ผู้เขียน : dooasia
เมื่อ : 26 ส.ค 55.
เปิดอ่าน : 2350 ครั้ง


แบ่งปัน

 
 
 
 ชมความงามพระเจดีย์แก้ว วัดท่าตอน


วัดท่าตอน  เป็นวัดที่มีทิวทัศน์งดงาม อยู่บนไหล่เขาเรียงรายด้วยศาสนวัตถุสิ่งก่อสร้างที่สวยงามแปลกตา บนพื้นที่ทอดยาวตามไหล่เขาเป็นชั้น ๆ รวม 9 ชั้น จนมีซินแสบางท่าน ยกย่องว่าเป็นวัดที่ตั้งอยู่ บนภูเขามังกร  มองเห็นได้แต่ไกลเมื่อท่านขึ้นไปบนวัดสามารถมองเห็นพื้นที่อำเภอแม่อาย แม่น้ำกก ทุ่งนากว้างใหญ่ไพศาล และภูเขาต่าง ๆ อย่างสวยงาม 

 

พระเจดีย์แก้ว วัดท่าตอนเชียงใหม่

 

พระเจดีย์แก้ว วัดท่าตอนเชียงใหม่

 

พระเจดีย์แก้ว วัดท่าตอนเชียงใหม่

 
เริ่มเดินทางเราแวะสักการะเจ้าแม่กวนอิม ยืนประทานน้ำ ให้ผู้เลื่อมในศรัทธากราบไหว้ มีลานให้เดินชมธรรมชาติ ฐานล่างสองชั้นมีห้องให้พัก และให้นั่งชมบรรยากาศ ชั้นล่างสุดทำเป็นบันไดลงไปแม่น้ำ มีรูปปั้นเทพเจ้าต่าง ๆ และศาลาที่พัก มีถ้ำให้ลอดลงไป จากนั้นขับรถขึ้นไปชมพระเจดีย์แก้ว ต่อกันเลย ก่อนอื่นเรามารู้จักพระเจดีย์แก้วและวัดท่าตอนกันก่อนดีกว่าครับ
 
 
พระเจดีย์แก้ว วัดท่าตอนเชียงใหม่
 
 
พระเจดีย์แก้ว วัดท่าตอนเชียงใหม่
 
 
พระเจดีย์แก้ว วัดท่าตอนเชียงใหม่
 
 
พระเจดีย์แก้ว วัดท่าตอนเชียงใหม่
 
พระเจดีย์แก้ว วัดท่าตอนเชียงใหม่
 
 
พระเจดีย์แก้ว วัดท่าตอนเชียงใหม่
 

ครูบาแก้วสร้างพระเจดีย์ครอบ

        พระเจดีย์แก้ว วัดท่าตอนเชียงใหม่ เมื่อคราวคูรบาศรีวิชัย ได้ขึ้นมาบูรณะพระธาตุสบฝาง มาถึงท่าตอน ท่านบอกให้ชาวบ้านว่าขึ้นไปค้นหาพระธาตุที่บนเขา ชาวบ้านพากันขึ้นถางป่าค้นหา เจอพระธาตุเก่าแก่อยู่ในพุ่มไม้ นิมนต์ท่านบูรณะ แต่ท่านไม่รับ ท่านบอกให้นิมนต์ครูบาแก้ว กาวิชัย มาบูรณะ เพราะเป็นของคู่บารมีท่าน   ปี พ.ศ. 2479 ครูบาแก้ว กาวิชโย จากสำนักวัดมงคลสถาน (แม่แหลงดอนชัย) อำเภอแม่อาย และพระธุดงค์จากวัดน้ำบ่อหลวง (ชาวบ้านเรียกท่านว่า ครูบาป่า) ได้มาร่วมจำพรรษาและริเริ่มบูรณะวัดท่าตอน ในสมัยนั้นชาวบ้านให้ความเคารพนับถือและศรัทธามาก ครูบาแก้ว กาวิชโย นามสกุลเดิม ดวงฤทธิ์ เกิด พ.ศ. 2433 เป็นชาวบ้านเมืองเลน อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ แรกทีเดียวขึ้นมาเมืองฝางพร้อมกับพี่สาว มาอยู่กับครูบาเต๋จา วัดศรีบุญเรือง แล้วย้ายมาอยู่วัดมงคลสถาน ต่อมาเมื่อพบพระเจดีย์เก่าวัดท่าตอน จึงขึ้นมาบูรณะวัดและก่อสร้างพระเจดีย์ครอบ ปฏิปทาในการปฏิบัติธรรมของท่านและความมุ่งมั่นในการบูรณะพัฒนาวัด ได้ก่อให้เกิดความเลื่อมใสแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก นายปั๋น มงคลเขต ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเดิมนับถือศาสนาคริสต์ ได้เปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ การก่อสร้างพระวิหารวัดท่าตอนยังไม่แล้วเสร็จ ครูบาแก้วได้ล้มป่วยลง ญาติๆได้นิมนต์ไปพักรักษาที่วัดมงคลสถานและมรณภาพที่นั่น ในปี พ.ศ. 2489 สิริรวมอายุ 56 ปี 
 
