หน้าแรก แท็ก ศาลเทพารักษ์

แท็ก: ศาลเทพารักษ์

เยือนถิ่นอุดรธานี ต้องมาขอพร ณ ศาลเทพารักษ์

หลังจากที่ทริปตะลุยถิ่นอีสาน จังหวัดอุดรครั้งที่แล้ว..เราพาเพื่อนๆ ไปกราบสักการะศาลหลักเมืองจังหวัดอุดรธานี ,,, วันนี้ดูเอเซียก็จะพาเพื่อนๆไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมือง ที่เป็นที่พึ่งทางใจของชาวอุดรธานีอีกแห่งหนึ่ง นั่นก็ “ศาลเทพารักษ์ จังหวัดอุดรธานี” "ศาลเทพารักษ์" เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอุดรธานี เนื่องจากได้มีการอัญเชิญดวงพระวิญญาณของ "พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม" มาสถิต ณศาลแห่งนี้ เพื่อเป็นศูนย์รวมที่พึ่งทางใจของชาวจังหวัดอุดรธานี ศาลเทพารักษ์สร้างขึ้นในสมัย "ขุนศุภกิจวิเลขการ" ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ระหว่างปี พ.ศ.2490-2495 เดิมสร้างเป็นศาลไม้ ตั้งอยู่บนเนินดินข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ซึ่งปัจจุบันได้เป็นที่ตั้งของพระตำหนักหนองประจักษ์ศิลปาคม จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ถึง เหตุที่ตั้งชื่อศาลแห่งนี้ว่า...

อัพเดทเรื่องเที่ยว