เข้าสู่ระบบ
กรุณากรอก username และ รหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

เชิญสมัครสมาชิก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ dooasia.com
บริการข้อมูล ท่องเที่ยวทั่วไทย พร้อมทั้งความคิดเห็น
และ รีวิวสถานที่ท่องเที่ยว จากประสบการณ์ของสมาชิกมากมาย

* หากท่านต้องการเพิ่มเรื่องให้ไปในหน้าจังหวัด หรือประเทศที่ต้องการก่อน แล้วจึงคลิกที่คำว่า "โพสเรื่องของคุณที่นี่ค่ะ"

 

1. อ่านเงื่อนไขการให้บริการ อย่างละเอียดเพื่อผลประโยชน์ต่อตัวสมาชิกเอง
2. ห้ามมิให้สมาชิกเขียนข้อความไปในทางดูถูก ดูหมิ่น ลบหลู่หรือจาบจ้วงต่อ 3 สถาบันหลักของปวงชนชาวไทยคือ ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นอันขาด
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฎใน dooasia.com เกิดจากการเขียนและอัปโหลดเองของสมาชิกเอง โดยไม่ได้มีการตรวจสอบจากผู้ดูแลเว็ปไซต์ ดังนั้นสมาชิกจึงสัญญาว่า จะไม่เขียนข้อความ และอัปโหลดรูปที่ไม่เหมาะสมไปในทางพาดพิง ให้เกิดความเสื่อมเสีย และล่วงละเมิดต่อสิทธิส่วนบุคคล ต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น หากผิดจากนี้ผู้ที่ถูกล่วงละเมิด สามารถร้องขอไปยังผู้เขียนบทความหรือผู้อัปโหลดรูปนั้น โดยจะต้องให้ความร่วมมือในการแก้ไขหรือลบ ข้อมูลนั้นๆ
4. dooasia.com มีสิทธิที่จะลบข้อมูลหรือข้อความต่างๆที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความไม่เหมาะสม โดยอาจมีการบอกกล่าวตักเตือนไปก่อนหรือไม่ก็ได้แล้วแต่วิจารณญาณของผู้ดูแลเว็ปไซต์
5. dooasia.com ไม่ขอรับผิดชอบหากเกิดมีการฟ้องร้องเอาผิดต่อสมาชิก อันเกิดจากการกระทำใดๆภายในเว็ป dooasia.com ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น
6. ลิขสิทธิ์ในบทความต่างๆใน dooasia.com เป็นของผู้เขียนและ dooasia.com ร่วมกัน โดย dooasia.com สามารถนำไปใช้ได้ในกิจการของเว็ปตามแต่จะเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบก็ได้แล้วแต่กรณี
7. สมาชิกสัญญาว่าจะไม่กระทำการใดๆโดยตั้งใจ อันทำให้เกิดการแตกความสามัคคี/ก่อกวน/ทำความเดือดร้อน ภายใน dooasia.com หากมีการกระทำผิด dooasia.com มีสิทธิพิจารณาลบ หรือแบนสมาชิกคนนั้นได้ตามเห็นสมควร
8. สมาชิกสัญญาว่าจะไม่ใช้งาน dooasia.com ไปในทางที่เรียกว่ามิจฉาชีพ หลอกลวง ล่อลวง หรือการอื่นๆอันเป็นความผิดตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้
9. สมาชิกจะไม่ดำเนินการฟ้องร้อง dooasia.com ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้นที่เกิดจากการใช้งานในเว็ป dooasia.com
10. dooasia.com มีสิทธิ ยกเลิก ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม การทำงานต่างๆในเว็ปไซต์ได้โดยเสรี โดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้า
11. สมาชิกได้อ่านและตกลงตามเงื่อนไขดังกล่าวมานี้แล้วจึงใช้งาน