ผู้เขียน : dooasia
เมื่อ : 17 ก.ย 55.
เปิดอ่าน : 2099 ครั้ง


แบ่งปัน

 
 
 
 สุขใจที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)


นครหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองที่น่าเที่ยวอันดับต้นๆ ของโลก ด้วยความสวยงามแบบผสมผสานทั้งความทันสมัย และความงดงามของสถาปัตยกรรมแห่งอดีตที่หลอมรวมกันเอาไว้   ทริปนี้เราพาไปเที่ยวที่วัดพระแก้วที่อยู่ในเขตพระบรมมหาราชวัง ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นหัวใจแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่ยังคงความยิ่งใหญ่และงดงาม  อวดให้ใครได้เห็นถึงความรุ่งเรืองของราชอาณาจักรแห่งนี้

 

ศาลหลักเมือง กรุงเทพ
ศาลหลักเมือง กรุงเทพ
 

 

ศาลหลักเมือง กรุงเทพ

 

ก่อนไปชมวัดพระแก้วแวะสักการะศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครกันก่อนครับ  เป็นศาลที่มีตำนานมากมาย และสร้างขึ้นมาพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ตามธรรมเนียมพิธีพราหมณ์ว่า ก่อนที่จะสร้างเมืองจะต้องทำพิธียกเสาหลักเมืองในที่อันเป็นชัยภูมิสำคัญ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองที่จะสร้างขึ้น

 

การจะเข้าไปในเขตพระบรมมหาราชวัง ซึ่งเป็นเขตพระราชฐานทั้งยังเป็นสถานที่สำคัญยิ่งของชาติด้วย จึงควรการแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย เพื่อแสดงความเคารพต่อสถานที่ แต่ถ้าเครื่องแต่งกายไม่ถูกต้อง ทางสำนักพระราชวังก็จะมีชุดให้ยืม ตรงประตูวิเศษไชยศรี แต่ต้องวางเงินประกันชิ้นละ 100 บาทพร้อมกับบัตรประชาชนเอาไว้  หลังจากนั้นครับผ่านประตูพิมานไชยศรีเข้ามาหากเป็นชาวต่างชาติก็ต้องซื้อบัตรเข้าชมกันก่อนราคาบัตรอยู่ที่ 400 บาท ส่วนคนไทยชมฟรีครับ

 

 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)

 

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)

 

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
ถนนหน้าพระลาน
 

 

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
วัดพระแก้ว

 

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า วัดพระแก้ว เป็นวัดที่สำคัญและเป็นที่เชิดหน้าชูตาของบ้านเมือง ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ

 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2325 เป็นวัดในพระบรมมหาราชวัง เช่นเดียวกับ วัดพระศรีสรรเพชญ์ ซึ่งเป็นวัดในพระราชวังหลวงในสมัยอยุธยา และมีพระราชประสงค์ให้วัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต ที่นำมาจากกรุงเวียงจันทร์ แต่แท้ที่จริงแล้ว พบเจอวัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย และเป็นสถานที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล วัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ เพราะมีแต่ส่วนพุทธาวาสไม่มีส่วนสังฆาวาส
 
 
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
 
 
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
พระอุโบสถวัดพระแก้ว
 
 
 
วัดพระศรีรัตนศาสดารามได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์มาโดยตลอด การบูรณะครั้งใหญ่ทั้งพระอาราม มีขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้มีการเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 100 ปี ใน พ.ศ. 2425 ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้มีการบูรณปฏิสังขรณ์ทั้งพระอารามในโอกาสที่มีพระราชพิธีฉลองพระนครครบ 150 ปี ในรัชกาลปัจจุบันโปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์ทั้งพระอารามอีกครั้งใน พ.ศ. 2525 เมื่อมีการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานในการบูรณะ
 
 
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
 
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
 
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนตอนต้น ทำจากหินหยกสีเขียวเข้มทึบแสง ปางสมาธิ ภาพนี้ห้ามถ่ายภายในอุโบสถ จึงได้ซูมจากด้านนอกเข้ามาครับ
 
วัดพระแก้ว
 
วัดพระแก้ว
 
 

การเดินทางไปวัดพระแก้ว

วัดพระแก้วตั้งอยู่บนถนนหน้าพระลาน กรุงเทพมหานคร ใกล้ๆ กับท้องสนามหลวงและแม่น้ำเจ้าพระยา มีรถโดยสารผ่านหลายสาย เดินทางไปชมได้สะดวกตลอดปี 
รถประจำทาง: 1 3 6 9 15 19 25 30 32 33 39 43 44 47 53 59 60 64 65 70 80 82 91 123 201203
รถปรับอากาศ: 1 8 25 38 39 44 506 507 512
 
