ผู้เขียน : dooasia
เมื่อ : 23 ก.ย 54.
เปิดอ่าน : 2192 ครั้ง


แบ่งปัน

 
 
 
 วัดเบญจมบพิตร สวยวิจิตร งดงาม ประจำ ร.5


ดูเอเซีย.คอม  พามาทำบุญไหว้พระวัดประจำรัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรีของไทย นักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างรู้จักกันว่า "The Marble Temple" ที่แปลตรงตัวว่าวัดหินอ่อน พระอุโบสถ พระระเบียง ประดับด้วยหินอ่อนที่ดีที่สุดจากประเทศอิตาลี ประกอบกับเป็นวัดที่มีความสวยวิจิตรงดงามด้วยศิลปะสถาปัตยกรรมไทยโบราณ จึงมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศสนใจเข้าชมจำนวนมากทุกวัน

 

รัชกาลที่ ๕ ทรงสถาปนาขึ้นด้วยศิลปะสถาปัตยกรรมไทยโบราณ และวางแบบแปลนแผนผังแยกสัดส่วนเป็นเขตพุทธาวาส สังฆาวาส และที่ธรณีสงฆ์สำหรับผู้อุปัฏฐากภิกษุสามเณรอยู่อาศัย ในเขตพุทธาวาสและสังฆาวาส มีสนามหญ้าและปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่น กุฏิที่อยู่ของภิกษุสามเณร เป็นระเบียบ ปลอดโปร่ง ซึ่งถือว่าเป็นวัดที่มีการวางแปลนแผนผังที่ดีที่สุดกันอีกวัดหนึ่ง ภายในวัดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสถานที่สำคัญมากมายให้เราได้ค้นหา มีพระพุทธชินราชจำลองที่ตัวองค์เป็นเนื้อทอง สวยอร่ามงดงามให้เราได้ชมและกราบไหว้ขอพร และยังมีพระพุทธรูปเก่าแก่หลายยุคหลายสมัยมากมาย เช่น พระยืนทรงเครื่องสมัยลพบุรี (องค์นี้ใหญ่ที่สุดที่ยังบริบูรณ์อยู่) ได้มาจากวัดเทวราชกุญชร กทม. ประดิษฐานไว้ที่ซุ้มจรนำหลังพระอุโบสถ นอกจากนั้นยังมีพระอุโบสถที่สวยงามอีกด้วย  เราเข้าไปทำบุญไหว้พระกันเลยครับ ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร

 

 

 

 

ดูอัลบั้มภาพวัดเบญจมพิตรทั้งหมดได้ที่นี้ คลิกเลยครับ

เพดานด้านในอุโบสถหินอ่อน

วัดเบญจมบพิตรนี้มิใช่วัดสร้างใหม่สันนิษฐานว่าสร้างตั้งแต่ กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี และ เมื่อถึงรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากที่ พระองค์ทรงดำริ     ให้สร้างพระราชวังสวนดุสิต ขึ้น พระองค์จึงโปรดให้บูรณะวัดนี้ ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับวังที่สุด     ไว้เป็นวัดประจำวังพร้อมทั้งรับสั่งให้กรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ ได้ปรับปรุงวัดนี้ เสียใหม่ให้ใหญ่โตและโอ่โถง โดยโปรดให้สั่งหินอ่อนจากประเทศอิตาลีมาสร้างเป็นพระอุโบสถ     จากนั้นก็พระราชทานนามเต็มว่า วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

 

 

 

 

 

 

เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม  เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิด "ราชวรวิหาร"  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงสถาปนาขึ้น  โดยวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม  พ.ศ.๒๔๔๒     วัดเบญจมบพิตรฯ     ตั้งอยู่ริมถนนนครปฐม   ติดริมคลองเปรมประชากร  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร    เป็นวัดโบราณ ไม่ปรากฏว่าสร้างขึ้นในสมัยใด      เดิมเป็นวัดเก่าเล็กๆของราษฎรวัดหนึ่ง    ชื่อว่า " วัดแหลม "   เพราะอยู่ปลายแหลมที่สวนต่อกับทุ่งนา   และชื่อว่า  " วัดไกรทอง "  เพราะเห็นจะมีต้นไทรปรากฏอยู่ในวัด   

 

พระที่นั่งอนันตสมาคม

 

พระบรมรูปทรงม้า

 

