ผู้เขียน : dooasia
เมื่อ : 25 ต.ค 56.
เปิดอ่าน : 1293 ครั้ง


แบ่งปัน

 
 
 
 พระธาตุศรีสองรัก กับตำนานที่น่ารู้


แวะนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ที่สำคัญของ อ.ด่านซ้าย จังหวัดเลย นั้นคือ พระธาตุศรีสองรัก ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2103 สมัยกรุงศรีอยุธยา  ถือว่าเก่าแก่มากครับ เพื่อเป็นสักขีพยานในการช่วยเหลือกันระหว่างพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยา(ไทย) และพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชแห่งอาณาจักรล้านช้าง(ลาว) เนื่องจากยุคนั้นพม่าเรืองอำนาจ และมีการรุกรานดินแดนต่างๆ เพื่อขยายอำนาจ  กษัตริย์ทั้งสองพระองค์จึงเห็นว่าควรจับมือกันเพื่อความมั่นคง จึงได้กระทำสัตยาธิษฐานว่าจะไม่ล่วงล้ำดินแดนของกันและกัน พร้อมได้ร่วมกันสร้างเจดีย์ขึ้นถวายมีพระนามว่า“พระธาตุศรีสองรัก”  ริมลำน้ำหมัน เป็นดังสักขีพยานแห่งสัจจะไมตรี และจะมีการจัดงานสมโภชพระธาตุในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี
 
 
ด้วยเหตุนี้เอง ผู้ที่จะมาสักการะพระธาตุศรีสองรักต้องสำรวจตนเองสักหน่อยครับ เค้าห้ามใส่เสื้อผ้า "สีแดง" หรือถือสิ่งของที่มีสีแดงเข้าไปบริเวณองค์พระธาตุ  เพราะ "สีแดง" อาจเปรียบได้กับ "เลือด" ที่เป็นผลของการทำสงคราม ดังนั้น คนโบราณจึงมีการห้ามไม่ให้ผู้ที่สวมเสื้อผ้าสีแดง เข้าไปบริเวณองค์พระธาตุ จนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบมาจนถึงปัจจุบันด้วยเช่นกัน
 
 
พระธาตุศรีสองรัก
ทางเดินไปยังพระธาตุศรีสองรัก
 
พระธาตุศรีสองรัก
บริเวณก่อนขึ้นบันไดไปสักการะพระธาตุศรีสองรัก
 
พระธาตุศรีสองรัก
 
พระธาตุศรีสองรัก
 
 
เมื่อเดินทางมาถึงพระธาตุศรีสองรักจะพบกับกับทางเดินทอดยาวไป เบื้องหน้ามีเสาสูงประมาณอกเรียงรายนำไปสู่บันได สูงขึ้นไปจะเห็นยอดเจดีย์พระธาตุศรีสองรักสีขาวสง่าที่ตั้งอยู่หลังมณฑปที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนาคปรก สร้างด้วยศิลา และในส่วนขององค์พระพุทธรูปสันนิษฐานว่า สร้างด้วยทองสัมริด มีหน้าตักกว้าง 21 นิ้ว สูง 30 นิ้ว โดยหลวงพ่อไกรสีห์จะเปิดให้นมัสการในโอกาสสำคัญ ซึ่งในแต่ละปีจะมีการปิดทอง 1 ครั้ง โดยจะทำก่อนวันงานสมโภชและนมัสการพระธาตุศรีสองรัก 1 วัน
 
 
นอกจากนี้ยังมีตำนานความเชื่ออื่นๆ ที่กล่าวไว้ว่า พระธาตุศรีสองรักมี “นายมั่นนายคง” ยอมอุทิศชีวิตเป็นข้าคอยเฝ้าไปชั่วนิรันดร์ และตำนานเรื่องเจ้าพ่อกวน-เจ้าแม่นางเทียมว่า เป็นวิญญาณของชาย-หญิงที่ถูกกีดกันในความรักและมาเสียชีวิตลงที่พระธาตุแห่งนี้ ซึ่งทั้งคู่หนีเข้าไปในอุโมงค์ตอนก่อสร้างองค์พระธาตุ แต่ว่าช่างไม่รู้จึงได้ก่อสร้างปิดอุโมงค์จนทั้งสองเสียชีวิตกลายเป็นวิญญาณที่คอยเฝ้าปกปักรักษาองค์พระธาตุศรีสองรักมาจนถึงทุกวันนี้
 