 

ประวัติวัดท่าตอน 

          ปัจจุบัน วัดท่าตอนเป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ ได้รับการยกฐานะจากวัดราษฎร์เป็นพระอารามหลวง เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2534 ตั้งอยู่บนยอดเขาต่อเนื่องหลายลูก บนเนื้อที่ 425 ไร่ 2 งาน 95 ตารางวา แยกเป็นพื้นที่ตั้งวัดชั้นล่าง 45 ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา และเป็นเขตอุทยานพุทธศาสนาและสำนักปฏิบัติธรรม 380 ไร่ 67 ตารางวา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาลาดชัน มีที่ราบริมแม่น้ำกก บริเวณหน้า มหาโพธิสัตว์กวนอิม และบริเวณลานวัด ซึ่งพระเจดีย์ประดิษฐานอยู่เขตวัดทิศเหนือ จรดแม่น้ำกก และไร่นาของชาวบ้าน ทิศตะวันออกและทิศใต้ จรดเขตบ้านหลายหลัง และทิศตะวันตกจรดป่าสงวนแห่งชาติ 
 
 
พระเจดีย์แก้ว วัดท่าตอนเชียงใหม่
พระนเรศวรมหาราช
 
พระเจดีย์แก้ว วัดท่าตอนเชียงใหม่
พระเจ้าตากสินมหาราช
 
พระเจดีย์แก้ว วัดท่าตอนเชียงใหม่
พระปิยมหาราช
 

ประวัติความเป็นมาในอดีต

          พระเจดีย์แก้ว วัดท่าตอนเชียงใหม่วัดท่าตอน เป็นวัดร้างมานานหลายร้อยปี มีพระเจดีย์เก่าชำรุดอยู่หนึ่งองค์ ล้อมรอบด้วยป่าหนาทึบ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างในสมัยใด ตามตำนานสุวรรณดำแดงกล่าวว่า กลุ่มคนไทยที่อพยพเข้ามาอยู่ตอนกลางของเชียงใหม่ ประมาณหลังปี พ.ศ. 1700 นั้น เป็นผู้นับถือพุทธศาสนา นักประวัติศาสตร์หลายท่านได้มีความเห็นว่า บริเวณลุ่มน้ำต่างๆ เช่น แม่น้ำกก เป็นที่ตั้งของชุมชน ที่มีวัฒนธรรมอยู่มาก่อน ก่อนที่จะสร้างเมืองเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 1839 ห่างจากวัดท่าตอนไปทางทิศตะวันออกประมาณ 6 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของเมืองเก่า ชื่อ เวียงแข่ ยังคงมีคูเมืองปรากฏอยู่ เป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองในสมัยใดนั้น ไม่เป็นที่ปรากฏหลักฐาน จากการค้นคว้าคำจารึกในฐานพระพุทธรูปเก่าที่สุดที่พบในเขตอำเภอแม่อาย (วัดศรีบุญเรือง) จุลศักราช 221 (พ.ศ. 1403 ) พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์โบราณที่พบตามวัดร้างในท้องนาและริมแม่น้ำฝาง ซึ่งวัดต่างๆ ในท้องที่เก็บรักษาไว้ บางส่วนขนย้ายไปจังหวัดเชียงราย (วัดมุงเมือง) และส่วนกลาง ( พ.ศ. 2424 คาร์ล บ็อค มาสำรวจเมืองฝางขนไปบ้าง ) แสดงให้เห็นถึงร่องรอยแห่งความเจริญรุ่งเรืองที่ผ่านมาหลายศตวรรษของถิ่นนี้ในอดีต แม้ในจุลศักราช 636 (พ.