ประมุขของประเทศมาเลเซีย

0

Abdul_Halim_of_Kedah (1)สมเด็จพระราชาธิบดี สุลตาน มุซตาซีมุ บิลลาฮ์ อับดุล ฮาลิม มุอัซซัม ชาฮ์ อิบนี อัลมาร์ฮุม สุลตาน บาดิร ชาฮ์ ทรงเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียลำดับที่ 5 และ 14 และสุลต่านแห่งรัฐเกดะห์ พระองค์ปัจจุบัน

พระราชประวัติ
สุลต่านตวนกู อับดุล ฮาลิม พระราชสมภพเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2470 ณ พระราชวังแห่งอลอร์สตาร์ เมืองอลอร์สตาร์ รัฐเกดะห์ สุลตาน มุซตาซีมุ บิลลาฮ์ อับดุล ฮาลิม มุอัซซัม ชาฮ์ อิบนี อัลมาร์ฮุม สุลตาน บาดิร ชาฮ์ และทรงได้รับราชาภิเษกในฐานะสุลต่างแห่งเกดะห์ต่อจากพระราชบิดา สุลตาน บาดิร ชาฮ์ เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2501 พระองค์นับเป็นกษัตริย์ที่ครองราชสมบัติยาวนานที่สุดของโลกในปัจจุบัน ลำดับที่ 3 ในฐานะสุลต่านแห่งเกดะห์

การดำรงพระราชอิสริยยศ ยังดี เปอร์ตวน อากง
กรกฎาคม พ.ศ. 2513 เมื่อมีการแต่งตั้ง ยังดี เปอร์ตวน อากง ประมุขแห่งประเทศมาเลเซีย พระองค์ใหม่ ในฐานะที่ทรงเป็นสุลต่างแห่งเกดะห์แล้ว ตามลำดับวะระการขึ้นครองราชย์ ทำให้ทรงเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียพระองค์ที่ 5 ต่อจากสุลตาน นาซีรุดดิน แห่งรัฐตรังกานูและทรงเป็นพระมหากษัตริย์จนครบวาระสมัย 5 ปี
ธันวาคม พ.ศ. 2554 ทรงได้รับการบรมราชาภิเษกเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียพระองค์ที่ 14 อีกครั้ง ต่อจากสุลต่าน มีซาน ไซนัล อาบิดีน แห่งรัฐตรังกานู นับเป็นสุลต่างพระองค์แรก ที่ได้ดำรงพระอิสริยยศนี้ถึงสองครั้ง โดยมีพระราชดำรัสในพิธีบรมราชาภิเษกตอนหนึ่งว่า

เชิญแสดงความคิดเห็น