ผู้เขียน : dooasia
เมื่อ : 23 ต.ค 55.
เปิดอ่าน : 1751 ครั้ง


แบ่งปัน

 
 
 
 เที่ยววัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม


เมืองเขลางค์นคร หรือลำปางเป็นเมืองเก่าแก่พร้อมด้วยตำนานมากมาย  นอกจากการนั่งรถม้าชมเมืองลำปางแล้ว แนะนำให้ไปสักการะพระบรมธาตุดอนเต้าเพื่อความเป็นศิริมงคล บนถนนสุชาดา ตำบลเวียงเหนือ อยู่ในอำเภอเมือง เป็นวัดเก่าแก่และสวยงาม มีอายุนับพันปี หากไปวัดนี้แล้วจะได้เรียนรู้ประวัติของเมืองลำปางไปด้วยครับ วัดพระแ้ก้วดอนเต้าเคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร  หรือพระแก้วมรกต ซึ่งมีเรื่องเล่าว่า เมื่อค้นพบพระแก้วมรกตที่วัดพระแก้ว เชียงราย  จึงเชิญมาประดิษฐานที่เชียงใหม่ แต่ช้างทรงพระแก้วมรกตกลับไม่เดินทางไปยังเชียงใหม่ แต่ไปทางลำปาง ชาวเชียงใหม่เห็นว่าลำปางก็อยู่ในอาณาจักรล้านนาจึงนำไปไว้ที่วัดพระแก้วดอนเต้า ในปี พ.ศ. 1979 เป็นเวลานานถึง 32 ปี ปัจจุบันประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ

 

เที่ยววัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

เที่ยววัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
เข้าประตูวัดมาจะพบกับรูปปั้นพระปิยมหาราช


เที่ยววัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
ศาลเจ้าแม่สุชาดา ขณะถวายแต่งโม แก่พระมหาเถระ ซึ่งเป็นที่มาของพระแก้วดอนเต้า
 

เที่ยววัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
 

วัดพระแก้วดอนเต้า  ชื่อวัดนี้มีตำนานกล่าวไว้ว่า นางสุชาดา ได้พบแก้วมรกตในแตงโม (หมากเต้า) และนำมาถวายเจ้าอาวาส เพื่อแกะสลักเป็นพระพุทธรูป ซึ่งก็คือ พระแก้วดอนเต้า พระพุทธรูปสำคัญองค์หนึ่งของไทย ซึ่งต่อมาได้รับการอัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดพระธาตุลำปางหลวง  พระแก้วดอนเต้าและพระแก้วมรกต ไม่ใช่องค์เดียวกันนะครับแต่เผอิญว่าทั้งสององค์เคยประดิษฐานอยู่ที่วัดแห่งนี้ ในสมัยก่อนวัดพระแก้วดอนเต้า และ วัดสุชาดาราม สองวัดนี้แยกกัน แต่อยู่ติดกัน ต่อมาจึงรวมกันเป็นวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามจนถึงปัจจุบัน 
 
 
เที่ยววัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
 
ทางด้านทิศเหนือขององค์พระเจดีย์ จะมีรูปปั้นช้างเผือก ที่บรรทุกมณฑปของพระแก้วมรกตจากเชียงราย หันหน้าไปทางพระเจดีย์
 
 

ปูชนียสถานที่สำคัญในวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ได้แก่ 

- องค์พระบรมธาตุดอนเต้า พระเจดีย์องค์ใหญ่ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า  (เส้นผม) ของพระพุทธเจ้าหลายพระองค์ รวมจำนวนได้ 108 เส้น บรรจุอยู่ภายใน 
 
เที่ยววัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

เที่ยววัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
 
- วิหารประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ที่มีอายุเก่าแก่พอๆ กับวัดนี้ นอกจากนี้ยังมี วิหารหลวงที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย วิหารพระเจ้าทองทิพย์ สร้างโดยพระนางจามเทวี อายุกว่า 1,000 ปี ประดิษฐานพระเจ้าทองทิพย์ศิลปะสมัยเชียงแสน 
 
เที่ยววัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
่วิหารเก่าแก่มากครับดูใกล้ๆ ทำให้รู้สึกสำรวมโดยอัติโนมัติ
 
เที่ยววัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
พระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ภายในพระวิหาร
 
