหินทราย ธงแม่ทัพใหญ่ ปืนแก๊ป กระปี่ ส้วมสนาม เครื่องหมายและเครื่องแต่งกาย ตู้เสื้อผ้าสมัยเป็นนักเรียนนายร้อยเยอรมันและ  นายทหารไทย รูปภาพต่างๆ จดหมายลายมือของท่าน บัตรประจำตัว บัตรเดินทางไปต่างประเทศ ฯลฯอาคารอนุสรณ์ 111 ปี พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา ได้รวบรวมชีวประวัติและผลงานไว้อย่างสมบูรณ์โดยเฉพาะเหตุการณ์สำคัญในช่วงเปลี่ยนแปลง การปกครอง ชีวิตครอบครัว การศึกษา การเมือง การทหาร การศาสนา และการต่างประเทศ พิพิธภัณฑ์พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา เป็นแหล่งรวบรวมประวัติศาสตร์สำคัญของชาติไทยอีกแห่งหนึ่ง โดยเฉพาะช่วงการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากประชาชนชาวไทยให้เป็น เชษฐบุรุษ” ของชาติไทยอีกด้วย มาที่นี่แห่งเดียวก็เที่ยวเพลินได้ทั้งวัน เพราะข้างในมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายจุดจริงๆ สำหรับสถานที่เด่นก็มี 

กองบัญชาการเขาน้ำโจน (ตึกชาโต้) จัดสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2487 ตั้งอยู่บนเขาน้ำโจน เป็นศิลปกรรมแบบฝรั่งเศส สร้างด้วยหินทั้งหลัง ออกแบบให้มีลักษณะของป้อมปราการที่แข็งแกร่งดุจหินผา มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในห้วงสงครามมหาเอเชียบูรพา โดย ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้ใช้ตึกนี้เป็นตึกบัญชาการวางแผนยุทธศาสตร์

พิพิธภัณฑ์พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ได้จัดที่บ้านพักของท่าน ซึ่งเคยเป็นผู้อำนวยการแผนกโรงเรียนทหารปืนใหญ่โคกกระเทียมลพบุรี จัดเป็นห้องต่างๆ ได้แก่ ห้องรับแขก ห้องส่วนตัว มีตู้ของใช้เสื้อผ้า และห้องเก็บของ 
ตึกพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์ 111 ปี ฯพณฯ พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา ภายในพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่จะเป็นภาพของที่ระลึก เหรียญตราและชุดเครื่องแบบ
พิพิธภัณฑ์อาวุธทหารปืนใหญ่ เป็นที่เก็บรวบรวมปืน และอาวุธยุทโธปกรณ์ของทหารปืนใหญ่ อาทิเช่น ปืนใหญ่โบราณ ปืนใหญ่มหาชัย ปืนใหญ่มหาฤกษ์ ปืนใหญ่โบราณเนื้อทองเหลือง ปืนใหญ่ภูเขาเบอร์ 51 เป็นต้น 

อนุสรณ์สถาน จอมพล ป.พิบูลสงคราม ปรับปรุงจากบ้านพักนายทหารสัญญาบัตร หมายเลข 59 สร้างในปี พ.ศ. 2481 ซึ่งเป็นบ้านพักของ ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม ในขณะที่ ฯพณฯ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยแรก 

อนุสาวรีย์จอมพล ป.พิบูลสงคราม จัดสร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.2522 เพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงคุณงามความดีของ ฯพณฯ ที่มีต่อประเทศชาตินานัปการ

 อนุสาวรีย์ พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา ที่จัดสร้างขึ้นเมื่อ พ .ศ. 2503 เพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงคุณงามความดีของ ฯพณฯ ผู้ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็น “เชษฐบุรุษ”ของไทย 

หลวงพ่อเขาน้ำโจน เป็นพระพุทธรูปหินทรายปางนาคปรก สมัยลพบุรี ที่มีความเก่าแก่และงดงามอย่างยิ่ง เป็นที่เคารพสักการะบูชาของชาวค่ายพหลโยธินและบริเวณใกล้เคียง 

นอกจากนี้ในศูนย์การทหารปืนใหญ่ยังมีสิ่งน่าสนใจ อย่างพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ตึกพิบูลสงคราม อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ อุทยานพฤกษศาสตร์ ใครที่ไปยังเที่ยวลพบุรี หากมีโอกาสก็สามารถแวะเวียนไปเที่ยวในเขตทหารแห่งนี้ได้ก็จะพบว่าเดี๋ยวนี้เขตทหารหลายแห่งได้เปลี่ยนจากเขตทหารห้ามเข้า มาเป็นเขตทหารยินดีต้อนรับแล้ว 

การเดินทาง**ถ้าได้แวะมาจังหวัดลพบุรีก็อย่าลืมแวะมาเที่ยว ศูนย์การทหารปืนใหญ่” ค่ายพหลโยธิน นะคะ

ขอบคุณภาพ พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา

เชิญแสดงความคิดเห็น