ที่จอดรถ: ท่าราชวรดิษฐ์,วัดมหาธาตุฯ ,ท่าพระจันทร์ 

พระศรีรัตนเจดีย์ สร้างขึ้นตามแบบเจดีย์ดพระศรีสรรเพชญ์สมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่ด้านตะวันตกของพระมณฑป ภายในมีเจดีย์ องค์เล็กประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
พระศรีรัตนเจดีย์
สุวรรณเจดีย์ เป็นเจดีย์เพิ่มมุม 12 มีรูปลิงและยักษ์แบก เจดีย์นี้รัชกาลที่ 1 โปรดให้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่พระชนกชนนี ซึ่งเป็นตามธรรมเนียมการสร้างวัดที่จะสร้างเจดีย์คู่ไว้หน้าวัด เป็นการอุทิศแก่บิดามารดาของผู้สร้าง ที่ฐานเจดีย์เป็นรูปยักษ์กับกระบี่
ลิงแบกเจดีย์
สมัยรัชกาลที่ 4 ยังได้โปรดฯ ให้สร้าง ปราสาทพระเทพบิดร ขึ้นด้วย เดิมเรียกว่า พุทธปรางค์ปราสาท สังเกตุว่าส่วนยอดจะเป็นปรางค์
พระมณฑป
พระระเบียงและจิตรกรรมฝาผนัง
พระระเบียงและจิตรกรรมฝาผนัง วัดพระแก้ว
หอพระคันธารราฐ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางคันธารราฐหรือที่เรียกว่าปางขอฝน เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ขวายกเสมอพระอุระเป็นกิริยากวักเรียกเม็ดฝน พระหัตถ์ซ้ายวางอยู่บนพระเพลา (ตัก) แบหงายรับน้ำฝน พระพุทธรูปนี้จะนำออกมาในพระราชพิธีแรกนาขวัญ
ยักษ์ทวารบาล ตั้งเรียงรายที่ช่องประตูพระระเบียงมีคู่เป็นยักษ์ตัวเอกจากเรื่องรามเกียรติ์ ยืนยามเฝ้ารอบพระอุโบสถ วัดพระแก้ว นั้น มี 12 ตน เป็นรูปปูนปั้นประดับกระเบื้อง ติดกระจก ยืนกุมกระบองอยู่ประจำประตูต่าง ๆ รอบพระอุโบสถ สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยรัชกาลที่ ๒
พระอัษฏามหาเจดีย์ บริเวณด้านหน้าพระอาราม สร้างสมัยรัชกาลที่ 1 เพื่อถวายแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตั้งอยู่ภายนอกระเบียง 6 องค์ภายใน ระเบียง 2 องค์มีชื่อประจำทุกองค์
พระอัษฏามหาเจดีย์
คนมาเที่ยวเยอะครับ
เก็บมาฝากครับ
ทหารหน้าทางเข้าพระบรมราชวัง
นครวัตจำลอง จากประเทศกัมพูชา
ทางเข้าพระบรมราชวัง
เก็บมาฝากครับ


สวนสยามโลกแห่งความสุข สนุกไม่รู้ลืม
 "สวนสยาม" สวนสนุกที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน  เป็นสวนสนุกแห่งแรกๆ
21 ธ.ค 55 15.18 น. เปิดดู 3845
วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร
วัดบวรนิเวศวิหาร หรือ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
12 พ.ย 55 09.29 น. เปิดดู 2434
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ คุณค่าแห่งยุคสมัย
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เป็นอาคารที่รวมเอาสุดยอดศิลปวิทยาการ
7 พ.ย 55 02.50 น. เปิดดู 1859
วัดระฆังโฆสิตาราม
วัดระฆังโฆสิตาราม เดิมชื่อวัดบางหว้าใหญ่ เป็นวัดโบราณมีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา
30 ก.ย 55 05.37 น. เปิดดู 1992
ภูเขาทอง วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
วัดสระเกศ ตั้งอยู่ริมคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เป็นพระอารามหลวงชั้นโท
29 ก.ค 55 09.37 น. เปิดดู 2281
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม วัดประจำ ร.4
   " วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม "   พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหาร  
21 ธ.ค 54 06.14 น. เปิดดู 2158
โปรโมชั่นจองโรงแรม

ภูเก็ต

921 โรงแรม

พัทยา

510 โรงแรม

กรุงเทพ

963 โรงแรม

เชียงใหม่

447 โรงแรม

กระบี่

296 โรงแรม