ท่องเที่ยว || เพิ่มข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว|| ดูดวงตำราไทย|| อ่านบทละคร|| เกมส์คลายเครียด|| วิทยุออนไลน์ || ดูทีวี|| ท็อปเชียงใหม่ || รถตู้เชียงใหม่
  dooasia : ดูเอเซีย   รวมเว็บ   บอร์ด     เรื่องน่ารู้ของสยาม   สิ่งน่าสนใจ  
 
สำหรับนักท่องเที่ยว
ตรวจสอบระยะทาง
แผนที่ 77 จังหวัด
คู่มือ 77 จังหวัด(PDF)
จองโรงแรม
ข้อมูลโรงแรม
เส้นทางท่องเที่ยว(PDF)
ข้อมูลวีซ่า
จองตั๋วเครื่องบิน
จองตั๋วรถทัวร์
ทัวร์ต่างประเทศ
รถเช่า
197 ประเทศทั่วโลก
แลกเปลี่ยนเงินสากล
ซื้อหนังสือท่องเทียว
dooasia.com แนะนำ
  เที่ยวหลากสไตล์
  มหัศจรรย์ไทยเแลนด์
  เส้นทางความสุข
  ขับรถเที่ยวตลอน
  เที่ยวทั่วไทย 77 จังหวัด
  อุทยานแห่งชาติในไทย
  วันหยุดวันสำคัญไทย-เทศ
  ศิลปะแม่ไม้มวยไทย
  ไก่ชนไทย
  พระเครื่องเมืองไทย
 
 
ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศเกาหลี
ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศลาว
ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศกัมพูชา
ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม
ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศพม่า
ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศจีน
 
เที่ยวภาคเหนือ กำแพงเพชร : เชียงราย : เชียงใหม่ : ตาก : นครสวรรค์ : น่าน : พะเยา : พิจิตร : พิษณุโลก : เพชรบูรณ์ : แพร่ : แม่ฮ่องสอน : ลำปาง : ลำพูน : สุโขทัย : อุตรดิตถ์ : อุทัยธานี
  เที่ยวภาคอีสาน กาฬสินธุ์ : ขอนแก่น : ชัยภูมิ : นครพนม : นครราชสีมา(โคราช): บุรีรัมย์ : มหาสารคาม : มุกดาหาร : ยโสธร : ร้อยเอ็ด : เลย : ศรีสะเกษ : สกลนคร : สุรินทร์ : หนองคาย : หนองบัวลำภู : อำนาจเจริญ : อุดรธานี : อุบลราชธานี : บึงกาฬ(จังหวัดที่ 77)
  เที่ยวภาคกลาง กรุงเทพฯ : กาญจนบุรี : ฉะเชิงเทรา : ชัยนาท : นครนายก : นครปฐม : นนทบุรี : ปทุมธานี : ประจวบคีรีขันธ์ : ปราจีนบุรี : พระนครศรีอยุธยา : เพชรบุรี : ราชบุรี : ลพบุรี : สมุทรปราการ : สมุทรสาคร : สมุทรสงคราม : สระแก้ว : สระบุรี : สิงห์บุรี : สุพรรณบุรี : อ่างทอง
  เที่ยวภาคตะวันออก จันทบุรี : ชลบุรี : ตราด : ระยอง

  เที่ยวภาคใต้ กระบี่ : ชุมพร : ตรัง : นครศรีธรรมราช : นราธิวาส : ปัตตานี : พัทลุง : พังงา : ภูเก็ต : ยะลา : ระนอง : สงขลา : สตูล : สุราษฎร์ธานีCHINA EMBASSY
57 RACHADAOISEK RD.,DINDAENG BANGKOK 1031
TEL:0 2245 7043-4
FAX:0 2245 7032
เวลายื่น-รับ 09.00-11.00 น./เวลารับ 15.00-16.00 น.
*ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2548 เป้นต้นไปทางสถานฑูตยกเลิกการยื่นวีว่าเร่งด่วนสำหรับพาสปอรืตอินเดีย
อินโดนีเซีย เกาหลี และฟิลิปปินส์ จะยื่นได้เฉพาะแบบธรรมดาใช้เวลาทำการ 10-14 วัน
***ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร***
***เอกสารและเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
***passport ข้าราชการเล่มสีน้ำเงินไม่ต้องทำวีซ่าอยู่ได้ 30 วันหรือ60 วัน ขึ้นอยู่กับ ตม.ที่จีน***
 
