ผู้เขียน : dooasia
เมื่อ : 21 ธ.ค 54.
เปิดอ่าน : 2159 ครั้ง


แบ่งปัน

 
 
 
 วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม วัดประจำ ร.4


  วัดราชประดิษฐ์มหาสีมาราม " วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม "   พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหาร   ตั้งอยู่ข้างสวนสราญรมย์ เป็นวัดที่รัชกาลที่ 4  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว      ทรงสละทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างขึ้น  เมื่อ พ.ศ.๒๔๐๗   เพื่อเป็นวัดธรรมยุตินิกาย เพื่อให้เจ้านายและข้าราชการทั้งฝ่ายนอก และฝ่ายใน  ได้บำเพ็ญกุศลกันได้สะดวกขึ้น    เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้พระบรมมหาราชวังและทรงพระราชทานนามว่า   " วัดราชประดิษฐ์สถิตธรรมยุติการาม "   ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น  " วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม "     เนื่องจากพระราชประเพณีโบราณกล่าวไว้ว่า   ราชธานีไทยจะต้องมีวัดสำคัญอยู่ 3 วัด  คือ วัดมหาธาตุ   วัดราชประดิษฐ์    และวัดราชบุรณะ  

  วัดราชประดิษฐ์มหาสีมาราม   วัดราชประดิษฐ์มหาสีมาราม           

 

ต่อมา ในสมัยรัชกาลที่  ๕  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   ทรงรับเป็นราชภาระปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่  แล้วโปรดเกล้าฯ ให้แบ่งพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว  พระบรมชนกนาถลงในกล่องศิลา นำไปบรรจุในพระพุทธอาสน์พระวิหาร    ในสมัยรัชกาลที่ ๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯให้สร้างหอไตรข้างพระวิหารใหม่พร้อมทั้งสร้างหอพระจอมขึ้นอีกข้างหนึ่งเป็นคู่กัน หอทั้งสองมีลักษณะงามแปลกตา  คือ เป็นแบบปราสาทยอดปรางค์ ในพระวิหารหลวงของวัดราชประดิษฐ์ซึ่งถือเป็นพระอุโบสถด้วยนั้น เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหังคปฏิมากร เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   โปรดเกล้าฯให้จำลองมาจาก "พระพุทธสิหิงค์"  องค์ที่ประดิษฐานอยู่ ณ พระที่นั่ง พุทไธสวรรค์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

 

วัดราชประดิษฐ์มหาสีมาราม  

องค์พระประธานพระพุทธสิหังคปฏิมากร

องค์พระประธานพระพุทธสิหังคปฏิมากร

 

  องค์พระประธานพระพุทธสิหังคปฏิมากร

 

          นอกจากนี้ ภายในพระวิหารยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่อง พระราชพิธีสิบสองเดือนและพระราชพิธีต่างๆ ทั้งโล้ชิงช้า สงกรานต์ วิสาขบูชา  และภาพที่รัชกาลที่ ๔ ทรงส่องกล้องเพื่อศึกษาวิชาดาราศาสตร์  ซึ่งเป็นอนุสรณ์ถึงเหตุการณ์สำคัญในปลายสมัยรัชกาลที่ ๔ ที่พระองค์สามารถคำนวณ  และประกาศให้ประชาชนทราบว่า จะเกิดสุริยุปราคาขึ้น  และมองเห็นอย่างชัดเจนในประเทศไทย   มีศูนย์กลางอยู่ที่ตำบลหว้ากอ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม  ๒๔๑๑  และหลังจากที่พระองค์เสด็จกลับจากหว้ากอ   ก็ประชวรเพราะได้รับเชื้อไข้มาเลเรียจากตำบลหว้ากอ ประชวรได้เพียง ๑๔วันก็สวรรคต  ภาพนี้จึงเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่บันทึกความทรงจำให้น้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์          และเนื่องจากพระสงฆ์ในธรรมยุตินิกายนั้นเคร่งครัดในพระธรรมวินัยมาก จึงมีกฏห้ามสตรีผ่านเข้าเขตสังฆาวาสมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 จนถึงปัจจุบัน ภายในปราสาททางด้านทิศตะวันตกของพระวิหาร   เป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

 

วัดราชประดิษฐ์มหาสีมาราม  

 

วัดราชประดิษฐ์มหาสีมาราม

 

  แม้ว่าวัดนี้จะมีเนื้อที่เพียง 2 ไร่ 3 งาน เศษ แต่ก็ประกอบไปด้วยศิลปกรรม ที่ประณีตงดงาม ภายในพระอุโบสถ มีภาพจิตรกหรรม ฝาผนังเรื่องพระราชพิธีสิบสองเดือน  ฝีมือช่างสมัยรัชกาลที่ 5พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้จำลองรูปพระพุทสิหิงค์ ขนาดหน้าตัก 1 ศอก 6 นิ้ว มาประดิษฐานบนบุษบก 3 ยอด เหนือฐานชุกชี  เป็นพระปรธานในอุโบสถ พระราชทานนามว่าร "พระพุทธสิหังคปฏิมากร" ซึ่งต่อมา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว    โปรดให้แบ่งพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มาประดิษฐานไว้ที่ฐานพระพุทธรูปองค์นี้ นอกจากนั้น พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว  โปรดให้สร้างหอพระจอม  เป็นพระปรางค์ยอดยอดพรหมพักตร์ บนลานไพทีด้านตะวันตกของพระอุโบสถ ไว้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูป   พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงยืนเต็มพระองค์ ขนาดเท่าพระองค์จริง  

ปรางค์สีขาว
ฝีมืองานช่าง
สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทว มหาเถระ)
หอไตรมียอดปรางค์ด้านบน
รูปปั้นหรือที่เรียกว่า ตุ๊กตาจีน
มีงานศิลปะฝีมือปราณีตอยู่ทั่วไป
อนุสาวรีย์หมู
เรื่องเล่า อนุสาวรีย์หมู
ตุ๊กตาจีน
ตุ๊กตาจีน มีประดับไว้รอบวัด


สวนสยามโลกแห่งความสุข สนุกไม่รู้ลืม
 "สวนสยาม" สวนสนุกที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน  เป็นสวนสนุกแห่งแรกๆ
21 ธ.ค 55 15.18 น. เปิดดู 3845
วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร
วัดบวรนิเวศวิหาร หรือ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
12 พ.ย 55 09.29 น. เปิดดู 2434
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ คุณค่าแห่งยุคสมัย
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เป็นอาคารที่รวมเอาสุดยอดศิลปวิทยาการ
7 พ.ย 55 02.50 น. เปิดดู 1859
วัดระฆังโฆสิตาราม
วัดระฆังโฆสิตาราม เดิมชื่อวัดบางหว้าใหญ่ เป็นวัดโบราณมีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา
30 ก.ย 55 05.37 น. เปิดดู 1993
สุขใจที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
นครหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองที่น่าเที่ยวอันดับต้นๆ ของโลก
17 ก.ย 55 14.05 น. เปิดดู 2100
ภูเขาทอง วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
วัดสระเกศ ตั้งอยู่ริมคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เป็นพระอารามหลวงชั้นโท
29 ก.ค 55 09.37 น. เปิดดู 2281
โปรโมชั่นจองโรงแรม

ภูเก็ต

921 โรงแรม

พัทยา

510 โรงแรม

กรุงเทพ

963 โรงแรม

เชียงใหม่

447 โรงแรม

กระบี่

296 โรงแรม