เที่ยววัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
 
- มณฑป หรือ พญาธาตุศิลปะแบบพม่า วิหารลายคำสุชาดาราม ฝีมือช่างเชียงแสนสร้างด้วยไม้ มีหลังคาซ้อนกันอยู่ 7 ชั้น ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังลวดลายทองงดงาม เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเชียงแสน  พระพุทธรูปบัวเข็ม เนื้อทองสัมฤทธิ์ ศิลปะแบบพม่า พุทธลักษณะแบบที่นิยมสร้างกันในเมืองมัณฑะเลย์ของพม่า และมีพระพุทธรูปแบบต่าง ๆ อยู่อีกหลายองค์ บริเวณเสาและเพดานภายในมณฑป ประดับตกแต่งด้วยการลงรัก แล้วปิดด้วยกระจกสีเป็นช่วง ๆ ลายจำหลักไม้ด้านนอกเป็นฝีมือช่างชาวพม่า มีความประณีตสวยงาม
 
เที่ยววัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
มณฑปศิลปะแบบพม่า สวยสะดุดตาอยู่ด้านหน้าพระบรมธาตุ
 
เที่ยววัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

เที่ยววัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

เที่ยววัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
 
- วิหารและเจดีย์วัดสุชาดาราม ซึ่งสร้างขึ้นโดยชาวเชียงแสน ที่ถูกกวาดต้อนมาจากเมืองเชียงแสน เมื่อครั้งที่พระเจ้ากาวิละแห่งเมืองเชียงใหม่ และพระเจ้าดวงทิพย์แห่งเมืองลำปาง รวมทั้งเมืองน่าน ยกกำลังบุกเมืองเชียงแสนเพื่อขับไล่พม่าออกจากดินแดนล้านนา เมื่อ พศ. 2346 
 
เที่ยววัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
วิหารในเขตวัดสุชาดารามเก่าแก่มากเช่นกัน

เที่ยววัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

เที่ยววัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
 
 
เที่ยววัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
 
 
- พิพิธภัณฑสถานแห่งล้านนา อันเป็นแหล่งรวบรวมศิลปวัตถุแบบล้านนา เช่น สัตภัณฑ์ เครื่องถ้วยกระเบื้อง พระพุทธรูป เป็นต้น
 

การเดินทาง 

เดินทางจากกรุงเทพตามทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านตัวเมืองลำปางมาประมาณ 2 กิโลเมตรเลี้ยวซ้ายไปข้ามสะพานรัษฎาภิเศกแล้วเลี้ยวขวาไปตามถนนพระแก้ว ประมาณ 1 กิโลเมตร แต่ละแยกจะมีป้ายบอกทางไปวัดชัดเจนครับ พอใกล้ๆ ถึงวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามจะเห็นยอดพระธาตุเด่นอยู่บนเนิน

ชามต่างชาิติก็มาสักการะครับ
เที่ยววัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
ศาลเจ้าพ่อทิพย์ช้าง ผู้กอบกู้อิสระภาพล้านนาไทยและปกครองเมืองลำปางในปี พ.ศ.2275
ซากเจดีย์เก่า หลังศาลเจ้าพ่อทิพย์ช้าง
อาคารใหญ่มี สมเด็จพุฒาจารย์โตองค์ใหญ่ ตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดพระแก้วดอนเต้า
อุโบสถวัดสุชาดาราม
ลานจอดรถบริเวณหน้าวัด


วัดพระธาตุลำปางหลวง พระธาตุประจำปีเกิดของคนปีฉลู
วัดคู่บ้านคู่เมืองลำปางและศูนย์รวมจิตใจของชาวลำปางมาตั้งแต่โบราณ
2 ส.ค 55 11.58 น. เปิดดู 1880
กาดทุ่งเกวียน สุดยอดแหล่งของฝากภาคเหนือ ของป่า อาหารพื้นบ้าน
ภาษาเหนือคำว่า "กาด" แปลว่าตลาด กาดทุ่งเกวียนก็คือตลาดทุ่งเกวียนนั้นเอง
26 ส.ค 54 14.52 น. เปิดดู 8069
สถานปฏิบัติธรรม-มณฑป หลวงพ่อเกษมเขมโก(สำนักสงฆ์สุสานไตรลักษณ์) จังหวัดลำปาง
ทริปนี้เรามาเยือนเมืองลำปางกัน เมืองลำปางแห่งนี้เคยมีพระอาจารย์เกจิชื่อดัง
5 พ.ค 54 04.53 น. เปิดดู 5222
วัดเจดีย์ซาวหลัง จังหวัดลำปาง
วัดพระเจดีย์ซาวหลังพระอารามหลวง เป็นวัดสำคัญและเก่าแก่ของจังหวัดลำปาง คำว่า ซาว
5 พ.ค 54 04.03 น. เปิดดู 2362
โปรโมชั่นจองโรงแรม

ภูเก็ต

921 โรงแรม

พัทยา

510 โรงแรม

กรุงเทพ

963 โรงแรม

เชียงใหม่

447 โรงแรม

กระบี่

296 โรงแรม