ผู้เขียน : dooasia
เมื่อ : 22 ก.ค 55.
เปิดอ่าน : 1740 ครั้ง


แบ่งปัน

 
 
 
 ประเพณีใส่ขันดอก บูชาเสาอินทขิล


จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายมาก และที่โดดเด่นไม่แพ้กันคือวัฒนธรรมประเพณีที่ยังคงรักษากันมาจนเป็นเอกลักษณ์ของชาวเชียงใหม่  และที่ผมจะพาไปชมกันคือ ประเพณีใส่ขันดอก หรือการนำดอกไม้ไปบูชา (เรียกว่า ใส่ขันดอก) เสาหลักเมืองนั้น จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปี ช่วงเวลา ระหว่างแรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๘ เหนือ (เดือน ๙ จันทรคติภาคกลาง) ถึง ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน๙ เหนือ ณ วิหารจตุรมุข วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร  
 
 
ประเพณีใส่ขันดอก บูชาเสาอินทขิล
 
 
ประเพณีใส่ขันดอก บูชาเสาอินทขิล
 
 
ประเพณีใส่ขันดอก บูชาเสาอินทขิล
 
 
ประเพณีบูชาเสาอินทขิล เป็นการสร้างความพึงพอใจให้แก่อารักขเทวดาประจำเมือง เพื่อให้บ้านเมืองเกิดความร่มเย็น ฝนตกต้องตามฤดูกาล และยังเป็นศูนย์กลางยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนในบ้านเมืองให้เกิดพลังสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ภายใต้ศีลธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา
 
 
บรรยากาศภายในวัดเจดีย์หลวงจะเต็มไปด้วยผู้คนมากมายทั้งชาวเชียงใหม่เอง หรือที่เดินทางมาจากจังหวัดใกล้เคียง  รอบๆ บริเวณวัดเปิดไฟส่องสว่างสวยงามตา องค์มหาเจดีย์หลวงก็มีการประดับด้วยไฟสีเหลืองรอบเจดีย์มองแล้วทำให้รู้สึกถึงความศักสิทธิ์เป็นอย่างมาก
 
 
ประเพณีใส่ขันดอก บูชาเสาอินทขิล
ดอกไม้ที่นำมาบูชาเสาอินทขิล
 
 
ประเพณีใส่ขันดอก บูชาเสาอินทขิล
 
 
ประเพณีใส่ขันดอก บูชาเสาอินทขิล
จุดวางดอกไม้ธูปเที่ยน
 
ประเพณีใส่ขันดอก บูชาเสาอินทขิล
ดอกไม้เยอะมาก ส่งกลิ่นหอมๆ ไปทั่วบริเวณ
 
 
 
จุดวางดอกไม้ธูปเที่ยนที่ทางวัดได้มีการเตรียมไว้โดยวางกระจายอยู่ทั่วไป แม้ว่าจะมีจุดวางมากเพียงไร แต่แทบจะไม่พอเพราะพลังแห่งศรัทธา จำนวนดอกไม้ธูปเที่ยน ที่ประชาชนนำมานั้นมีมากมายเหลือเกิน ส่งกลิ่นหอม และดูสวยงามมาก  เป็นประเพณีที่อยากแนะนำให้ได้รู้จักและลองมาร่วมกันกันสักครั้ง  
 
 

