ผู้เขียน : dooasia
เมื่อ : 8 ต.ค 55.
เปิดอ่าน : 2025 ครั้ง


แบ่งปัน

 
 
 
 สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์


วันนี้พาเดินเล่นชมดอกไม้สวยๆ ที่เชียงใหม่ครับ ณ สวนพฤกษศาสตร์อำเภอแม่ริมก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2536 ตั้งอยู่บริเวณชายเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ บนพื้นที่ประมาณ 6,500 ไร่ และในปี พ.ศ.2537 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อสวนพฤกษศาสตร์สากลแห่งแรกของประเทศไทยแห่งนี้ว่า"สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์" หรือ Queen Sirikit Botanic Garden

 

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

 

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

 

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

 

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

 

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

 

สิ่งที่น่าสนใจของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ คือ เส้นทางศึกษาธรรมชาติที่มีให้เลือกชมสวนได้หลายเส้นทางจะเดินเองหรือ ขับรถชมตามจุดต่างๆ ก็ได้ครับ และกลุ่มอาคารเรือนกระจกที่มี 12 โรงเรืยนที่ดึงดูดนักท่องเทีีี่ยวได้มากที่สุด ซึ่งได้รวบรวมชนิดพรรณพืชที่มีความหลากหลายทั้งพรรณไม้พื้นเมืองประจำถิ่นและพรรณไม้จากต่างประเทศ ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ได้มีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ พื้นที่เพื่อการศึกษาวิจัย และส่วนพื้นที่สวนและการจัดแสดง สำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไป

 

กลุ่มอาคารเรือนกระจก (Glasshouse Complex) เป็นแหล่งแสดงพืชพรรณที่น่าสนใจ โดยเรือนกระจกที่ใหญ่ที่สุดคือ เรือนแสดงไม้ป่าดงดิบ ที่ได้จัดสภาพไว้เหมือนกำลังเดินอยู่ท่ามกลางป่าดงดิบจริง ด้วยการจัดตกแต่งพื้นที่เป็นเนินเขาและน้ำตกเพื่อเพิ่มความหลากหลายของภูมิทัศน์ พืชพรรณที่จัดแสดงอาทิ พืชจำพวกหมาก ปาล์ม และเรือนแสดงไม้ป่าดงดิบแห่งนี้ยังเป็นเรือนกระจกที่มีขนาดกว้างใหญ่ที่สุดในเอเชียอีกด้วย

 

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

 

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

 

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ต้นปรงในอาคารแสดงพืชทนแล้ง

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

 

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

 

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

 

นอกจากเรือนไม้ดงดิบแล้ว ยังมีโรงเรือนพืชแล้ง พืชทะเลทราย ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าตื่นตาตื่นใจ ภายในเรือนพืชแล้งได้รวบรวมพืชสกุลกระบองเพชรต่างๆ จากทั่วโลกทั้งขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่และยังออกดอกสีสันสวยงาม เช่นพืชสกุลศรนารายณ์  กุหลาบหิน เสมา นอกจากนี้ยังมีโรงเรือนกระจกที่จัดแสดงพรรณไม้อีกหลายชนิดอาทิเรือนไม้น้ำ เรือนรวมพรรณบัว เรือนแสดงพันธุ์สัปปะรดสี เรือนแสดงไม้ดอกไม้ประดับ เรือนแสดงพืชสมุนไพร เป็นต้น สวนแห่งนี้เหมาะมากสำหรับพาครอบครัวมาพักผ่อนวันหยุดครับ เพราะนอกจากจะสามารถชมพืชพันธ์ไม้แล้วยังมีน้ำตกแม่สาน้อยในสวนพฤกษาศาสตร์ฯ อีกด้วยครับ

 

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
มาดูในส่วนของโรงเรือนป่าดิบชื้นครับ เป็นโรงเรือนที่ใหญ่ที่สุด

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
้ำน้ำตกในป่าดิบชื้น

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

 

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
หมากงาช้าง

 

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
มี 4 เส้นทาง ได้แก่

1. เส้นทางสวนรุกชาติ (Arboretum Trail)
เส้นทางนี้ผ่านแปลงรวมพันธุ์กล้วย บอน ปาล์ม เฟิน แปลงขิงข่า ปรง และสน ระยะทางประมาณ 600 เมตร
 
2. เส้นทางพันธุ์ไม้ไทยและพืชสมุนไพร
เส้นทางนี้เป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้ไทยไว้กว่า 1,000 ชนิด อาทิ พืชสมุนไพร พันธุ์ไม้หายาก และพันธุ์ไม้ประจำจังหวัด ระหว่างเส้นทางเดินท่านจะพบพันธุ์ไม้ที่น่าสนใจ และป้ายสื่อความหมายที่อธิบายสรรพคุณของพืชสมุนไพร แต่ละชนิดไว้อย่างน่าสนใจ และมีการเสริมภูมิทัศน์ด้วยกล้วยไม้ไทยนานาชนิด ให้ความสวยงามและร่มรื่น เส้นทางเดินจะใช้เวลาประมาณ 30-45 นาที
 
