ผู้เขียน : dooasia
เมื่อ : 22 ต.ค 55.
เปิดอ่าน : 1760 ครั้ง


แบ่งปัน

 
 
 
 สวนแม่ฟ้าหลวง ดอยตุง เชียงราย


ดอยตุง อีกชื่อที่คุ้นหูกันดีครับ เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเมืองเชียงรายและมักจะเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวเสมอ มีชื่อเสียงมากด้านความสวยงามของดอกไม้เมืองหนาวโดยเฉพาะ สวนแม่ฟ้าหลวง บนดอยตุงนั้น นับได้ว่าเป็นสวนดอกไม้ที่สวยงามมากที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้แล้ว ดอยตุงยังเป็นที่ตั้งของ พระตำหนักดอยตุง และ พระธาตุดอยตุง ซึ่งเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงราย ทั้งยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีกุนอีกด้วย 

 

สวนแม่ฟ้าหลวง ดอยตุง เชียงราย
บัตรเข้าชมสวนแม่ฟ้าหลวง

สวนแม่ฟ้าหลวง ดอยตุง เชียงราย


สวนแม่ฟ้าหลวง ดอยตุง เชียงราย
ร่มรื่นเป็นธรรมชาติมากๆ ครับ
 

สวนแม่ฟ้าหลวง ดอยตุง เชียงราย
ลักษณะทางเดินในสวนแม่ฟ้าหลวง
 

สวนแม่ฟ้าหลวง ดอยตุง เชียงราย

 
สวนแม่ฟ้าหลวง ตั้งอยู่ด้านหน้าพระตำหนักดอยตุง สร้างในปี พ.ศ. 2535 มีเนื้อที่ประมาณ 30 ไร่ สูงกว่าระดับน้ำทะเล 950 เมตร ภายในประดับประดาด้วยไม้ดอกไม้ประดับนานาพรรณ มีดอกไม้เมืองหนาว อาทิ ดอกซัลเวีย พิทูเนีย บีโกเนีย กุหลาบ ไม้มงคลต่าง ๆ นอกจากนั้นยังมีไม้ยืนต้นและซุ้มไม้เลี้อยอีกมากกว่า 70 ชนิด และยังมีรูปปั้นต่อเนื่อง ฝีมือปั้นของคุณมีเซียม ยิปอินซอย กลางสวนมีงานประติมากรรม ของนางมิเซียม ยิบอินซอย โดยสมเด็จพระบรมราชชนนีทรงพระราชทานชื่อว่า "ความต่อเนื่อง" (Continuity) สื่อถึงการทำงานใดๆ จะสำเร็จได้ ต้องทำอย่างต่อเนื่อง
 
 
สวนแม่ฟ้าหลวง ได้รับรางวัล พาตา โกลด์ อวอร์ด (PATA Gold Award) ประเภทรางวัลการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จากสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเอเชีย-แปซิฟิก ปี พ.ศ.2536 หลังจากที่ดอยตุง เดิมเป็นเพียงภูเขาหัวโล้นแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย จนกระทั่ง สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้เสด็จมา และทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำแห่งนี้ จึงทรงริเริ่ม โครงการพัฒนาดอยตุง ในปี 2531 ดอยตุง และพัฒนาเป็น มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
 
 
สวนแม่ฟ้าหลวง ดอยตุง เชียงราย

สวนแม่ฟ้าหลวง ดอยตุง เชียงราย
รูปปั้นชื่อ ความต่อเนื่อง
 
สวนแม่ฟ้าหลวง ดอยตุง เชียงราย
 
 
สวนแม่ฟ้าหลวง ดอยตุง เชียงราย
ดอกกระเจียวก็มีครับ
 
สวนแม่ฟ้าหลวง ดอยตุง เชียงราย

 
สวนแม่ฟ้าหลวง ดอยตุง เชียงราย


สวนแม่ฟ้าหลวง ดอยตุง เชียงราย
 
 
สวนแม่ฟ้าหลวง ดอยตุง เชียงราย
 
 
สวนแม่ฟ้าหลวง ดอยตุง เชียงราย
 
 
สวนแม่ฟ้าหลวง ดอยตุง เชียงราย
มุมถ่ายภาพสวยๆ มีอยู่ทุกที่
 
สวนแม่ฟ้าหลวง ดอยตุง เชียงราย

สวนแม่ฟ้าหลวง ดอยตุง เชียงราย

สวนแม่ฟ้าหลวง ดอยตุง เชียงราย
 
 
ภายหลังที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ และทรงโปรดฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเป็นองค์ประธาน และดูแลการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามพระราชณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสืบต่อมา จนปัจจุบัน 
 

เวลาเปิดให้เข้าชม

สวนแม่ฟ้าหลวง (Mae Fah Luang Garden) เวลา 06:30-18:00 น.
หอแห่งแรงบันดาลใจ (Hall of Inspiration) เวลา 08:00 – 17:00 น.
พระตำหนักดอยตุง (Royal Villa ) เวลา 07:00 - 17:30 ปิด 12:00-12:30 น.
สวนรุกขชาติดอยช้างมูบ (Mae Fah Luang Aboretum) เวลา 08:00-17:00 น.
 

