นั่งรถไฟเที่ยวปากช่อง-โคราช

0

กำหนดการเดินทาง เที่ยวเมืองปากช่อง – ท่องถิ่นอีสาน  15 เส้นทางหรรษา นั่งรถไฟไปกอดหมอก หยอกสายลม ชมอารยธรรม  28-29 มกราคม 2555

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 28 มกราคม 2555 

06.00 น. – พร้อมกันที่สถานีรถไฟหัวลำโพง ลงทะเบียนเดินทาง รับเอกสารและของที่ระลึก

06.40 น. – ขบวนรถเร็วขบวนที่ 135 พร้อมออกเดินทางจากสถานีรถไฟหัวลำโพง โดยจูงลากตู้พิเศษเพื่อการ ท่องเที่ยว ติดเครื่องปรับอากาศเย็นฉ่ำ

10.52 น. – ขบวนรถเร็วขบวนที่ 135 เข้าเทียบชานชาลาสถานีปากช่อง รถโค้ชปรับอากาศ รับทุกท่านเข้าสู่สวนอาหารครัวน่านน้ำ บริการอาหารกลางวัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน เป็นพิพิธภัณฑ์ 1 ใน 7 แห่ง ของโลกที่มีการจัดแสดงซากดึกดำบรรพ์(ฟอสซิล) ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ โดยเฉพาะไม้กลายเป็นหิน รวมทั้งไดโนเสาร์และช้างโบราณซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่าช้างแมมมอธในไซบีเรีย

14.30 น. – ออกเดินทางสู่ ศูนย์วัฒนธรรมผ้าไหมปักธงชัย นำท่านชมการจัดแสดงนิทรรศการแลกระบวนการเลี้ยงไหมและผลิตผ้าไหมแบบครบวงจร จากนั้นเชิญท่านเพลิดเพลิน เดินเลือกชมและเลือกซื้อของที่ระลึกที่หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ศูนย์รวมหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียง และยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้าน OTOP ต้นแบบ 1 ใน 4 ของประเทศ

18.00 น. – ทานอาหารเย็น แล้วนำท่านเข้าโรงแรมที่พักในเมือง โคราช เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 29 มกราคม 2555 

06.00 น. – ทานอาหารเช้า จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่มอหินขาวจ.ชัยภูมิ“สโตนเฮนจ์”เมืองไทย ที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก ที่ทำให้ชั้นหินเกิดการโค้งงอและแตกหักเมื่อผสมกับการกัดเซาะของน้ำฝนและการไหลของน้ำตามผิวดิน ลานหินที่นี่จึงค่อยๆเปลี่ยนลักษณะเป็นเสาหินและแท่งหินขนาดยักษ์ ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับสู่อ.ปากช่อง

12.00 น. – บริการอาหารกลางวัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟปากช่อง

14.00 น. – ออกเดินทางโดยรถไฟตู้เดิม ขบวนที่ 136 เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

18.40 น. – เดินทางกลับถึงสถานีหัวลำโพง โดยสวัสดิภาพ

ขอบคุณภาพ travel.kapook.com

เชิญแสดงความคิดเห็น