3. เส้นทางวัลยชาติ (Climber Trail)
ชาติ หรือ ไม้เลื้อย คือ พรรณไม้ที่ต้องการสิ่งที่อาศัยสิ่งยึดเกาะ (supporter) อื่นๆ ในการเลื้อยพันและยึดเกาะเพื่อพยุงลำต้นในการเจริญเติบโต เนื่องจากไม่สามารถพยุงตัวไว้เองได้ นักพฤกษศาสตร์คาดว่าในประเทศไทยมีวัลยชาติอยู่ประมาณ 60 วงศ์ 160 สกุล รวมประมาณได้กว่า 2000 ชนิด และกว่าครึ่งของพืชจำนวนนี้ยังไม่เป็นที่รู้จัก แต่ส่วนใหญ่จะมีคุณค่าทางโภชนาการหรือสมุนไพรมีความสวยงาม สามารถนำมาพัฒนาเป็นไม้ดอกไม้ประดับได้ดี สำหรับเส้นทางวัลยชาติสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นั้น เป็นเส้นทางทอดยาวไปตามสันเขา บางตอนค่อนข้างชัน มีการจัดปลูกพืชไม้เลื้อยไว้ตลอดทั้งสองข้างทาง รวมมากกว่า 250 ชนิด ระยะทางประมาณ 800 เมตร
 
4. เส้นทางน้ำตกแม่สาน้อย-สวนหิน-เรือนรวมพันธุ์กล้วยไม้ไทย (Waterfall Trail)
เป็นเส้นทางเดินเท้าเรียบไปตามห้วยแม่สาน้อยท่านจะพบกับพืชเฉพาะถิ่น และพรรณไม้แปลกตา ผ่านไปทางสวนหินซึ่งเป็นที่ รวบรวมพืชแล้งนานาชนิดผสมกับการนำหินลักษณะต่างๆ มาตกแต่งบริเวณดังกล่าวทำให้รู้สึกกลมกลืน และเส้นทางจะสิ้นสุดที่เรือนรวมพรรณกล้วยไม้ไทยซึ่งมีกล้วยไม้ไทยรวมไว้กว่า 350 ชนิด รวมระยะทางประมาณ 300 เมตร
น้ำตกแม่สาน้อย เป็นน้ำตกขนาดเล็กแต่มีน้ำไหลตลอดทั้งปีค่อนข้างไหลแรง นักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มักจะแวะมาชมน้ำตกนี้ก่อนเนื่องจากอยู่ใกล้บริเวณทางขึ้นไปสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
 
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
 
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
 
 
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
 
 
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
 
 
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
 

ค่าบำรุงการเข้าชมพื้นที่สวน

ผู้ใหญ่ 40 บาท
นักเรียน นักศึกษา 10 บาท
ผู้สูงอายุเกิน 60 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พระภิกษุสามเณร และผู้พิการ ไม่เสียค่าเข้าชม
รถยนต์ 4 ล้อ คันละ 100 บาท
รถบัส คันละ 200 บาท
 

ค่ารถบริการนำชมสวน (รถไฟฟ้า)

ผู้ใหญ่ 30 บาท
เด็ก 10 บาท
 

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ที่อยู่:100 หมู่ 9 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์: 053-841-000
โทรสาร: 053-299-754 
 
ขอขอบคุณข้อมูลจาก  qsbg.org

กุหลาบพันธ์ุซินเดอเรล่า
ทางลงไปชมกลุ่มอาคารเรือนกระจก
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ต้นปรง
สวยมั้ยครับ
เก็บมาฝากครับ ในโซนพืชทนแล้ง
ดอกสวยๆ
ปีศาจทะเลทรายครับ
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
อาคารแสดงดอกบัว
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
มีร้านอาหารเครืองดื่มบริการด้วยครับ
อาคารแสดงสินค้าของที่ระลึกครับ


"นิมมานเหมินทร์" ย่านช้อปสุดชิคประจำเมืองเชียงใหม่
หนึ่งในสถานที่ยอดนิยมประจำจังหวัดเชียงใหม่
28 พ.ย 56 02.39 น. เปิดดู 1260
บ้านสวนกาแฟในป่าธรรมชาติ Baan Suan Kafe'
บ้านสวนกาแฟ เชียงใหม่ ร้านกาแฟในสวนล้อมรอบด้วยธรรมชาติ  กลางป่าต้นไม้ใหญ่
14 ก.ย 56 03.03 น. เปิดดู 1763
Siam Insect-Zoo & Museum สวนสัตว์แมลงสยาม และพิพิธภัณฑ์
Siam Insect-Zoo & Museum เป็นชื่อเรียกของสถานที่ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ได้รวบรวมพันธุ์แมลงต่างๆ
11 ก.พ 56 09.33 น. เปิดดู 1404
เที่ยวอุทยานแห่งชาติ ออบหลวง เชียงใหม่
7 ธ.ค 55 02.53 น. เปิดดู 1338
แอบอิงธรรมชาติออบขาน
อากาศดีๆ แบบนี้หาสถานที่เที่ยวผักผ่อนหย่อนใจในจังหวัดเชียงใหม่ได้ไม่ยากเลย
7 ธ.ค 55 02.08 น. เปิดดู 1333
เดินเล่นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ใครที่มาเที่ยวเชียงใหม่ช่วงนี้  ตอนเย็นๆ
6 ธ.ค 55 15.20 น. เปิดดู 1215
โปรโมชั่นจองโรงแรม

ภูเก็ต

921 โรงแรม

พัทยา

510 โรงแรม

กรุงเทพ

963 โรงแรม

เชียงใหม่

447 โรงแรม

กระบี่

296 โรงแรม