ผู้เขียน : dooasia
เมื่อ : 23 ก.ย 55.
เปิดอ่าน : 3435 ครั้ง


แบ่งปัน

 
 
 
 อ่าวคุ้งกระเบน สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ จันทบุรี


อ่าวคุ้งกระเบน เป็นชายหาดที่มีความสวยงามและมีบรรยากาศที่เงียบสงบ และเป็นหาดต่อเนื่องกับหาดแหลมเสด็จ มีหาดทรายที่ขาวสะอาดตา บรรยากาศร่มรื่นด้วยสนทะเลและพันธุ์ไม้ชายหาดนานาชนิด พื้นที่ภายในอ่าวมีลักษณะเป็นชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหารและที่เพาะพันธุ์ของบรรดาสัตว์น้ำเล็กๆ ทั้งกุ้ง หอย ปู ปลา 

 

อ่าวคุ้งกระเบน

 

อ่าวคุ้งกระเบน

 

อ่าวคุ้งกระเบน

 

อ่าวคุ้งกระเบน ห่างจากอำเภอท่าใหม่ 25 กิโลเมตร ไปตามเส้นทางท่าใหม่-บ้านหมูดุด เหมาะสำหรับการมาตั้งแคมป์พักแรมเล่นน้ำ ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน โดยทางกรมป่าไม้มีเต็นท์ให้เช่า พักได้ 2-4 คน ราคา 80-120 บาท/คืน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวนำเต็นท์มาเอง เสียค่าพื้นที่ตั้งเต็นท์ ราคา 20 บาท/คน/คืน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานป่าไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน โทร. 0 3936 9237 และในบริเวณเดียวกันยังเป็นที่ตั้งของ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา จัดแสดงพันธุ์ปลาน้ำเค็ม ที่มีถิ่นอาศัยอยู่ในบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน เช่น ปลาเก๋า ปลากะพง ปลาผีเสื้อ ปลาสินสมุทร
 
 
อ่าวคุ้งกระเบน
ด้านหน้าทางเข้าสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ   เข้าฟรีครับ
 
 
อ่าวคุ้งกระเบน
 
 
อ่าวคุ้งกระเบน
 
อ่าวคุ้งกระเบน
เม่นทะเลหนามดำจุดฟ้า
 
อ่าวคุ้งกระเบน
ฉลามน้อย
 
อ่าวคุ้งกระเบน
 

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำแห่งนี้เป็นสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำขนาดเล็ก จัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำทั้งหมด 36 ตู้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปลาทะเล  โดยแบ่งปลาออกเป็น 4 กลุ่ม คือปลาเศรษฐกิจ, ปลาสวยงาม, ปลาในแนวปะการัง และปลาที่มีรูปร่างแปลก

 

เปิดให้เข้าชมทุกวันอังคาร-วันศุกร์ โดยไม่เสียค่าเข้าชม เวลา 08.30-16.30 น., วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.30-17.30 น. และปิดบริการทุกวันจันทร์ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 3938 8117 ต่อ 130

 

อ่าวคุ้งกระเบน
ปลาสิงโต

 

อ่าวคุ้งกระเบน

 

อ่าวคุ้งกระเบน
ปลาสลิดหินแขก

 

อ่าวคุ้งกระเบน
ปลากระเบนทอง

 

อ่าวคุ้งกระเบน
ปลาผีเสื้อครีบจุด

อ่าวคุ้งกระเบน

 

อ่าวคุ้งกระเบน
ปลากะรังลายนกยูง

 

อ่าวคุ้งกระเบน

 

อ่าวคุ้งกระเบน

 

ที่อ่าวคุ้งกระเบนนอกจากเป็นที่ตั้งของ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งมีหน้าที่ศึกษาค้นคว้าและวิจัย เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมต่อสภาพพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดจันทบุรี โครงการหนึ่งที่ศูนย์ทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนที่สนใจเข้ามาศึกษา สภาพธรรมชาติ ก่อให้เกิดความเข้าใจระบบนิเวศในป่าชายเลน และรู้จักใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด   หากมีเวลาเราสามารถเิดินชมไปตามสะพานเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน ที่ตั้งอยู่ตรงข้ามศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก็ได้ความเพลิดเพลินอีกไม่น้อยเลยครับ