ศ. 1818) พระยามังรายเสด็จมาเสวยราชสมบัติในเมืองฝาง ก็มิได้ปรากฏว่าพระองค์สร้างเมืองขึ้นใหม่ ฝางและอำเภอใกล้เคียง (เวียงไชย เวียงแข่ เมืองงาม เป็นต้น) คงเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก่อนแล้ว ในตำนานเมืองเหนือ กล่าวว่า " อันเมืองฝางนั้น เป็นเมืองที่สร้างมาแต่โบราณกาลแล้ว หากจะพูดตามตำนาน ก็สร้างมาแต่สมัยพระเจ้าลวะจังกราชปฐมกษัตริย์ราชวงศ์ลาวจก และต่อมาในสมัยพระเจ้ามังราย บ้านเมืองเดิมก็คงชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา แต่ด้วยเป็นที่อุดมสมบูรณ์ พระเจ้ามังรายจึงได้บูรณะขึ้นอีกครั้งหนึ่ง " ฯ จากการสำรวจโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุของกรมศิลปากร พบว่า พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์โบราณ ซึ่งประดิษฐานอยู่ในวัดท่าตอน (ศาลาพุทธบุตรประชาสรรค์) ปางมารวิชัยประทับนั่ง 5 องค์ ปางประทับยืน 3 องค์ เป็นศิลปล้านนา เป็นพุทธศิลป์ซึ่งทรงคุณค่าในทางประวัติศาสตร์ มีอายุ 500-700 ปี มีคำจารึกที่ฐานพระพุทธรูป 2 องค์ ปางมารวิชัย ประทับนั่งองค์เล็กสุด (พระฝนแสนห่า) สร้างเมื่อจุลศักราช 910 (พ.ศ. 2092) ปางประทับยืนอุ้มบาตร บอกแต่เพียงชื่อผู้นำสร้าง และผู้ร่วมทำบุญ ไม่บอกศักราช ดังนั้น จึงสันนิษฐานว่า วัดท่าตอน ได้สร้างมาแล้วเป็นเวลาช้านานหลายร้อยปี อาจสร้างในสมัยเดียวกับที่พระเจ้าพรหมมหาราชทรงสร้างพระธาตุสบฝาง ( ประมาณหลัง พ.ศ. 1483 ) เพราะอยู่ไม่ห่างกัน (ประมาณ 5 กิโลเมตร) และตั้งอยู่บนยอดเขา ริมแม่น้ำกกเช่นเดียวกัน อีกทั้งจารึกในฐานพระพุทธรูปวัดศรีบุญเรือง ซึ่งนำมาจากวัดร้างในท้องนาบริเวณไม่ห่างจากท่าตอน ก็ใกล้เคียงสมัยพระเจ้าพรหมมหาราชมาก 
 
 
พระเจดีย์แก้ว วัดท่าตอนเชียงใหม่
 มองจากด้านบนองค์พระเจดีย์แก้วลงมายังมังกรคู่ 
 
 
เมื่อเดินทางขึ้นมาประมาณ 20 นาทีจากการสักการะเจ้าแม่กวนอิมแล้ว เราจะเห็นพระเจดีย์แก้วตั้งตะหง่านอยู่เบื้องหน้า ทำให้รู้สึกแอบตื่นเต้นเล็กน้อยครับ ขับรถขึ้นไปอีกอึดใจเดียวก็จะมาถึงวัดท่าตอน มีลานวัดที่กว้างขวาง มองไปรอบๆ เห็นมังกรเงิน และมังกรทอง สร้างคู่กันอยู่ใกล้ๆ กันมีพระราชานุสาวรีย์ สามพระองค์คือ พระเจ้าตากสินมหาราช พระนเรศวรมหาราช และพระปิยมหาราช เดินเล่นรอบๆ (ให้หายเมารถ) สักพัก จากนั้นเราก็จะไปชมความงามใกล้ๆ ของพระบรมธาตุรัชมังคลาจารย์สมานฉันท์  (พระเจดีย์แก้ว) กันครับ
 

