ผู้เขียน : dooasia
เมื่อ : 20 ส.ค 54.
เปิดอ่าน : 3306 ครั้ง


แบ่งปัน

 
 
 
 เที่ยวผ่อนคลายไปกับตลาดโบราณสีแผ่นดิน


ตลาดคลองสวน 4 แผ่นดิน กว่า 150 ปี ยืนยาวมาตั้งแต่ครั้ง ร.5 ตั้งอยู่ริมคลองประเวศน์บุรีรมย์ รอยต่อ 2 จังหวัด ตำบลคลองสวนอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการและตำบลเทพราชอำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา(แปดริ้ว) 

 
ตลาดคลองสวน 100ปี
 
 
ตลาดคลองสวน 100ปี
 
 
ตลาดคลองสวน 100ปี
 

ตรงบริเวณที่คลองนาคราชในแนวดิ่งเหนือใต้ แบ่งจังหวัดสมุทรปราการไว้ทางตะวันตกของคลองและแบ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา (แปดริ้ว) ไว้ทางตะวันออก ตัดกับคลองประเวศน์ที่ทอดตัวในแนวตะวันตกและตะวันออก เป็นสี่แยกลำคลองสำคัญ เชื่อมด้วยสะพานไม้เต็งมีหลังคากันแดด สูงชันเดินขึ้นไปยื่นอยู่ที่กลางสะพานถ่ายรูปสวยๆ มองเห็นคลองเทพราชสุดลูกหูลูกตาไปทั้งทางเหนือและทางใต้

 

ตลาดคลองสวน 100ปี

 

ตลาดคลองสวน 100ปี

 

ตลาดคลองสวน 100ปี

 

ตลาดคลองสวน 100ปี

 

ตลาดคลองสวนเริ่มจากเป็นตลาดห้องน้ำหรือริมคลองใช้เรือแพค้าขายและผู้คนไปซื้อหา ด้วยเป็นย่านสำคัญกลางชุมชนโดยรอบ  ทั้งย่านเปริง หลวงแพ่ง หัวตะเข้ ลำต้อยติ่ง ลาดกระบัง บางพลีใหญ่ บางพลีน้อย บางโฉลง ลาดขวาง ท่าถั่ว ท่าไข่ 

 

บางบ่อ หนามแดงและบางเตย เมื่อตลาดใหญ่โตขึ้น จึงได้ย้ายตลาดไปตั้งบนบกทั้งฝั่งสมุทรปราการและฉะเชิงเทราจัดเป็นตลาดขนาดใหญ่มาก ตลาดคลองสวนผิดไปจากตลาดริมคลองแถบลุ่มน้ำแถวๆนี้เพราะมีฝั่งเดียวของคลอง  ตลาดที่จัดว่าเป็นตลาดใหญ่ในช่วงเดียวกันก็มีตลาดบางบ่อ ตลาดบางพลี

 

วิถีชีวิตของ ชุมชนชาวตลาดคลองสวน เป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่ผสมผสานกันระหว่างทั้ง ชาวไทยจีน ชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม ที่อาศัยอยู่ร่วมอย่างเรียบง่ายและมีความสุขเรื่อยมา ซึ่งกลายเป็นชุมชนที่มีวัฒนธรรมผสมผสานในการดำรงชีวิตประจำวัน ภายในชุมชนแห่งนี้จะมีทั้ง โรงเจ วัด สุเหร่า ตั้งอยู่ในบริเวณชุมชนแห่งนี้ ในอดีตพี่น้องในชุมชนจะใช้ตลาดคลองสวนแห่งนี้ เป็นแหล่งนัดพบและมานั่งพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติซึ่งกันและกัน โดยมีร้านกาแฟโบราณรสชาติเยี่ยมกลางตลาด กาแฟแป๊ะหลี เป็นจุดศูนย์รวมของผู้คน แม้ต่างศาสนาก็สามารถเข้ามาที่จุดนัดพบแห่งนี้ได้ มาแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์การดำเนินชีวิต พูดคุยเรื่องข่าวสารเหตุบ้านการเมือง อาจกล่าวได้ว่าในสมัยก่อนนั้น ร้านกาแฟเสมือนจุดนัดพบที่สำคัญ และเป็นสถานที่ที่ต้องเข้าไปเป็นประจำทุกเช้าอย่างขาดไม่ได้ แม้ในปัจจุบันร้านกาแฟก็ยังเป็นจุดนัดพบของผู้คนชุมชนในตลาดคลองสวนแห่งนี้  

 

ตลาดคลองสวน 100ปี

 

ตลาดคลองสวน 100ปี

 

ตลาดคลองสวน 100ปี

 

          นอกจากนี้ ในอดีตตลาดคลองสวนแห่งนี้ ยังเป็นจุดแวะพักและเป็นศูนย์รวมของชุมชน จุดแลกเปลี่ยนสินค้า และเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญและสะดวกที่สุดในแถบภาคตะวันออกสู่เมืองหลวง เป็นตลาดที่มีความสำคัญอีกแห่งหนึ่ง