  เอกสารยื่น VISA CHINA
Business
1. เฉพาะคนไทยใช้จดหมายเชิญจากจีน และจดหมายรับรองจากออฟฟิศที่กรุงเทพ ยื่นเป็น
Business Visa ได้แต่ชนิดวีว่าจะได้แค่ Sing Entry อายุวีซ่า3 เดือนโดยอยู่ในจีนได้ไม่เกิน 30 วัน
สำหรับ Double Entry (เข้า-ออก 2 ครั้ง)ต้องขอเป็น Case By Case และขึ้นอยู่กับทางสถานฑูตว่าจะ
ให้หรือไม่ แต่ถ้าเป็น Multiple Entry จะต้องมีใบ Authorization จากจีนแฟ็กซ์มาเท่านั้น
คนต่างชาติ จะยื่นBusiness Visa ได้ต่อเมื่อมีใบAutorise ตัวจริงส่งมาจากจีน(แฟ็กซ์ใช้ไม่ได้)
2. พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้าพร้อมพาสปอร์ต
เล่มเก่า(ถ้ามี)
3. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 1 รูป(อเมริกันใช้2รูป) พื้นหลังต้องไม่ใช่สีเลือดหมู
4. ต่างชาติต้องใช้ work permit ตัวจริงในการยื่นวีว่าแบบธุรกิจ(วีซ่าท่องเที่ยวไม่ต้องใช้)
5. ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครถ้วนและเซ็นชื่อ 1 ชุด อเมริกันใช้ 2 ชุด
6. ใช้เวลาทำการ4 วัน/ด่วน 2 วัน และด่วน 1 วัน(ไม่รวมวันรับเอกสาร และส่งคืนพาสปอร์ต)
7. วีซ่านักข่าวมีอายุแค่ 15 วันนับจากวันรับเล่ม(หากยื่นล่วงหน้าต้องนับด้วยว่าครอบคลุมวันเดินทาง
ด้วยหรือไม่
 
  TOURIST
1. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 1 รูป(อเมริกันใช้2รูป) พื้นหลังต้องไม่ใช่สีเลือดหม
2. ฟอร์มพาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า+พาสปอร์ต
เล่มเก่า(ถ้ามี)
3. ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครถ้วนและเซ็นชื่อ 1 ชุด
4. ใช้เวลาทำการ4 วัน/ด่วน 2 วัน และด่วน 1 วัน
5. คนไทยสามารถยื่นTourist Visa โดยขอเป็น Multiple Entry ได้ แต่คนต่างชาติที่ไม่มีใบ
Autorise จะขอได้สูงสุดแค่ Double Entry อายุวีซ่ารายละเอียดด้านล่าง
   อายุวีซ่าจะนับจากวันที่ที่รับเล่ม(ไม่นับจากวันที่ที่ขอเข้าในฟอร์มวีซ่า)หากยื่นเล่มล่วงหน้า
   ต้องลองนับดูด้วยว่าครอบคลุมวันที่ ที่เดินทางหรือไม่ อายุของวีซ่าท่องเที่ยว(คนไทย)คือ3เดือน
   (อยู่จีนได้ไม่เกิน60วัน)ต่างชาติอายุวีซ่า60วัน(อยู่ในจีนได้ไม่เกิน30วัน)
   แต่วีซ่านักข่าวจะมีอายุแค่15 วันนับจากวันรับเล่ม หากไม่แน่ใจให้ตรวจสอบกันสถานฑูตก่อนยื่น
   เพราะถ้ายื่นล่วงหน้าแล้วอายุวีซ่าไม่ครอบคลุมการเดินทางจริง ผู้เดินทางจะต้องจ่ายค่าวีว่าใหม่เอง
**ไม่สามารถ Transfer วีซ่าได้ แต่สามารถถือพาสปอรืต 2 เล่มเดินทางได้โดยที่พาสปอรืตเล่มเก่าจะต้อง
ไม่ถูก
 