ความสำคัญของพระบรมธาตุรัชมังคลาจารย์สมานฉันท์

1. เป็นที่บรรจุพระบรมธาตุ , พระบรมสารีริกธาตุ , เป็นสถานที่ตั้งพระพุทธรูปโบราณ , บรรจุแผ่นรายชื่อของผู้บริจาคให้ทาน
2. ใช้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สำหรับประกอบพิธีสำคัญทางพระพุทธศาสนา 
3. ใช้เป็นสถานที่สำหรับนั่งสมาธิ 
4. เป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้า
5. เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อสำหรับทัศนศึกษา ท่องเที่ยว หาความรู้สำหรับผู้สนใจที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของทางภาคเหนือ 
 
 
พระเจดีย์แก้ว วัดท่าตอนเชียงใหม่
พระแก้วมรกตบริเวณทางเข้าพระเจดีย์
 
 
พระเจดีย์แก้ว วัดท่าตอนเชียงใหม่
บริเวณทางเดินในชั้นที่ 1
 
 
เข้าไปด้านในพระเจดีย์แก้ว จะพบพระแก้วมรกต ประดิษฐานอยู่หน้าทางเข้าสักการะกันก่อนเลย พระเจดีย์แก้ว ภายในประกอบไปด้วย 3 ชั้นเดินวนรอบเป็นเกลียวขึ้นไปชั้นที่ 1 เป็นชั้นแห่ง ทาน และฐานพระบรมธาตุฯ บันทึกรายชื่อผู้บริจาค  ประดับด้วยภาพถ่ายเหตุการณ์สำคัญต่างๆ  ร่วมไปถึงพุทธลักษณะของประเทศต่างๆ ที่มีศิลปะการสร้างที่ต่างกันไปทุกประเทศ และปางพระพุทธรูปที่จำลองไว้ทั่วโลก เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษามากๆ ครับ เมื่อขึ้นสู่ชั้นที่ 2 ตามสะพานสายรุ้ง หรือสะพานที่มีลักษณะเป็นตัวมังกรโดยเราจะเดินอยู่บนตัวมังกรนั้นเองครับ สะพานนี้ถูกตกแต่งอย่างสวยงามด้วยเกล็ดมังกรสีเงินสะดุดตา ชั้นที่2 เป็นชั้นแห่งศีล ท่านจะพบกับหยดน้ำคริสตัล ซึ่งอยู่ตรงดุมล้อของธรรมจักร ส่วนภายนอก… จะเป็นลานโล่ง มีโพธิมณฑลห้อมรอบเจดีย์ ( รูปจำลอง ) ประจำปีเกิด และเมื่อท่านเดินตามสะพานสายรุ้ง ขึ้นสู่ชั้นที่ 3 เป็นชั้นแห่งภาวนา ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระเจดีย์แก้ว บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ " สะพานสายรุ้ง… เป็นเส้นทางทอดผ่านจากแดนมนุษย์ (โลกิยภูมิ) ขึ้นสู่แดนสวรรค์ (โลกุตรภูมิ) ผู้ใดได้ร่วมสร้างพระบรมธาตุรัชมังคลาจารย์สมานฉันท์ ก็เหมือนได้สร้างสะพานสายรุ้ง ให้แก่เพื่อนมนุษย์ เพื่อขึ้นสู่แดนสุขาวดี ผู้นั้นก็จะมีพร้อมซึ่ง อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ ในชาติหน้าก็จะไปเกิดในแดนสวรรค์ เพราะบุญบารมีที่ท่านได้ร่วมสร้าง พระบรมธาตุรัชมังคลาจารย์สมานฉันท์ "
 
พระเจดีย์แก้ว วัดท่าตอนเชียงใหม่
หุ่นขึ้ผึ้งพระครูบาแก้วด้านขวา
 
พระเจดีย์แก้ว วัดท่าตอนเชียงใหม่
 
พระเจดีย์แก้ว วัดท่าตอนเชียงใหม่
พุทธลักษณะประเทศเวียตนาม
 
พุทธลักษณะของประเทศต่างๆ ทั่วโลก
พุทธลักษณะของประเทศต่างๆ เกือบทั่วโลก
 
พระเจดีย์แก้ว วัดท่าตอนเชียงใหม่
มองจากด้านล่างขึ้นไปเห็นยอดพระเจดีย์แก้ว
 
พระเจดีย์แก้ว วัดท่าตอนเชียงใหม่
ลักษณะทางเดินขึ้นเป็นตัวมังกร โดยเราจะเดินวนไปตามตัวมังกร
 