 

ป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน 
  
          ป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน อยู่ในพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ท้องที่ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี  มีพื้นที่ประมาณ 1,100 ไร่ เป็นส่วนหนึ่งของป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคุ้งกระเบนและป่าอ่าวแขมหนู  ในปัจจุบันจัดว่าเป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์และสวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรี มีพันธุ์ไม้ป่าชายเลนจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 30 ชนิด ขึ้นกระจายปกคลุมอยู่รอบอ่าว เป็นแนวกว้างโดยเฉลี่ย 30-200 เมตร และโค้งยาวไปตามขอบอ่าวเป็นระยะทางถึง 5 กิโลเมตร  ป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบนจัดว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญที่สุดของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริป่าชายเลนแห่งนี้เป็นบริเวณที่มีเสน่ห์ และมีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นที่ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติในรูปของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต (Living museum)  รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจในรูปแบบของนิเวศทัศนา (Eco-tiurism)

 

อ่าวคุ้งกระเบน

 

อ่าวคุ้งกระเบน

 

อ่าวคุ้งกระเบน
ปูชายเลน

อ่าวคุ้งกระเบน

 

อ่าวคุ้งกระเบนทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน

          สะพานเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน  เริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ.  2539   โดยงานป่าไม้ เป็นผู้สำรวจและออกแบบก่อสร้าง  ตัวสะพานทางเดินสร้างด้วยไม้ตะเคียนทอง  (Hopea  odorata)  มีความยาวทั้งสิ้น  1,433 เมตร   และยังมีส่วนที่เป็นทางเดินปูด้วยแผ่นหินทรายยาว  363  เมตร รวมเป็นระยะทางเดินศึกษาธรรมชาติทั้งสิ้น  1,793  เมตร   จุดเริ่มต้นซุ้มประตูศาลาทางเข้าอยู่บริเวณด้านทิศใต้ของอ่าวคุ้งกระเบน ห่างจากสำนักงานอาคารศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน ฝั่งตรงข้ามถนนเพียง 200 เมตร เส้นทางเดินของสะพาน จะผ่านบริเวณสังคมพืชไม้เบิกนำจำพวกไม้แสม  ไม้ลำพู  แปลงเพาะชำกล้าไม้  แปลงปลูกป่าไม้โกงกาง  แปลงศึกษาวิจัย  ข้ามสะพานแขวนไปสู่ป่าธรรมชาติ  ที่มีไม้โกงกางขนาดใหญ่ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นสมบูรณ์ จากนั้นสะพานจะวกกลับผ่านแปลงทดลองการปลูกป่าชายเลนผสมผสานกับการเลี้ยงปลา  ผ่านบ่อทดลองการเลี้ยงกุ้งทะเล ที่มีการรักษาสภาพแวดล้อมโดยระบบชลประทานน้ำเค็ม และไปสิ้นสุดที่ศาลาเชิงทรงซึ่งอธิบายลักษณะของพื้นที่และพันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่ระหว่างรอยต่อป่าชายเลนและป่าบก  บริเวณสะพานทางเดินได้จัดสร้างศาลาสื่อความหมายธรรมชาติ (Nature Interpretation)  และระเบียงหยุดพักชมธรรมชาติเป็นระยะๆ  เพื่อให้ผู้มาเยือนได้ศึกษาหาความรู้เรื่องราวของป่าชายเลนบนบอร์ดนิทรรศการ  พร้อมกับดูตัวอย่างจากของจริงบริเวณรอบ ๆ ศาลา

 

อ่าวคุ้งกระเบน

 

อ่าวคุ้งกระเบน

 