 

          ที่ตลาดคลองสวนมีเสน่ห์ตรงที่มีสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ของบ้านเรือนทุกหลังรวมทั้งสิ่งปลูกสร้าง ที่ยังมีกลิ่นอายในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 อยู่ พร้อมกับบรรยากาศเก่าๆ แบบโบราณ รวมถึงวิถีชีวิตร่วมสมัยย้อนยุคกว่า 100 ปี ที่แล้วที่ยังคงมีชีวิต ที่เราสามารถเข้าไปสัมผัสได้จริง และชิมอาหารอร่อยทั้งอาหารคาวหวาน ที่มีสูตรเฉพาะ ขนมหวาน กาแฟสูตรโบราณดั้งเดิม ชมของเก่า ร้านโชห่วย หรือร้านค้าขายปลีกขนาดเล็กๆ ซึ่งหาดูได้ยากในปัจจุบัน ซึ่งทั้งหมดเราสามารถเข้า

 

ตลาดคลองสวน 100ปี

 

ตลาดคลองสวน 100ปี

 

ตลาดคลองสวน 100ปี

 

ตลาดคลองสวน 100ปี

 

ไปชมได้ในตลาดแห่งนี้แห่งเดียว แถมด้านหน้าทางเข้าไปยังตลาด บริเวณหน้าเทศบาลตำบลเทพราชจัดเป็นที่จอดรถสะดวกสบาย มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยพร้อม นอกจากนั้นยังจัดเป็นเสียงตามสายเพื่อเป็นสื่อภายในตลาดอีกด้วย

 

ไปที่ตลาดสำโรง คลองประเวศน์ คลองแสนแสบ แล่นจากประตูน้ำท่าถั่วผ่านตลาดคลองสวนไปบางกอก เข้าสู่ที่ประตูน้ำ (วังสระประทุม) ตลาดคลองสวนเป็นห้องแถวโครงสร้างเป็นไม้เนื้อแข็งและเนื้ออ่อน ตลาดเริ่มแรกมุงด้วยจาก ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นมุงด้วยสังกะสี ของตระกูลบุญถมเย็นมาโนช  ตราดาว  ตลาดเรือนไม้เก่าแก่ที่นี้ผิดไปจากตลาดริมน้ำในแถบนี้  เพราะทางเดินปัจจุบันเป็นคอนกรีตมีหลังคาสังกะสีต่อเป็นชายคาคลุมทางเดินเท้า  ตัวร้านค้าเป็นห้องๆ ยาวจากริมน้ำขึ้นมาบนบกด้านหลังตลาดมีลำรางขุดเป็นที่ระบายน้ำต่อกับลำคลองประเวศน์และลำคลองเทพราชตัวตลาดต่อกันยาวกว่า 1 กม. มีร้านค้ากว่า 220 ร้าน ขนานไปตามริมคลองหัวตลาดเป็นโรงสี  ช่วงทางเข้าเป็นย่านบ้านเก่า คู่กับตลาดเป็นของประธานชุมชนตลาดคลองสวนฝั่งบางบ่อ  คุณแน่งน้อย เนตร-ศรี ท้ายตลาดฝังแปดริ้มเป็นบ้านเก่า 100 ปี ของคุณลุง สมบูรณ์ แสนเจริญเจ้าของตลาดฝั่งแปดริ้ว

 

ตลาดคลองสวน 100ปี

 

ตลาดคลองสวน 100ปี

 

ตลาดคลองสวนถือว่าเป็นตลาดใหญ่ของเขตเทศบาลตำบลคลองสวนสมุทรปราการข้ามคลองนาคราชไปสู่เขตเทศบาลตำบลเทพราชฉะเชิงเทรา  เป็นตลาดบนบก  ตามที่บอกแล้วว่าตลาดคลองสวนข้ามสองจังหวัดและมีสองเจ้าของคนละจังหวัดการค้าขายทำให้เกิดการแย่งชิงลูกค้าตามปกติของธุรกิจการค้า  มักจะเกิดการขัดแย้งกัน ด้านสมุทรปราการเป็นของตระกูลแซ่เบ๊ ส่วนฉะเชิงเทราเป็นของแซ่ตั้ง ขัดแย้งกันมานานจนมองไม่เห็นจุดจบ  ในที่สุดเมื่อทายาทรุ่นหลังของทั้งสองฝ่ายเกิดรักใคร่และแต่งงานกัน จึงเกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

 

ตลาดคลองสวน 100ปี

 

ตลาดคลองสวน

 

ตลาดคลองสวน 100ปี

 

