หน้าแรก แท็ก วิหารเซียน

แท็ก: วิหารเซียน

วิหารเซียน

วิหารเซียน...แหล่งรวมงานศิลปะไทย-จีนชั้นสูงที่สำคัญยิ่งของไทยหากเพื่อนๆเป็นคนหนึ่งที่ชอบการขอพรกับเทพต่างๆ เพื่อเสริมความเป็นศิริมงคล ทริปนี้ดูเอเซีย.คอมพาเยือนยังวิหารเซียน หรือ อเนกกุศลศาลา สถานที่ซึ่งรวบรวมเทพชั้นสูงสำหรับการสักการะ วิหารเซียนเป็นแหล่งรวมงานศิลปะไทย-จีนชั้นสูงที่สำคัญยิ่งของประเทศไทย มีลักษณะวิหารเป็นแบบจีนสูงสามชั้น มีกลุ่มศาลาเก๋งเป็นบริวารโดยรอบ การจัดวางตำแหน่งของสิ่งปลูกสร้างมีทิศทางถูกต้องตามหลักวิชาฮวงจุ้ย มีการประดับตกแต่งภายในอาคารตามและความเชื่อของชาวจีน จึงเป็นงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างสูงและแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีที่ยาวนานของไทยกับจีน  วิหารเซียนตั้งอยู่ใกล้กับวัดญาณสังวราราม ริมอ่างเก็บน้ำบ้านอำเภอ ห่างจากวัดญาณสังวรารามไปตามถนนประมาณ 2 กิโลเมตร วิหารเซียนมีชื่อภาษาจีนว่า ต้า ผู่ อี่ เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2531 สร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวาระที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบห้ารอบ...

วิหารเซียน…แหล่งรวมงานศิลปะไทย-จีนชั้นสูงที่สำคัญยิ่งของไทย

หากเพื่อนๆเป็นคนหนึ่งที่ชอบการขอพรกับเทพต่างๆ เพื่อเสริมความเป็นศิริมงคล ทริปนี้ดูเอเซีย.คอมพาเยือนยังวิหารเซียน หรือ อเนกกุศลศาลา สถานที่ซึ่งรวบรวมเทพชั้นสูงสำหรับการสักการะ วิหารเซียนเป็นแหล่งรวมงานศิลปะไทย-จีนชั้นสูงที่สำคัญยิ่งของประเทศไทย มีลักษณะวิหารเป็นแบบจีนสูงสามชั้น มีกลุ่มศาลาเก๋งเป็นบริวารโดยรอบ การจัดวางตำแหน่งของสิ่งปลูกสร้างมีทิศทางถูกต้องตามหลักวิชาฮวงจุ้ย มีการประดับตกแต่งภายในอาคารตามและความเชื่อของชาวจีน จึงเป็นงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างสูงและแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีที่ยาวนานของไทยกับจีน  วิหารเซียนตั้งอยู่ใกล้กับวัดญาณสังวราราม ริมอ่างเก็บน้ำบ้านอำเภอ ห่างจากวัดญาณสังวรารามไปตามถนนประมาณ 2 กิโลเมตร วิหารเซียนมีชื่อภาษาจีนว่า ต้า ผู่ อี่ เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2531   สร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

อัพเดทเรื่องเที่ยว