ผู้เขียน : dooasia
เมื่อ : 13 ส.ค 54.
เปิดอ่าน : 2419 ครั้ง


แบ่งปัน

 
 
 
 รู้จัก ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล


 ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ตั้งอยู่ที่ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต เดิมชื่อ "บ้านนรสิงห์" เป็นของ พลเอกเจ้าพระยารามราฆพ (ม.ล.เฟื้อง พึ่งบุญ) ซึ่งรัชกาลที่ 6 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชทานให้ ต่อมาท่านเจ้าของเห็นว่าบ้านใหญ่โตเกินฐานะและเสียค่าบำรุงรักษาสูง จึงเสนอขายให้กับทางรัฐบาล ในยุคสมัยของจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อปีพ.ศ.2484 ได้เห็นควรให้ซื้อไว้เพื่อเป็นที่รับรองแขกเมือง และใช้เป็นทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่เดือน ก.ย. ปี พ.ศ.2484 เป็นต้นมา แต่ได้มีการโอนกรรมสิทธิ์เป็นของรัฐบาลโดยสมบูรณ์ ในปี พ.ศ.2512 

 

ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาลบริเวณภายในทำเนียบรัฐบาล มีอาคารที่สำคัญและน่าสนใจ คือ 


ตึกไทยคู่ฟ้า ตึกใหญ่สง่างามที่สุดของพื้นที่แห่งนี้ เป็นตึกที่ได้ชื่อว่ามีความงามทางสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ที่โดดเด่นหลังหนึ่งของอาคารในประเทศไทย เดิมมีชื่อว่า ตึกไกรสร มี 2 ชั้น สถาปัตยกรรมที่สวยงามนั้น เป็นแบบกอทิกตอนปลาย (Neo Venetain Gothic) มีศิลปะของไบแซนไทน์ผสม ได้แบบอย่างมาจากวังในนครเวนิส (Doges's Palace) ในสมัย ค.ศ. 1309 - 1424 เป็นการนำลักษณะเด่น ๆ ที่เป็นส่วนประกอบ มาสร้างเป็นอาคารใหม่ ไม่ได้เป็นการลอกเลียนมาทั้งหมด ประวัติการก่อสร้างของอาคารนี้ก็น่าสนใจคือ ใช้ทีมช่างชาวอิตาเลียนชุดเดียวกับที่สร้างพระที่นั่งอนันตสมาคม เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการสร้างในช่วงแรก แต่การก่อสร้างยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต ช่างชาวอิตาเลียนกลับประเทศหมด จอมพลป.พิบูลสงคราม ที่เป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น ได้มอบหมายให้ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี (นามเดิม Corrado Feroci) ชาวนครฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี ซึ่งรับราชการอยู่ที่กรมศิลปากร นำนักเรียนโรงเรียนศิลปากร แผนกช่าง มาดำเนินการปรับปรุงต่อเติมและตกแต่งต่อจนสำเร็จเรียบร้อยดังเช่นที่เห็นในปัจจุบัน

 

ตึกนารีสโมสร ตึกสันติไมตรีตึกสันติไมตรี

ตึกนารีสโมสร

ตึกนารีสโมสร

 

ตึกนารีสโมสร เดิมชื่อตึกพระขรรค์ ที่เปลี่ยนเป็นนารีสโมสร เพราะสมัยจอมพล ป. ได้ให้ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม ภริยา ใช้เป็นสถานที่ประชุมและดำเนินกิจกรรมในส่วนที่ท่านผู้หญิงรับผิดชอบ ปัจจุบันใช้เป็นที่ทำการส่วนราชการของทำเนียบรัฐบาล เป็นตึกชั้นเดียว มีลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบตะวันตก

 

ตึกสันติไมตรี เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมล้อมสนามน้ำพุ ตรงกลางอาคารเปิดโล่ง ตึกด้านหน้าสร้างในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม ใช้เป็นที่จัดเลี้ยงและรับรองแขกจำนวนมาก รวมทั้งประชุมสัมนาของหน่วยราชการ ส่วนอาคารด้านหลัง สร้างสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์เป็นนายกรัฐมนตรี ใช้ในกิจการเช่นเดียวกับตึกหน้า

 

ตึกไทยคู่ฟ้า ตึกไทยคู่ฟ้า

 


       สำหรับตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาลนี้ เนื่องจากเป็นสถานที่ราชการ เป็นที่ทำงานของท่านนายกรัฐมนตรีในปัจจุบัน จึงไม่ใช่ที่ท่องเที่ยวที่อนุญาติให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้ตามปกติ เพราะมีส่วนเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยระดับประเทศ ในปีหนึ่งจะมีเพียง "วันเด็กแห่งชาติ" วันเดียวเท่านั้นที่เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้เข้าชมบรรยากาศของสถานที่แห่งนี้ทั้งภายนอกและภายใน ได้ชมการทำงานของผู้บริหารระดับสูงของประเทศ ให้เด็ก ๆ ได้ลองนั่งเก้าอี้ของท่านนายก ส่วนผู้ใหญ่ หรือท่านที่ชื่นชอบการชมอาคาร บ้านเรือน ที่มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมสวย ๆ ก็คงมีโอกาสวันเดียวเท่านั้นเช่นกันที่จะได้เข้าชมความสง่างามของตึกไทยคู่ฟ้าแห่งนี้ ที่ซึ่งเป็นเสมือนมรดกทางวัฒนธรรม อันมีค่าอย่างยิ่ง สมควรจะอนุรักษ์และรักษาไว้ให้คงอยู่ในสภาพเดิมทุกประการสืบต่อไป

 สวนสยามโลกแห่งความสุข สนุกไม่รู้ลืม
 "สวนสยาม" สวนสนุกที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน  เป็นสวนสนุกแห่งแรกๆ
21 ธ.ค 55 15.18 น. เปิดดู 3778
วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร
วัดบวรนิเวศวิหาร หรือ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
12 พ.ย 55 09.29 น. เปิดดู 2391
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ คุณค่าแห่งยุคสมัย
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เป็นอาคารที่รวมเอาสุดยอดศิลปวิทยาการ
7 พ.ย 55 02.50 น. เปิดดู 1556
วัดระฆังโฆสิตาราม
วัดระฆังโฆสิตาราม เดิมชื่อวัดบางหว้าใหญ่ เป็นวัดโบราณมีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา
30 ก.ย 55 05.37 น. เปิดดู 1914
สุขใจที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
นครหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองที่น่าเที่ยวอันดับต้นๆ ของโลก
17 ก.ย 55 14.05 น. เปิดดู 1867
ภูเขาทอง วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
วัดสระเกศ ตั้งอยู่ริมคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เป็นพระอารามหลวงชั้นโท
29 ก.ค 55 09.37 น. เปิดดู 2235
โปรโมชั่นจองโรงแรม

ภูเก็ต

921 โรงแรม

พัทยา

510 โรงแรม

กรุงเทพ

963 โรงแรม

เชียงใหม่

447 โรงแรม

กระบี่

296 โรงแรม