การเดินทาง

การเดินทาง ไปยังหาดคุ้งวิมาน หาดแหลมเสด็จ หาดคุ้งกระเบนและหาดเจ้าหลาว สามารถเข้าถึงได้ 2 เส้นทางคือ จากถนนสุขุมวิท ก่อนถึงตัวเมืองจันทบุรีประมาณ 30 กิโลเมตร ถึงกิโลเมตรที่ 301 มีทางแยกขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 3399 และจะพบป้ายทางแยกหาดต่าง ๆ เป็นระยะ อีกเส้นทางหนึ่งคือ จากตัวเมืองเดินทางไปยังอำเภอท่าใหม่ ระยะทาง 17 กิโลเมตร ต่อด้วยเส้นทางที่ไปเขื่อนวังโตนด และเลยไปจนถึงชายทะเลได้เช่นกัน
 
รถยนต์ส่วนตัว จาก ถ.สุขุมวิท ตรงหลัก กม. 302 ไปตามทางหลวงหมายเลข 3399 เมื่อถึงบ้านหมูดุดจะพบสามแยก ให้เลี้ยวซ้าย จะเห็นป้ายบอกทางไปหาดเจ้าหลาว ระยะทาง 3 กม.ถ้าเริ่มต้นที่ตัวเมืองให้ใช้ ถ.ท่าแฉลบ ออกจากตัวเมืองประมาณ 5 กม. เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 3147 ผ่านค่ายเนินวงไปยัง อ.ท่าใหม่ แล้วใช้ ถ.ท่าใหม่-อ่าวคุ้งกระเบน จากสี่แยกหอนาฬิกา ผ่านโครงการชลประทานจันทบุรี บรรจบกับทางหลวงหมายเลข 3399 เลี้ยวซ้ายไปหาดเจ้าหลาว ระยะทางประมาณ 15 กม.
 
รถสองแถว จาก อ.ท่าใหม่ ต้องเหมารถสองแถวที่ตลาดท่าใหม่ หรือสี่แยกนาฬิกา ค่ารถประมาณ 150 บาท

เก็บมาฝากครับ
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน
ผักผ่อนริมทะเล
ไก่ย่างครับ
บรรยากาศริมทะเลยอ่าวคุ้งกระเบน
เก็บมาฝากครับ


สัมผัสโลมาอย่างใกล้ชิดที่โอเอซิส ซีเวิลด์ จันทบุรี
วันหยุดนี้พาครอบครัวไปสัมผัสโลมาอย่างใกล้ชิดด้วยงบประมาณเบาๆ กันครับ ที่ โอเอซีส
4 ส.ค 56 16.10 น. เปิดดู 1141
คุกขี้ไก่ ที่ไม่ธรรมดา
การเดินทางครั้งนี้มีโอกาสได้ผ่านจันทบุรี เห็นป้ายเลี้ยวขวาเข้าอำเภอแหลมสิงห์
9 ก.ค 56 14.53 น. เปิดดู 1237
หาดเจ้าหลาว จันทบุรี
หาดเจ้าหลาวได้ชื่อว่าเป็นที่พักสุดฮิตของคนคิดจะมาเที่ยวจังหวัดจันทบุรี
30 ก.ย 55 03.00 น. เปิดดู 2039
เที่ยวชมค่ายเนินวง ประวัติศาสตร์ค่ายรบของไทย
ค่ายเนินวง (Khai Nern Wong) หรือค่ายรบโบราณ เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2377
30 ก.ย 55 01.58 น. เปิดดู 1929
อ่าวคุ้งวิมาน จันทบุรี
23 ก.ย 55 05.32 น. เปิดดู 2378
น้ำตกพลิ้วเมืองจันท์
วันนี้เราจะพาไปชมน้ำตกที่มีชื่อเสียงและสวยงามที่สุดของจังหวัดจันทบุรีกันครับ
15 ก.ย 55 10.06 น. เปิดดู 1984
โปรโมชั่นจองโรงแรม

ภูเก็ต

921 โรงแรม

พัทยา

510 โรงแรม

กรุงเทพ

963 โรงแรม

เชียงใหม่

447 โรงแรม

กระบี่

296 โรงแรม