พระธาตุศรีสองรัก
มณฑป ตั้งอยู่ด้านหน้าพระธาตุศรีสองรัก
 
 
พระธาตุศรีสองรัก
 
พระธาตุศรีสองรัก
 
 
พระธาตุศรีสองรัก
 
 
พระธาตุศรีสองรัก
 
 
จากตำนานมาถึงรูปแบบทางสถาปัตยกรรมขององค์พระธาตุกันบ้าง พระธาตุองค์นี้เป็นศิลปกรรมแบบล้านช้างก่ออิฐถือปูนองค์พระธาตุสูง 19.19 เมตร ฐานกว้างด้านละ 10.89 เมตร ฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ย่อมุมไม้สิบสอง องค์ระฆังทรง "บัวเหลี่ยม" คล้ายพระธาตุพนม พระธาตุหลวง(เวียงจันทน์) พระธาตุศรีโคตรบอง(แขวงคำม่วน) และอีกมากมายแถบลุ่มน้ำโขง พระธาตุศรีสองรักสร้างขึ้นถวายเป็นอุเทสิกเจดีย์ (หมายถึงเจดีย์สร้างขึ้นโดยเจตนาอุทิศให้พระศาสนา โดยไม่กำหนดว่าต้องเก็บรักษาสิ่งใด) แต่ก็มีหลายคนเชื่อว่ากษัตริย์ทั้งสองพระองค์น่าจะนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อาทิ พระพุทธรูป พระธรรมคัมภีร์บรรจุไว้ตามความเชื่อในศาสนาพุทธ
 
 
รอบบริเวณองค์พระธาตุมีการปูพรมไว้รอบพระธาตุเพื่อให้ผู้ศรัทธาสามารถเดินอธิฐานรอบๆ พระธาตุ ได้  และบริเวณโดยรอบยังร่มรื่นไปด้วยต้นลั่นทมหรือลีลาวดีมีดอกสีขาวเข้ากับบรรยากาศมากครับ ณ บริเวณนี้เอง จะเห็นได้ว่ามีผู้มาสักการะพระธาตุศรีสองรักกันอย่างต่อเนื่องครับ ทั้งเด็กผู้ใหญ่ วัยรุ่น ผู้เฒ่า เห็นแล้วรู้สึกดีอย่างบอกไม่ถูก
 
 
พระธาตุศรีสองรัก
พระธาตุศรีสองรัก
 
พระธาตุศรีสองรัก
พระธาตุศรีสองรัก
 
พระธาตุศรีสองรัก
พระธาตุศรีสองรัก


หากใครที่ต้องการทราบข้อมูลประวัติการสร้างพระธาตุศรีสองรัก อย่างละเอียด ก็สามารถหาดูได้ครับถูกบันทึกไว้บน "ศิลาจารึกพระธาตุศรีสองรัก" (หลักเก่า) บริเวณวัดพระธาตุศรีสองรัก โดยเป็นศิลาจารึกรูปใบโพธิ์ บันทึกประวัติโดยย่อของพระธาตุศรีสองรัก ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้
 
 
ส่วนงานวันเพ็ญวิสาขบูชา (งานสมโภชพระธาตุศรีสองรัก) ที่จัดทุกๆปี ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ชาวอำเภอด่านซ้าย โดยชาวบ้านจะพร้อมใจกันนำ“ต้นผึ้ง” หรือ “ต้นดอกเผิ่ง” (ในภาษาอีสาน) ทำจากโครงไม้ไผ่เป็นทรงสามเหลี่ยมหรือทรงหอปราสาทขนาดกว้างราว 2 ฟุต สูง 2 ฟุตเศษ กรุรอบด้วยลวดลายงานแทงหยวกจากนั้นประดับด้วย "ดอกผึ้ง" ซึ่งทำจากแผ่นเทียนกลมๆ บางๆ ตากแดดแล้วจับเป็นกลีบ ตกแต่งเป็นต้นผึ้งมีดอกบานไม่รู้โรย หรือขมิ้นหั่นเล็กๆ ติดตรงกลางแทนเกสรดอกไม้ แล้วจึงนำมาบูชาถวายแด่องค์พระธาตุ ซึ่งแต่ละปีจะมีชาวด่านซ้ายและชาวเลยมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ใครที่มาขอพรองค์พระธาตุแล้วบนด้วยต้นผึ้ง ก็มักจะสมหวัง
 