พระยืนทรงเครื่องสมัยลพบุรี (องค์นี้ใหญ่ที่สุดที่ยังบริบูรณ์อยู่) ได้มาจากวัดเทวราชกุญชร กทม. ประดิษฐานไว้ที่ซุ้มจรนำหลังพระอุโบสถ


 ต่อมาเมื่อ พ.ศ.๒๓๗๐   พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระพิพิธโภคภูเบนทร์  พระราชโอรสใน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย          ได้ทรงตั้งกองทัพขับกบฎเจ้าอนุวงศ์ที่วัดนี้   หลังจากเสร็จจากการปราบกบฎเจ้าอนุวงศ์แล้ว    ได้มีพระศรัทธาปฏิสังขรณ์วัดนี้ขึ้น  โดยร่วมกับพระน้องยาเธอ และพระเจ้าน้องยาเธอร่วมเจ้าจอมมารดาเดียวกันอีก ๔ พระองค์  คือ  กรมพระพิทักษ์เทเวศร์    กรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์    พระองค์เจ้าหญิงอินทนิล   และพระองค์เจ้าหญิงวงศ์           ในการปฏิสังขรณ์นี้ ไม่ปรากฏว่าได้สร้างเสนาสนะเพิ่มเติม     เพียงแต่บูรณะซ่อมแซมเสนาสนะเดิมแล้ว  ได้ทรงสร้างพระเจดีย์ไว้เป็นอนุสรณ์ ๕ องค์เรียงรายด้านหน้าวัด   ลุถึงสมัยรัชกาลที่ ๔    ได้พระราชทานนามวัดใหม่ว่า " วัดเบญจบพิตร "  ซึ่งหมายถึงวัดของเจ้านาย ๕ พระองค์ จนถึงปี พ.ศ.๒๔๔๒ ในการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๕  ได้ทรงสร้าง "พระราชวังดุสิต" นั้น  วัดได้ถูกยุบไป ๒ วัด  คือ  วัดดุสิตและวัดร้าง  พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์สร้างวัดขึ้นเพื่อเป็นการทดแทนผาติกรรมวัด  ที่ถูกยุบไปดังกล่าว  และเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปอีกด้วย  พระองค์จึงได้ทรงเลือกเอาพระอารามวัดเบญจบพิตร  ในการที่จะปรับปรุงขยายให้เป็นวัดที่ใหญ่โตยิ่งขึ้น
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลอง ซึ่งโปรดเกล้าฯให้ไปหล่อจากเมืองพิษณุโลก เมื่อ พ.ศ.๒๔๔๕   หล่อด้วยโลหะทองผสมหนัก ๓,๙๔๐ ชั่ง แล้วลงรัก  ปิดทอง

 

 

 

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร 

เลขที่ 69 ถนนนครปฐม แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร. 02-282-2667, 02-281-7825, 02-282-5591, 02-904-6177

 

 

 

ดูอัลบั้มภาพวัดเบญจมพิตรทั้งหมดได้ที่นี้ คลิกเลยครับสวนสยามโลกแห่งความสุข สนุกไม่รู้ลืม
 "สวนสยาม" สวนสนุกที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน  เป็นสวนสนุกแห่งแรกๆ
21 ธ.ค 55 15.18 น. เปิดดู 3844
วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร
วัดบวรนิเวศวิหาร หรือ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
12 พ.ย 55 09.29 น. เปิดดู 2432
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ คุณค่าแห่งยุคสมัย
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เป็นอาคารที่รวมเอาสุดยอดศิลปวิทยาการ
7 พ.ย 55 02.50 น. เปิดดู 1852
วัดระฆังโฆสิตาราม
วัดระฆังโฆสิตาราม เดิมชื่อวัดบางหว้าใหญ่ เป็นวัดโบราณมีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา
30 ก.ย 55 05.37 น. เปิดดู 1988
สุขใจที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
นครหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองที่น่าเที่ยวอันดับต้นๆ ของโลก
17 ก.ย 55 14.05 น. เปิดดู 2090
ภูเขาทอง วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
วัดสระเกศ ตั้งอยู่ริมคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เป็นพระอารามหลวงชั้นโท
29 ก.ค 55 09.37 น. เปิดดู 2280
โปรโมชั่นจองโรงแรม

ภูเก็ต

921 โรงแรม

พัทยา

510 โรงแรม

กรุงเทพ

963 โรงแรม

เชียงใหม่

447 โรงแรม

กระบี่

296 โรงแรม