หน้าแรก แท็ก ศาลเจ้าฮกฮั้วเก็ง

แท็ก: ศาลเจ้าฮกฮั้วเก็ง

ศาลเจ้าฮกฮั้วเก็ง

ศาลเจ้าฮกฮั้วเก็ง หรือ ศาลแปะกง บ้านนาบอน ศาลเจ้าฮกฮั้วเก็ง หรือ ศาลแปะกง เป็นศาลเจ้า ประเภทศาลเจ้าเอกชน โดยอยู่ในการควบคุมดูแลของรัฐ ปัจจุบันตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายวสันต์ ลีลารัศมีวงศ์เป็นผู้ปกครองศาลเจ้า จากคำบอกเล่าของลูกหลานฮกจิว ในนาบอน (ทายาทรุ่นที่ ๒, ๓) เล่าว่าบรรพบุรุษซึ่งเป็นชาวจีนฮกจิวได้ย้ายมาจากอำเภอกู่เถียน และอำเภอหมิงฉิง จังหวัดฟุโจว ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของมลฑลฮกเกี้ยน ชาวจีนฮกจิวต่างจากชาวจีนกลุ่มอื่น...

อัพเดทเรื่องเที่ยว