พระธาตุศรีสองรัก
ต้นผึ้งที่ชาวบ้านนำมาบูชาพระธาตุศรีสองรัก (ขอขอบคุณภาพต้นผึ้งจาก kapook.com)
 
 
****หมายเหตุ**** ไม่ควรนำเด็กต่ำกว่า 3 ปีขึ้นไปนมัสการ ก่อนท่านจะทำหรือประกอบพิธีใดๆ ที่เกี่ยวกับองค์พระธาตุขอให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่เฝ้าองค์พระธาตุก่อน
 
 

ที่ตั้ง

วัดพระธาตุศรีสองรัก ตั้งอยู่เลขที่ 86 บ้านหัวนายูง หมู่ที่ 14 ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ่าย จังหวัดเลย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
 

การเดินทาง

วัดพระธาตุศรีสองรักตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหมัน ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 1 กิโลเมตร หรือห่างจากตัวจังหวัด 83 กิโลเมตร ไปตามทางหลวงหมายเลข 203 แล้วแยกขวาตรงกิโลเมตรที่ 66 เข้าทางหลวงหมายเลข 2013 อีก 15 กิโลเมตร ถึงอำเภอด่านซ้ายจากนั้นแยกขวาเข้าเส้นทาง 2113 อีก 1 กิโลเมตร สังเกตป้ายครับมีบอกไว้ในจุดเลี้ยวสำคัญ 

อุทยานการศึกษา ภายในมีเรื่องราวและของเก่าน่าดูมากครับ
ทางเดินไปยังมณฑป
ยายมาทำบุญเป็นประจำ
ศาลาบริเวณพระธาตุศรีสองรัก
เก็บมาฝากครับ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ฯ ทรงปลูกไว้ ณ บริเวณพระธาตุศรีสองรัก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกไว้ ณ บริเวณพระธาตุศรีสองรัก


เที่ยวสามพันโบกเมืองเลย ที่น้ำตกปลาบ่า จังหวัดเลย
ภูเรือเป็นอำเภอหนึ่งที่เต็มสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย
26 ต.ค 56 04.21 น. เปิดดู 3459
เที่ยวชมตำนานผีตาโขน ที่พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน วัดโพนชัย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน อยู่ภายในวัดโพนชัย อ.ด่านซ้าย จ.เลย เป็นสถานที่จัดนิทรรศการเรื่องราว
25 ต.ค 56 21.10 น. เปิดดู 4852
สวนหินผางาม คุนหมิงเมืองเลย สวยงามน่าไป
ฟิตร่างกายให้พร้อมแล้วไปเดินเล่นชมหินสวยรูปร่างแปลกตา ที่คุนหมิงเมืองเลยกันครับ
24 ต.ค 56 04.50 น. เปิดดู 1430
ไหว้สักการบูชา พระธาตุศรีสองรัก ปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดของจังหวัดเลย
พระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย เป็นโบราณสถานสำคัญ มีลักษณะคล้ายพระธาตุพนม
20 พ.ค 54 05.30 น. เปิดดู 3208
เที่ยวเชิงเกษตร ชมดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ ที่สวน TSA ภูเรือ จังหวัดเลย
ทริปนิ้เราพามาเที่ยวเชิงเกษตรกันที่ สวน TSA หนึ่งปีมีหนึ่งครั้ง เที่ยวฟรีไม่เสียตาง TSA คือ
29 เม.ย 54 09.44 น. เปิดดู 5858
ท่องเที่ยวชมไพร เล่นน้ำตกสองคอน ที่อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
 ทริปนี้เราพามาเที่ยว น้ำตกแห่งหนึ่งของภูเรือ ที่อยู่บนเส้นทาง ระหว่าง ภูเรือ -
28 เม.ย 54 08.54 น. เปิดดู 2174
โปรโมชั่นจองโรงแรม

ภูเก็ต

921 โรงแรม

พัทยา

510 โรงแรม

กรุงเทพ

963 โรงแรม

เชียงใหม่

447 โรงแรม

กระบี่

296 โรงแรม