พระเจดีย์แก้ว วัดท่าตอนเชียงใหม่
พระเจดีย์แก้ว ครับสวยงามมากๆ
 
 
เมื่อยืนมองจากวัดสามารถมองเห็นหมู่บ้านของชาวไทยขืน (บ้านแก่งยุ่ง) และหมู่บ้านชาวไทยใหญ่(บ้านน้ำยอน) บ้านท่าตอน และหมู่บ้านอื่นๆ ได้อย่างสวยงาม พร้อมทั้งเห็นความคดโค้งของสายน้ำแม่กกได้อย่างชัดเจน
 
 
พระเจดีย์แก้ว วัดท่าตอนเชียงใหม่
ระเบียงบนยอดพระเจดีย์แก้ว
 
พระเจดีย์แก้ว วัดท่าตอนเชียงใหม่
มองเห็นหมู่บ้านต่างๆ เบื้องล่าง

การเดินทางมาวัดท่าตอน

จากตัวเมืองเชียงใหม่ ใช้เส้นทางแม่ริม-แม่แตง-เชียงดาว-ไชยปราการ-ฝาง-แม่อาย (ทางหลวงหมายเลข 107) ระยะทางประมาณ 158 กิโลเมตร ควรขับขึ่ด้วยความระมัดระวังครับ เพราะเส้นทางคดโค้ง ตั้งแต่เชียงดาว ไปจนถึงวัดท่าตอนเลยทีเดียวครับ  ขับเข้าสู่อำเภอแม่อาย ไปเรื่อยๆ ก่อนถึงสะพานข้ามแม่น้ำกก จะมีป้ายใหญ่ชัดเจนให้เลี้ยวซ้ายไปวัดท่าตอน
 
 
พระเจดีย์แก้ว วัดท่าตอนเชียงใหม่


ที่ตั้งวัดท่าตอน 

ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280
โทรศัพท์. 053-053609, โทรสาร 053-053684 
website: http://www.watthaton.org
website: http://www.watthaton.com

พระแก้วมรกตทางเข้าพระเจดีย์แก้ว
หลวงปู่สด ในชั้นที่ สอง ครับ
ทางเดินขึ้นพระเจดีย์
สงสัยจะเหนื่อยครับ
ชัดๆ กับพระเจดีย์แก้ว
ลานพระเจดีย์
เก็บมาฝากครับ
พระเจดีย์แก้ว วัดท่าตอนเชียงใหม่
ยอดพระเจดีย์แก้ว วัดท่าตอนเชียงใหม่
เก็บมาฝากครับ
ถ่ายจากพระแม่กวนอิมขาขึ้น


"นิมมานเหมินทร์" ย่านช้อปสุดชิคประจำเมืองเชียงใหม่
หนึ่งในสถานที่ยอดนิยมประจำจังหวัดเชียงใหม่
28 พ.ย 56 02.39 น. เปิดดู 1260
บ้านสวนกาแฟในป่าธรรมชาติ Baan Suan Kafe'
บ้านสวนกาแฟ เชียงใหม่ ร้านกาแฟในสวนล้อมรอบด้วยธรรมชาติ  กลางป่าต้นไม้ใหญ่
14 ก.ย 56 03.03 น. เปิดดู 1763
Siam Insect-Zoo & Museum สวนสัตว์แมลงสยาม และพิพิธภัณฑ์
Siam Insect-Zoo & Museum เป็นชื่อเรียกของสถานที่ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ได้รวบรวมพันธุ์แมลงต่างๆ
11 ก.พ 56 09.33 น. เปิดดู 1404
เที่ยวอุทยานแห่งชาติ ออบหลวง เชียงใหม่
7 ธ.ค 55 02.53 น. เปิดดู 1338
แอบอิงธรรมชาติออบขาน
อากาศดีๆ แบบนี้หาสถานที่เที่ยวผักผ่อนหย่อนใจในจังหวัดเชียงใหม่ได้ไม่ยากเลย
7 ธ.ค 55 02.08 น. เปิดดู 1333
เดินเล่นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ใครที่มาเที่ยวเชียงใหม่ช่วงนี้  ตอนเย็นๆ
6 ธ.ค 55 15.20 น. เปิดดู 1215
โปรโมชั่นจองโรงแรม

ภูเก็ต

921 โรงแรม

พัทยา

510 โรงแรม

กรุงเทพ

963 โรงแรม

เชียงใหม่

447 โรงแรม

กระบี่

296 โรงแรม