ผู้เขียน : dooasia
เมื่อ : 30 ก.ย 55.
เปิดอ่าน : 1992 ครั้ง


แบ่งปัน

 
 
 
 วัดระฆังโฆสิตาราม


วัดระฆังโฆสิตาราม เดิมชื่อวัดบางหว้าใหญ่ เป็นวัดโบราณมีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวง และโปรดเกล้าฯ ให้สังคนายาพระไตรปิฏกที่นี่ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๑ มีการขุดพบระฆังโบราณในเขตวัด ประชาชนจึงเรียกว่า วัดระฆังตั้งแต่นั้นมา แต่ตัวระฆังซึ่งมีเสียงดี รัชกาลที่ ๑ โปรดเกล้าฯ ให้นำไปไว้ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

 

วัดระฆังโฆสิตาราม
มุมมองถ่ายจากท่าช้างครับเห็นวัดระฆังฯ 

 

วัดระฆังโฆสิตาราม
อุโบสถวัดระฆังฯ

 

วัดระฆังโฆสิตาราม

 

วัดระฆังโฆสิตาราม

 

หอระฆัง
หอระฆัง

 
วัดระฆังโฆสิตาราม เป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  และยังได้รับการบูรณะซ่อมแซมในสมัยรัชกาลต่าง ๆ เป็นระยะ มีปูชนียสถาน และปูชนียวัตถุที่น่าสนใจต่าง ๆ เช่นพระประธานยิ้มรับฟ้า เป็นพระพุทธรูปเนื้อทองสำริด ปางสมาธิ หน้าตักกว้างประมาณ ๔ ศอกเศษ เบื้องพระพักตร์มีรูปพระสาวก ๓ องค์ นั่ง ประนมมือดุจรับพระพุทธโอวาท พระประธานองค์นี้ได้รับการยกย่องว่างดงามมาก จนปรากฎว่าครั้งหนึ่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จมาถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดระฆังโฆสิตาราม ได้ทรงมีพระราชดำรัสแก่ผู้เข้าเฝ้าฯ ใกล้ชิดว่า ไปวัดไหนไม่เหมือนมาวัดระฆังพอเข้าประตูโบสถ์พระประธานยิ้มรับฟ้าทุกที ด้วยเหตุนี้จึงทรงถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์นพรัตนราชวราภรณ์ และมหาปรมาภรณ์ช้างเผือกแด่พระประธานองค์นี้เป็นพิเศษ และพระประธานองค์นี้ก็ได้นามว่า พระประธานยิ้มรับฟ้า ตั้งแต่นั้นมา
 
 
วัดระฆังโฆสิตาราม
พระประธานยิ้มรับฟ้า
 
 
วัดระฆังโฆสิตาราม
พระประธานยิ้มรับฟ้า
 
 
วัดระฆังโฆสิตาราม
บรรยากาศภายในอุโบสถ
 
 
พระอุโบสถ เป็นทรงแบบรัชกาลที่ ๑ หลังคาลด ๓ ชั้น มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ และคันทวยสลักเสลาอย่างสวยงาม บริเวณมุขด้านหน้าและหลังทำปีกนกคลุมมุขอยู่ในระยะไขราหน้าจั่ว ตอนใต้จั่วหรือหน้าบัน ที่จำหลักลายพระนารายณ์ทรงครุฑ ประดับลายกนกปิดทองอย่างประณีต เจาะเป็นช่องหน้าต่าง ๒ ช่อง แทนแผงแรคอสองเหนือประตูหน้าต่างรอบพระอุโบสถติดกระจังปูนปั้นปิดทองทำเป็นรูปซุ้มบนบานประตูหน้าต่างด้านนอกเขียนลายรดน้ำปิดทองมีรูประฆังเป็นเครื่องหมาย ด้านในเขียนภาพทวารบาลยืนแท่นระบายสีงดงาม บริเวณฝาผนังภายในพระอุโบสถโดยรอบเขียนภาพจิตรกรรมที่ได้รับการยกย่องว่าฝีมืองดงามมาก โดยผนังด้านหน้าพระประธานเขียนเป็นภาพพระพุทธเจ้าแสดงยมกปาฏิหาริย์ก่อนเสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และตอนเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ด้านหลังพระประธานเขียนภาพพระมาลัยขณะขึ้นไปนมัสการพระมหาจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เบื้องล่างเขียนภาพสัตว์นรกในอาการต่างๆ ภาพฝาผนังส่วนที่เหลือ เบื้องบนเขียนเป็นเทพชุมนุม ตอนล่างเขียนภาพทศชาติ ซึ่งเขียนได้อย่างมีชีวิตชีวาอ่อนช้อยและแสงสีเหมาะสมกับเรื่องราว ภาพเหล่านี้เขียนโดย พระวรรณวาดวิจิตร (ทอง จารุวิจิตร) จิตรกรเอกในสมัยรัชกาลที่ ๖ เมื่อราว พ.ศ. ๒๔๖๕ ครั้งมีการบูรณะซ่อมแซมพระอุโบสถในรัชกาลนั้น 
 