  CHINA EMBASSY
57 RACHADAOISEK RD.,DINDAENG BANGKOK 1031
TEL:0 2245 7043-4
FAX:0 2245 7032
เวลายื่น-รับ 09.00-11.00 น./เวลารับ 15.00-16.00 น.
*ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2548 เป้นต้นไปทางสถานฑูตยกเลิกการยื่นวีว่าเร่งด่วนสำหรับพาสปอรืตอินเดีย
อินโดนีเซีย เกาหลี และฟิลิปปินส์ จะยื่นได้เฉพาะแบบธรรมดาใช้เวลาทำการ 10-14 วัน
***ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร***
***เอกสารและเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
***passport ข้าราชการเล่มสีน้ำเงินไม่ต้องทำวีซ่าอยู่ได้ 30 วันหรือ60 วัน ขึ้นอยู่กับ ตม.ที่จีน***
 
 
  เอกสารยื่น VISA CHINA
ตัดมุมหรือถูกยกเลิก
- ประเทศที่เข้าจีนแล้วไม่ต้องทำวีว่าอยู่ได้ 14 วัน
1. ญี่ปุ่น
2. สิงคโปร์
3. บรูไน
- อัตราค่าวีซ่า (ถ้าเป็นใบ Autorise ราคาเท่ากัน(ธุรกิจ-ท่องเที่ยว)แต่ถ้ามีต้องf^ราคาตามใบAutorise)
- Thai Passport Only (พาสปอร์ตต่างชาติกรุณาเช็คตรง เพราะค่าวีซ่าแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสัญชาติ)
4 working days
single entry =Thb 1,200 with 3 months validity from data of stamp
double entry =Thb2,200 with 3 months validity from data of stamp
mutiple =Thb 3,200 with 6 months validity from data of stamp

=Thb4,700 with 1 year validity from data of stamp
2 working days(get passport back by noon time of next day)
single entry =Thb 2,000 with 3 months
double entry =Thb3,000 with 3 months
mutiple =Thb 4,000 with 6 months

=Thb5,500 with 1 year
1 working day(get passport back by 5p.m. same day)
single entry =Thb 2,500 with 3 months
double entry =Thb3,500 with 3 months
mutiple =Thb 4,500 with 6 months

=Thb6,000 with 1 year
 
คนต่างชาติ
4 day
2 day
1 day
single 1,300 2,100 2,600
double 1,950 2,750 3,150
mutiple 6 month 2,400 3,200 3,700
mutiple 1 year 3,500 4,300 4,800
       
คนอเมริกา
4 day
2 day
1 day
single
3,700
4,900
6,900
double
4,500
5,700
7,700
mutiple 6 month
4,900
6,100
8,100
 
 

 
 
dooasia.com
สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 ดูเอเซีย    www.dooasia.com

เว็บท่องเที่ยว จองที่พัก จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ ข้อมูลท่องเที่ยว ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม แผนที่ การเดินทาง ที่พัก ร้านอาหาร จองที่พักและโรงแรมออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ตทั่วโลก คลิปวีดีโอ ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย ลาว เวียดนาม ขอขอบคุณข้อมูลจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวลาว การท่องเที่ยวกัมพูชา การท่องเที่ยวเวียดนาม มรดกไทย กรมป่าไม้
dooasia(at)gmail.com ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย. สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์