ประวัติอินทขิล

อินทขิล นั้นก็คือเสาหลักเมือง ซึ่งมีประวัติความเป็นว่า ในอดีตกาล พื้นที่เมืองเชียงใหม่นั้น เป็นที่อยู่อาศัยของชาวลัวะ ซึ่งได้สร้างเมืองที่มีชื่อว่า “เมืองนพบุรี” ชาวลัวะ เป็นผู้อยู่ในศีล ในธรรม พระอินทร์จึงบันดาลให้มีบ่อแก้ว บ่อเงิน บ่อทอง เกิดขึ้นในเมือง ชาวเมืองไม่ต้องทำมาหากิน แค่เอาแก้ว เงิน ทอง ในบ่อไปขาย ก็สามารถใช้ชีวิตได้สุขสบายแล้ว ... แต่เมื่อข่าวนี้ได้แพร่สะพัดออกไป ทำให้เมืองต่างๆ เกิดอยากจะเข้ายึดเมืองนพบุรีเป็นของตนเอง ดังนั้น พระอินทร์จึงใช้ให้กุมภัณฑ์ 2 ตน นำเสาอินทขิลใส่สาแหลกลากลงมาฝังไว้ที่เมืองนพบุรี ซึ่งจะสำแดงฤทธิ์ให้ข้าศึกที่เข้ามานั้นกลายเป็นพ่อค้า เมื่อพ่อค้าเหล่านั้นขอแก้ว เงิน ทอง ชาวบ้านก็จะบอกให้ตั้งจิตอธิษฐานแล้วจะได้สิ่งที่ต้องการ แต่ทั้งนี้จะต้องอยู่ในศีลในธรรมด้วย แต่มีชาวบ้านที่ไม่อยู่ในศีลในธรรม และไม่บูชากุมภัณฑ์ 2 ตนที่เฝ้าเสา กุมภัณฑ์จึงยกเสากลับสวรรค์ไป ต่อมามีคำทำนายว่าบ้านเมืองจะเกิดภัยพิบัติ ชาวบ้านเกิดความหวาดกลัวเป็นอย่างมาก พระอินทร์จึงให้ชาวบ้านสร้างเสาอินทขิลจำลองขึ้นมาและทำพิธีบูชาเหมือนกับเสาอินทขิลของจริงที่อยู่บนสวรรค์ หลังจากที่ชาวบ้านได้ทำตาม บ้านเมืองก็สงบสุขและเจริญรุ่งเรืองสืบมา ซึ่งเมื่อ 200 – 300 ปีก่อน เสาอินทขิลตั้งอยู่ที่วัดสะดือเมือง จนถึงสมันสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงได้ย้ายมาไว้ที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหารจวบจวนถึงปัจจุบัน
 
 
ประเพณีใส่ขันดอก บูชาเสาอินทขิล
 
 
ประเพณีใส่ขันดอก บูชาเสาอินทขิล
 
ประเพณีใส่ขันดอก บูชาเสาอินทขิล
 
 
การบูชาเสาอินทขิลจะจัดขึ้นในช่วงเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนเป็นประจำทุกปี โดยชาวบ้านจะยึดเอาวันแรม 12 ค่ำ เดือน 8 เหนือ และ ออกอินทขิลในวันขึ้น 4 ค่ำ เดือน 9 เหนือ หรือที่เรียกว่า เดือน 8 เข้า เดือน 9 ออก ซึ่งจะมีพิธีใส่ขันดอกในตอนกลางคืน โดยจะทำหลังจากการจุดธูปเทียนบูชาอินทขิล ทางวัดจะจัดเตรียมพาน เรียงไว้เป็นจำนวนมาก เพื่อให้ประชาชนนำดอกไม้ไปวาง เหมือนกับการใส่บาตรดอกไม้ ซึ่งเป็นการแสดงความเคารพบูชาแก่เสาอินทขิล และ กุมภัณฑ์ฤาษี และพระรัตนตรัย นอกจากนี้ ทางวัดยังได้จัดเตรียมบาตร 7 ลูก ไว้หน้าพระพุทธรูปประจำวันเกิด ทั้ง 7 วัน และมีการอัญเชิญพระเจ้าฝนแสนห่า คือ พระพุทธรูปซึ่งประดิษฐานอยู่ที่วัดช่างแต้ม ใกล้ๆ กับวัดเจดีย์หลวง มาประดิษฐานไว้ตรงวงเวียนหน้าพระวิหารตลอดงาน เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำกัน และมีการนำบาตรพระจำนวน 108 บาตรมาให้ใส่เหรียญสลึงอีกด้วย
 