 
พระปรางค์องค์ใหญ่ รัชกาลที่ ๑ ทรงมีพระราชศรัทธาสร้างพระปรางค์ พระราชทานร่วมกุศลกับสมเด็จพระพี่นางพระองค์ใหญ่ (สมเด็จเจ้าฟ้าหญิง กรมพระยาเทพสุดาวดี พระนามเดิม สา) ตั้งอยู่หน้าพระวิหาร ได้รับการยกย่องจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ว่า เป็นพระปรางค์ที่ทำถูกแบบที่สุดในประเทศไทย พระปรางค์องค์นี้จัดเป็นพระปรางค์แบบ สถาปัตยกรรมรัตนโกสินทร์ยุคต้น ที่มีทรวดทรงงดงามมาก จนยึดถือเป็นแบบฉบับของพระปรางค์ที่สร้างในยุคต่อมา
 
 
วัดระฆังโฆสิตาราม
พระปรางค์ สถาปัตยกรรมรัตนโกสินทร์ยุคต้น ยึดถือเป็นแบบฉบับของพระปรางค์ที่สร้างในยุคต่อมา
 
 
วัดระฆังโฆสิตาราม
 
 
วัดระฆังโฆสิตาราม
 
 
 
ต้นโพธิ์ลังกา เป็นต้นโพธิ์พันธุ์ลังกา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงได้รับมาในรัชสมัยของพระองค์ และโปรดเกล้าฯ ให้นำไปปลูกตามพระอารามหลวงต่างๆ ตามประวัติกล่าวว่า ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปลูกต้นโพธิ์ที่วัดระฆังโฆสิตารามนี้ด้วยพระองค์เอง เป็นต้น
 
 
นอกจากนี้สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี ได้เคยจำพรรษา(ภายในบริเวณวัดมีวิหารของสมเด็จโต) และเป็นเจ้าอาวาสที่วัดแห่งนี้และสร้างความศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชนจำนวนมากมายมหาศาล จนปัจจุบันคำสั่งสอน และพระเครื่องของสมเด็จโตก็ยังเป็นที่จดจำไม่เสื่อมคลาย สำหรับท่านที่ทำบุญกันเรียบร้อย ก็สามารถมาทำทานบริเวณริมน้ำหน้าวัด ที่มีฝูงปลา และฝูงนกพิราบมารอคอยผู้ใจบุญซื้ออาหารเลี้ยง (สามารถซื้อได้จากในวัด) จากนั้นท่านจะนั่งเรือนำเที่ยวจากบริเวณนี้ไปเที่ยววัดอื่น ๆ หรือนั่งเรือข้ามฟากไปยังท่าช้างเพื่อไปท่องเที่ยวต่อก็สามารถทำได้ตามอัธยาศัย
 
 
วัดระฆังโฆสิตาราม
 
 
วัดระฆังโฆสิตาราม
 
 
วัดระฆังโฆสิตาราม
 
 
วัดระฆังโฆสิตาราม
 

การเดินทาง

วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ที่ 250 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ สามารถเดินทางโดยรถประจำทางสาย 19 ,57 ,83 ลงป้ายหน้าวัดระฆังฯ หรือ ทางเรือนั่งเรือด่วนขึ้นที่ท่าวังหลัง และมีเรือข้ามฟากจากท่าช้้าง มาวัดระฆังฯ ต้องการสอบถามเส้นทางรถเมล์ โทร 184 ข้อแนะนำ : เปิดให้เข้าชมทุกวันเวลา 06.00 - 18.30 น. โทรสอบถาม
 
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่วัดระฆังโฆสิตาราม 02-4112255 หรือ 02-4182729 

หอพระไตรปิฎก
รัชกาลที่ 1 ทรงบูรณะวัดระฆังโฆสิตาราม
วัดระฆังโฆสิตาราม
ภายในหอพระไตรปิฎก
ต้นสาละ
คนเยอะครับ วัดระฆังโฆสิตาราม
วัดระฆังโฆสิตาราม
ปิดท้ายด้วยรูปนี้ครับ อุโบสถวัดระฆังโฆสิตาราม


สวนสยามโลกแห่งความสุข สนุกไม่รู้ลืม
 "สวนสยาม" สวนสนุกที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน  เป็นสวนสนุกแห่งแรกๆ
21 ธ.ค 55 15.18 น. เปิดดู 3845
วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร
วัดบวรนิเวศวิหาร หรือ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
12 พ.ย 55 09.29 น. เปิดดู 2434
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ คุณค่าแห่งยุคสมัย
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เป็นอาคารที่รวมเอาสุดยอดศิลปวิทยาการ
7 พ.ย 55 02.50 น. เปิดดู 1859
สุขใจที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
นครหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองที่น่าเที่ยวอันดับต้นๆ ของโลก
17 ก.ย 55 14.05 น. เปิดดู 2099
ภูเขาทอง วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
วัดสระเกศ ตั้งอยู่ริมคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เป็นพระอารามหลวงชั้นโท
29 ก.ค 55 09.37 น. เปิดดู 2281
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม วัดประจำ ร.4
   " วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม "   พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหาร  
21 ธ.ค 54 06.14 น. เปิดดู 2158
โปรโมชั่นจองโรงแรม

ภูเก็ต

921 โรงแรม

พัทยา

510 โรงแรม

กรุงเทพ

963 โรงแรม

เชียงใหม่

447 โรงแรม

กระบี่

296 โรงแรม