อัตราค่าบำรุงสถานที่

สวนแม่ฟ้าหลวง ผู้ใหญ่ 80บาท นักเรียน/นักศึกษา 40 บาท
หอแห่งแรงบันดาลใจ ผู้ใหญ่ 50บาท นักเรียน นักศึกษา ฟรี
พระตำหนักดอยตุง ผู้ใหญ่ 70บาท นักเรียน นักศึกษา 35 บาท
สวนรุกขชาติดอยช้างมูบ ผู้ใหญ่ 50บาท นักเรียน นักศึกษา 25 บาท
 
 
หมายเหตุ 
ผู้สูงอายุ นักเรียน นักศึกษา โปรดแสดงบัตรประชาชน บัตรนักเรียน บัตรนักศึกษา เด็กต่ำกว่า 120 ซม. เข้าชมฟรี
 

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ

โครงการพัฒนาดอยตุง  อาคารเอนกประสงค์ พระตำหนักดอยตุง โทร. 0 5376 7015 - 7
 

การเดินทาง

     พระตำหนักดอยตุงอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงราย 60 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 110 ไป 45 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1149 ไปประมาณ 15 กิโลเมตร สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยรถประจำทางสามารถใช้บริการรถสองแถวสีม่วงบริเวณปากทาง รถออกตั้งแต่ 07.00 น. มีรถออกทุก 20 นาที 

ทางเข้าสวนแม่ฟ้าหลวงครับ
ป้ายบอกทางในสวนแม่ฟ้าหลวง ดอยตุง เชียงราย
ร่มรื่นผ่อนคลาย
ดอกบานไม่รู้โรย
การตกแต่งสวยงามแปลกตาดีครับ
ใช้สุ่มไก่มาห้อยไว้
ดอกชบา
สวนแม่ฟ้าหลวง ดอยตุง เชียงราย
เรือนเพาะชำกล้าไม้
กล้าไม้อยู่ในกล่องครับ
สวนแม่ฟ้าหลวง ดอยตุง เชียงราย
มุมพืชทนแล้ง
สวยงามได้อีกอารมณ์ครับ
กระบองเพชร สายพันธ์ต่างๆ มีอยู่ที่นี้ครับ สวนแม่ฟ้าหลวง ดอยตุง เชียงราย
เก็บมาฝากครับ
ต้นอะไรไม่ทราบครับ ลองดูกัน
สวนแม่ฟ้าหลวง ดอยตุง เชียงราย
สวนแม่ฟ้าหลวง ดอยตุง เชียงราย
มุมนี้คนถ่ายกันเยอะครับ
สวนแม่ฟ้าหลวง ดอยตุง เชียงราย
ศาลาพักผ่อน
ดอกไม้สวยๆ
ต้นไม้ขนาดใหญ่ สวนแม่ฟ้าหลวง ดอยตุง เชียงราย
ตุง สัญลักษณ์ของดอยตุง
อาคารแสดงสินค้าของที่ระลึกครับ


ร้าน กาแฟ ชีวิตธรรมดา ในบรรยากาศบ้านสวนยุโรป
ขึ้นเหนือเที่ยวเชียงราย ลองแวะไปนั่งจิบกาแฟ กับขนมอร่อยริมแม่น้ำกก  เคล้าสายลม
24 ก.ค 56 14.56 น. เปิดดู 2007
เดินขึ้นภูชี้ฟ้าชมพระอาทิตย์ขึ้น
ความยิ่งใหญ่ของภูมิประเทศแปลกตาที่ท้าทายท้องนภา
29 ต.ค 55 03.52 น. เปิดดู 1840
ชิมชา ชมดอยแม่สลอง
เที่ยวชมดอยแม่สลอง ชิมชาหอมๆ ชุ่มคอ พร้อมกับอากาศเย็นสบาย ในหมู่บ้านสันติคิรี
26 ต.ค 55 06.04 น. เปิดดู 1731
สักการะพระธาตุดอยตุง พระธาตุประจำปีกุน
พระธาตุดอยตุงเป็นปูชนียสถานที่สำคัญ
21 ต.ค 55 07.18 น. เปิดดู 1372
ตลาดแม่สาย เที่ยวเชียงราย
อ.แม่สายของไทยซึ่งติดกับอ.ท่าขี้เหล็กของพม่า เป็นตลาดชายแดนที่คึกคักตลอดทั้งปี
19 ต.ค 55 09.04 น. เปิดดู 6547
โปรโมชั่นจองโรงแรม

ภูเก็ต

921 โรงแรม

พัทยา

510 โรงแรม

กรุงเทพ

963 โรงแรม

เชียงใหม่

447 โรงแรม

กระบี่

296 โรงแรม