 
ประเพณีใส่ขันดอก บูชาเสาอินทขิล
สักการะองค์มหาเจดีย์ขอพรสิ่งศักสิทธิ์
 
 
ประเพณีใส่ขันดอก บูชาเสาอินทขิล
 
 

ความสำคัญ

เป็นประเพณีบูชาเสาหลักเมืองเชียงใหม่ ซึ่งมีชื่อว่าเสาอินทขิล เสาหลักเมืองเดิมมีมาตั้งแต่เมื่อครั้งสร้างเมืองเชียงใหม่ และประดิษฐานที่วัดสะดือเมือง ต่อมาได้เสื่อมสภาพไป พระยากาวิละซึ่งได้ฟื้นฟูประเพณีอินทขิลขึ้นใหม่ จึงได้สร้างและย้ายมาประดิษฐานไว้ ณ วัดสวนดอกจนถึงปัจจุบันนี้ ชาวเชียงใหม่ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอย่างหนึ่ง
 

พิธีกรรม

เริ่มด้วยพ่อหมอพฤฒาจารย์กระทำพิธีบูชาครู สักการะวิญญาณบรรพบุรุษ อารักษ์ และผีเจ้านายทั้งหลาย เทศบาลนครเชียงใหม่จัดขบวนแห่พระพุทธรูปฝนแสนห่าไปรอบเมืองให้ประชาชนสรงน้ำ ที่บริเวณวัดมีขันบูชาเสาอินทขิลสำหรับให้ประชาชนนำ
 
ประเพณีใส่ขันดอก บูชาเสาอินทขิล

สวยๆ เก็บมาฝากครับ
อีกรูปครับ เก็บมาฝาก
มาทำบุญค่ะ
มาร้องเพลงให้ฟังกันในวัด
ขายของที่ระลึก
เวทีจัดแสดงงานตอนกลางคืน
คนเยอะมากครับ
หลบมาอยู่มุมเงียบๆ คนเดียว
องค์เจดีย์หลวง
ที่วางดอกไม้ครัีบ


"นิมมานเหมินทร์" ย่านช้อปสุดชิคประจำเมืองเชียงใหม่
หนึ่งในสถานที่ยอดนิยมประจำจังหวัดเชียงใหม่
28 พ.ย 56 02.39 น. เปิดดู 1306
บ้านสวนกาแฟในป่าธรรมชาติ Baan Suan Kafe'
บ้านสวนกาแฟ เชียงใหม่ ร้านกาแฟในสวนล้อมรอบด้วยธรรมชาติ  กลางป่าต้นไม้ใหญ่
14 ก.ย 56 03.03 น. เปิดดู 1946
Siam Insect-Zoo & Museum สวนสัตว์แมลงสยาม และพิพิธภัณฑ์
Siam Insect-Zoo & Museum เป็นชื่อเรียกของสถานที่ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ได้รวบรวมพันธุ์แมลงต่างๆ
11 ก.พ 56 09.33 น. เปิดดู 1453
เที่ยวอุทยานแห่งชาติ ออบหลวง เชียงใหม่
7 ธ.ค 55 02.53 น. เปิดดู 1365
แอบอิงธรรมชาติออบขาน
อากาศดีๆ แบบนี้หาสถานที่เที่ยวผักผ่อนหย่อนใจในจังหวัดเชียงใหม่ได้ไม่ยากเลย
7 ธ.ค 55 02.08 น. เปิดดู 1372
เดินเล่นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ใครที่มาเที่ยวเชียงใหม่ช่วงนี้  ตอนเย็นๆ
6 ธ.ค 55 15.20 น. เปิดดู 1256
โปรโมชั่นจองโรงแรม

ภูเก็ต

921 โรงแรม

พัทยา

510 โรงแรม

กรุงเทพ

963 โรงแรม

เชียงใหม่

447 โรงแรม

กระบี่

296 โรงแรม