ผู้เขียน : dooasia
เมื่อ : 20 ม.ค 56.
เปิดอ่าน : 1411 ครั้ง


แบ่งปัน

 
 
 
 นครวัดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่


เขียนถึงกัมพูชาถ้าไม่เอ่ยถึงนครวัดสิ่งมหัศจรรย์โลกยุคใหม่ก็กระไรอยู่ ถ้าใครไม่อยากไปถีงเสียมเรียบ(สยามราบ) ก็ไปวัดพระแก้วแทนแล้วกัน มันเกี่ยวกันไหมนี่ อยากบอกให้ไป preview นครวัดจำลองที่ตั้งอยู่ข้างประสาทพระเทพบิดรสลักขึ้นสมัยร.4 สลักขึ้นเหมือนของจริงเมื่่อครั้งเสียมเรียบยังเป็นดินแดนของสยาม ร.4 ทรงรับทราบถึงความยิ่งใหญ่และงดงามจีงอยากให้นครวัดมาปรากฎที่กรุงเทพฯ จึงทรงส่งช่างและทหารเพื่อไปเคลื่อนย้ายมาเสีย แต่พอทหารไปถีงเตรียมย้ายถีงกับตระลึงจังงัง!! ในความใหญ่โตมโหฬารขนาดขนกันทั้งชาติก็ไม่หมดจึงถวายรายงานกลับไป ขณะรอพระวินิจฉัยอยู่นั้น ได้มีคนร้ายออกมาลอบโจมตีทำให้ขณะขนย้ายล้มตายจำนวนมาก ครั้นความทราบถีงพระจอมเกล้าทรงให้ยกเลิกการย้ายเปลี่ยนเป็นปราบปรามผู้กระทำผิดแทนแล้วให้ช่างสลักนครวัดจำลองมาไว้ที่วัดพระแก้วดังที่เห็นในปัจจุบัน

 

นครวัดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่

 

นครวัดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่

นครวัดจำลอง ที่วัดพระแก้ว กรุงเทพมหานครฯ

 

นครวัด

 

ประวัตินครวัด

 

นครวัดเป็นศาสนสถานตั้งอยู่ในเมืองพระนคร จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา สร้างในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 12 โดยเป็นศาสนสถานประจำพระนครของพระองค์ ตัวเทวสถานได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี จนเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญเพียงแห่งเดียวที่ยังเหลือรอดมาจนถึงปัจจุบันนับตั้งแต่ก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่เดิมนครวัดเป็นเทวสถานของศาสนาฮินดู ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระวิษณุ ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นศาสนาพุทธ นครวัดเป็นสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก ตัวเทวสถานถือเป็นที่สุดของสถาปัตยกรรมเขมรสมัยคลาสสิกรุ่งเรือง และได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของประเทศกัมพูชา โดยปรากฏในธงชาติ และเป็นจุดท่องเที่ยวหลักของประเทศ ตลอดจนได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อ เมืองพระนคร
 
 
ปราสาทนครวัดได้เริ่มสร้างในกลางพุทธศตวรรษที่ 17 ในรัชสมัยของ พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 เพื่อบูชาแด่พระวิษณุหรือ พระนารายณ์ ในปี พ.ศ. 1720 ชาวจามได้บุกรุกขอม ทำให้พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ต้องย้ายเมืองหลวงไปที่เมืองนครหลวง หรือ เสียมราฐ ในปัจจุบัน หลังจากนั้น พระองค์จึงสร้างเมืองนครธม และ ปราสาทบายน ห่างจากปราสาทนครวัดไปทางเหนือ เพื่อเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ของชาวขอม
 
 
ในปี ค.ศ. 1586 (พ.ศ. 2129) ได้มีนักบวชจากโปรตุเกส นามว่า อันโตนิโอ ดา มักดาเลนา เป็นชาวตะวันตกคนแรกที่ได้ไปเยือนปราสาทนครวัด แต่ที่จะถือว่าเป็นการเปิดประตูให้แก่ปราสาทนครวัดสู่สายตาชาวโลกนั้น คือการค้นพบของ อองรี มูโอต์ นักสะสมแมลงและนักสำรวจชาวฝรั่งเศส เมื่อประมาณร้อยกว่าปีที่แล้วมา ที่จริงชาวกัมพูชาไม่เคยละทิ้งนครวัดไปเพราะหลังจากมีการย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่พนมเปญแล้ว ชาวบ้านก็ได้เขาไปตั้งรกรากภายในเขตนครวัดเรื่อยมา ปราสาทนครวัดเป็นสิ่งก่อสร้างในยุคสิ้นสุดของราชอาณาจักรขะแมร์ โดยมีหินทรายเป็นวัสดุก่อสร้างหลัก

 

 

 

นครวัด

 

นครวัด

 

นครวัด

 

 ปราสาทนครวัดมีขนาดใหญ่มากถึง 200,000 ตารางเมตร ตัวปราสาทสูง 60 เมตร ยาว 100 เมตร และกว้าง 80 เมตร มีแผนผังที่ถือว่าเป็นวิวัฒนาการขั้นสุดยอดของปราสาทขอม มีปราสาท 5 หลังตั้งอยู่บนฐานสูงตามคติของศูนย์กลางจักรวาล มีกำแพงด้านนอกยาวด้านละ 1.5 กิโลเมตร มีคูน้ำล้อมรอบตามแบบ มหาสมุทรบนสวรรค์ที่ล้อมรอบเขาพระสุเมรุ

 
 
ใช้หินรวม 600,000 ลูกบาศก์เมตร ใช้แรงงานช้างกว่า 40,000 เชือก และแรงงากเกนคนนับแสนขนหินและชักลากหินมาจากเขาพนมกุเลน ชึ่งอยู่ห่างออกไปกว่า 50 กิโลเมตร มาสร้าง
 
 
ปราสาทนครวัด มีเสา 1,800 ต้น หนักต้นละกว่า 10 ตัน ใช้เวลาสร้างร่วม 100 ปี ใช้ช่างแกะสลัก 5,000 คน และใช้เวลาถึง 40 ปี
 
 
หอสูง 60 กว่าเมตรศูนย์กลางของกลุ่มปราสาท อันเปรียบเสมือนศูนย์กลางของจักรวาลนั้น มีทางเดินขึ้นที่ชันมาก ราว 50 องศา แต่ก็กลับเป็นจุดสำคัญที่นักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยจะต้องปีนขึ้นไปและไต่ลงมา ที่จุดบนสุดของหอนี้จะมองเห็นวิวที่สวยสุดของปราสาทนครวัด

 

นครวัด

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก http://whc.unesco.org และ www.eastasiaworld.comโปรโมชั่นจองโรงแรม

ภูเก็ต

921 โรงแรม

พัทยา

510 โรงแรม

กรุงเทพ

963 โรงแรม

เชียงใหม่

447 โรงแรม

กระบี่

296 โรงแรม