วิถีชิวิตดั่งเดิมของชาวคลองสวนเป็นเหมือนชุมชนไทยหลายเชื้อชาติ  ผู้คนต่างเผ่าต่างวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมานาน  เวลามาเดินอยู่ในตลาดจะเห็นคนเชื้อสายไทย จีน ไทยมุสลิม เขมร มอญ เดินอยู่ในตลาดเห็นได้มากแถวโรงเจวัดสุเหร่า คนส่วนใหญ่ของตลาดนี้จะเป็นคนไทยเชื้อสายจีนเป็นส่วนมาก สินค้าในตลาดจะมีมากมายหลายอย่างหลายแบบให้เราได้เลือกชมเลือกซื้อ ไม่ว่าจะเป็น ร้านขายผักสวนครัว เครื่องปรุงอาหาร  ร้านขายหมู,เนื้อ ร้านขายยา ร้านขายเครื่องยนต์เรือ ร้านขายเสื้อผ้า ร้านตัดผม โรงกลึงสังกะสี ร้านขายของเล่น ร้านถ่ายรูป และอีกหลายชนิด นอกจำนั้นยังเป็นแหล่งอาหารอร่อยอีกแห่งหนึ่ง ก็จะมีพวกเป็ดไก่พะโล้ อันนี้ขึ้นชื่อและอร่อยมากๆ เป็นที่นิยมของคนทั่วไปที่ต้องแวะเข้าไปชิมและซื้อหากลับบ้าน และยังร้านก๋วยเตี๋ยว, ก๋วยจั๊บ, ข้าวห่อใบบัว, ร้านขายขนมโบราณต่างๆ ร้านขายกาแฟโบราณ เรียกได้ว่ามีทุกอย่างครบครันเลยทีเดียว

 

ของสะสมโบราณตลาดคลองสวน 100ปี

 

การเดินทางมายังตลาดคลองสวนสามรถเดินทางมาได้ในหลายรูปแบบ 

          เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว สามารถไปได้ 3 เส้นทาง ดังนี้

          1. ใช้ถนนทางด่วนมอเตอร์เวย์ สังเกตป้ายชี้ ตลาดคลองสวน 100 ปี เลี้ยวซ้าย หรือถนนสายอ่อนนุช – ฉะเชิงเทรา ผ่านเทคโนลาดกระบังขับตรงไปตลอด ตลาดคลองสวน 100 ปี อยู่ด้านซ้ายมือ

 

          2. ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 35 เลี้ยวซ้ายเข้าถนนทางไป Thai Country Club ประมาณ 15 กิโลเมตร จนเจอถนนหมายเลข ฉช 3001 เลี้ยวซ้ายไปประมาณ 2 กิโลเมตร ทางเข้าตลาดอยู่กิโลเมตรที่ 9-10 หรือ กิโลเมตรที่ 10-11

 

          3. จากแยกร่มเกล้าไปอีกประมาณ 27 กิโลเมตร ไปตามทางหมายเลข ฉช 3001 ทางเข้าตลาดอยู่กิโลเมตรที่ 9-10 หรือ กิโลเมตรที่ 10-11 ใช้เวลาประมาณ 30 นาทีจากฉะเชิงเทรา ไปตามทางหลวงหมายเลข 314 (ฉะเชิงเทรา-บางปะกง) กิโลเมตรที่ 14-15 แล้วเลี้ยวขวาเข้าทางหมายเลข ฉช 3001 ทางเข้าตลาดอยู่กิโลเมตรที่ 9-10 หรือ กิโลเมตรที่ 10-11

 

          เดินทางโดยรถประจำทาง 

          ขึ้นที่สถานีขนส่งเอกมัย (บริษัท ฉะเชิงเทราขนส่ง) สายเอกมัย ฉะเชิงเทรา (สาย 55) (ถึงหน้าตลาดเลย แต่ต้องเดินเข้าไปอีก 200 เมตร) ใช้เวลาเดินทางเอกมัย-คลองสวน 1.30 ชั่วโมง ขาไปรถวิ่งอ่อนนุชเข้าสุวรรณภูมิ ลาดกระบัง คลองสวน เข้าฉะเชิงเทรา และขากลับกรุงเทพฯ รถวิ่งทางบางนา-ตราด เป็นรถโดยสารปรับอากาศมีทั้ง ป. 1, ป. 2 วิ่งสลับกันทั้งวัน ตรวจสอบวันเวลาก่อนการเดินทางได้ที่สอบถามได้ที่ บริษัทฉะเชิงเทราขนส่ง โทร 02-7121018

 

          วันหยุดสุดสัปดาห์ที่จะมาถึงนี้ อย่าลืมหาโอกาสเข้าไปท่องเที่ยวสัมผัสกับบรรยากาศเก่าๆ กินอาหารอร่อยๆ ที่ตลาดคลองสวนร้อยปี ตามนโยบาย...เที่ยวไทยครึกครื้น เศรษฐกิจไทยคึกคัก

 

           สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

          - สำนักงาน ททท. ภาคกลางเขต 8 โทร.0-3731-2282, 0-3731-2284

          - เทศบาลตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.0-3859-5633, 0-3859-5716

          - เทศบาลตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการโทร. 0-2739-3253, 0-2739-3329, 0-2704-1273

 โปรโมชั่นจองโรงแรม

ภูเก็ต

921 โรงแรม

พัทยา

510 โรงแรม

กรุงเทพ

963 โรงแรม

เชียงใหม่

447 โรงแรม

กระบี่

296 โรงแรม