สถานเอกอัครราชทูตไทย ในมาเลเซีย

0

cVK3fB

206 Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur

Telephone.Chancery: (60-3) 2148-8222, 2148-8350, 2148-8420, 2145-8004 ,Consular : (60-3) 2143-2107, 2143-2125, 2143-2127, Defence: (60-3) 2148-7783 Commercial : (60-3) 2142-4601
Fax. Chancery. (60-3)  2148-6527, 2148-6615 ,Consular : (60-3) 2148-6573 (Tel/Fax) ,Defense : (60-3) 2148-0770 ,Commercial : (60-3) 2148-9818

Email. For Official contact : thaikula@mfa.go.th

…………………………..

Consular section

For Visa contact :embassythai@hotmail.com
Office Hours: Monday-Friday:09.30-13.00 & 14.00-17.00 hrs.

Consular :  09.30-11.30 hrs. (Visa Application)
: 14.30-15.00 hrs. (Visa Collection)
: 09.30-13.00 hrs. & 14.00-17.00  (Legalization)

I2hwV4

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง
Royal Thai Consulate General, Penang
No. 1 Jalan Tunku Abdul Rahman, 10350 Penang
โทรศัพท์ (04) 226-8029
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์
09.00-12.00 น. และ 14.00-16.30 น.

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู
Royal Thai Consulate General, Kota Bharu
No. 4426 Jalan Pengkalan Chepa, 15400
Kota Bharu, Kelantan
โทรศัพท์ (09) 544-5266, 744-5934, 743-0640
วันอาทิตย์-วันพฤหัสบดี (หยุดวันศุกร์-เสาร์)

สำนักงานส่งเสริมการค้าฯ
(Office of Trade Promotion)
206 Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur
โทรศัพท์ (603) 248-6573 โทรสาร (603) 248-9819

สำนักงานแรงงานฯ
(Office of Labour Affairs)
206 Jalan Ampang
50450 Kuala Lumpaur
โทรศัพท์ (603) 291-6004
โทรสาร (603) 293-7000

เชิญแสดงความคิดเห็น